Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 13/11/2012
Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc: Cải cách toàn diện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh từ ngày 7- 14/11, với sự tham dự của 2.270 đại biểu được bầu chọn từ hơn 80 triệu đảng viên trong cả nước. Đây là một kỳ Đại hội đặc biệt quan trọng được triệu tập trong thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội, đi sâu cải cách mở cửa, đẩy nhanh chuyển biến phương thức phát triển kinh tế.

Kiên định con đường CNXH đặc sắc Trung Quốc

Trong báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của ĐCS Trung Quốc nêu rõ chủ đề cơ bản là “giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện lý luận Đặng Tiểu Bình, quán triệt tư tưởng Ba đại diện và quan điểm phát triển khoa học, thực hiện các chính sách cải cách và mở cửa, tăng cường nội lực, vượt qua tất cả khó khăn, vững bước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội (CNXH) gắn với bản sắc Trung Quốc, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng một xã hội thịnh vượng trên mọi phương diện”.

Theo Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, để đạt được thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới, cần kiên trì vị trí chủ thể nhân dân, giải phