Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 07/01/2013
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Yên Bái

Tổng Bí thư thăm nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Ảnh: vov.vn

Trong 2 ngày 4 - 5/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương; Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Sáng 5/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2012; tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; tình hình sắp xếp và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, nằm ở vị trí nối tiếp giữa trung du và miền núi phía Bắc. Tổng diện tích tự nhiên trên 6.886 km 2; dân số gần 75 vạn người, với 30 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 54%. Toàn tỉnh có 9 huyện, thị xã, thành phố, 180 xã, phường, thị trấn, trong đó 35 xã đặc biệt khó khăn và 2 huyện vùng cao là: Trạm Tấu, Mù Cang Chải nằm trong 62 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước .

Năm 2012, toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 29/32 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đạt 12,11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tổng sản lượng lương thực đạt 273.000 tấn, vượt 1,8% so với kế hoạch đề ra, tăng 2% so với năm 2011; đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung: lúa (10.000 ha), chè (11.200 ha), quế (22.500 ha), nguyên liệu giấy (280.000 ha)... Toàn tỉnh trồng mới được 15.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; tổng đàn gia súc, diện tích nuôi trồng thủy sản đều tăng so với năm 2011. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 7.828 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch, tăng 21% so với năm 2011; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho hơn 17.700 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, xuống còn 29,23%.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và bước đầu thu được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Lần đầu tiên, Yên Bái gia nhập Câu lạc bộ 1000 tỷ đồng, có nhiều cách làm sáng tạo như: lập quỹ khuyến học, vận động đồng bào các dân tộc ăn Tết chung, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc tang... Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra điểm nóng, hay tình trạng di cư tự do ngoài kế hoạch, đồng bào các dân tộc đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm và tập trung chỉ đạo thực hiện 14 vấn đề trọng tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, sắp tới Yên Bái cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, nhằm tăng cường đoàn kết nhất trí, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo đà phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung tư tưởng đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt của nghị quyết Đại hội XI là đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để giải quyết hài hòa hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và tăng trưởng bền vững, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tập trung giải quyết ba khâu đột phá chiến lược là: hoàn thiện thể chế, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cần thường xuyên chăm lo phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo, chậm phát triển, chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế là tỉnh đệm giữa trung du và miền núi, còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, về trình độ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, bình quân thu nhập đầu người còn ở mức thấp: 16,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao: trên 29%.

Tổng Bí thư đề nghị, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở tiềm năng lợi thế và những kết quả đã đạt được thời gian qua, Yên Bái cần xác định rõ những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa tỉnh nhà sớm thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư lưu ý, Yên Bái cần nắm chắc các phương hướng, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, nhận rõ tiềm năng lợi thế của địa phương, tránh nhìn nhận thiếu biện chứng, không toàn diện, chú ý mặt này lại coi nhẹ mặt khác, làm bước này phải nghĩ bước sau, nhìn lại cái trước để rút kinh nghiệm. Cần xác định trọng tâm ưu tiên trong từng giai đoạn. Tổng Bí thư gợi mở: Tại sao lại xác định ba khâu đột phá chiến lược trong 5 năm sắp tới và Yên Bái cụ thể hóa vào thực tiễn của tỉnh như thế nào? Tái đầu tư công thế nào để không dàn trải.

Bên cạnh đó, tỉnh cần có những bước đi cụ thể trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi cơ cấu rừng, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước... Tỉnh cần xác định được sản phẩm chủ lực là gì, ngành nghề cần tập trung xây dựng là gì, đào tạo nguồn nhân lực nhưng đối với Yên Bái không thể chung chung, nhân lực để làm rừng, làm nông nghiệp hay phát triển công nghiệp. Trong phát triển công nghiệp, khai thác khoáng sản cũng phải xác định rõ đó là khoáng sản gì..., bảo đảm tuân theo quy hoạch chung, tránh tư duy cục bộ, đầu tư tràn lan. Trên cơ sở đó, Yên Bái xác định cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi của tỉnh trong điều kiện hiện nay là thế nào? Tại sao phải tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phải trên cơ sở thế mạnh của địa phương là kinh tế rừng, khai thác khoáng sản, tính toán kỹ lưỡng, toàn diện, từ quy hoạch, đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nếu không sẽ chuyển từ cực này sang cực kia, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn cao, Tổng Bí thư lưu ý Yên Bái cần tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ của Trung ương như Chương trình 30a, 134, 135, chương trình xây dựng nông thôn mới... trong đó chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, mạng lưới cung cấp điện.
 
Đặc biệt, tỉnh phải làm thật tốt công tác quy hoạch, bảo đảm sản xuất gắn với tiêu thụ, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, xóa nghèo và cận nghèo một cách bền vững, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa, các gia đình chính sách, thông qua phát triển các ngành nghề sản xuất, hướng dẫn sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, Yên Bái cần chú ý đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, quan tâm phát triển các làng nghề, giữ gìn môi trường sinh thái.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Yên Bái cần quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với hệ thống chính trị, xây dựng con người, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, đào tạo thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai, lực lượng nòng cốt, rường cột của dân tộc. Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ đây mới chỉ là bước đầu, cần thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đó đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm, làm quy hoạch cán bộ, cải tiến sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh một loạt công việc, thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp mà nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra; quan tâm đặc biệt công tác xây dựng con người, xây dựng cán bộ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sơ kết rút kinh nghiệm thường xuyên.

Trước mắt, Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái quan tâm công tác phòng chống rét cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt; thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng chính phủ về chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, bảo đảm cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

* Chiều 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã Trạm Tấu, một trong 10 xã vùng cao của huyện Trạm Tấu - huyện vùng cao đặc biệt khó khăn nằm ở phía Tây của tỉnh Yên Bái, thuộc diện 62 huyện nghèo của cả nước. Nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt và đông đảo bà con địa phương, Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, đảng viên và nhân dân Trạm Tấu nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung, nhân dịp năm mới 2013.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, là xã có hơn 80% diện tích là đất rừng, đất lâm nghiệp nhưng Trạm Tấu không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Với 97% dân số là đồng bào Mông, nhưng bà con ở Trạm Tấu đã thực hiện định canh định cư, ổn định sản xuất và đời sống. Đảng ủy và chính quyền xã đã làm tốt công tác vận động nhân dân có đất, hiến đất cho các hộ thiếu đất sản xuất, nhờ vậy 100% hộ dân đều có đủ đất sản xuất. Tổng Bí thư căn dặn bà con không sa đà vào các tệ nạn: rượu chè, cờ bạc, không tảo hôn, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, không ngừng nỗ lực, khắc phục điều kiện khó khăn về khí hậu, đất sản xuất nông nghiệp ít lại bị địa hình chia cắt... để phát triển sản xuất hiệu quả, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, động viên thầy và trò Trường phổ thông dân tộc nội trú Trạm Tấu.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà gia đình nông dân sản xuất giỏi Nguyễn Văn Thống, tại đội 8, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Với 2 ha đất sản xuất, gia đình anh Thống đã gặt hái nhiều thành công từ mô hình trồng cam đặc sản, thu nhập đạt 400-500 triệu đồng/năm./.

(Theo TTXVN)

[TT: NTV]

 Bản in   Gửi tin qua E-mail   Gửi phản hồi


[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (01/2013)
 •  
 • Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (01/2013)
 •  
 • Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (01/2013)
 •  
 • 7.500 tỷ đồng ủng hộ người nghèo trong năm 2012 (12/2012)
 •  
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào (12/2012)
 •  
 • Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn (12/2012)
 •  
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Nhật Bản (12/2012)
 •  
 • Chính phủ xem xét dự thảo Nghị quyết giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho (12/2012)
 •  
 • Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí (12/2012)
 •  
 • Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương người có uy tín tiêu biểu 4 tỉnh vùng Tây Bắc (12/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 65,601,099


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.1 secs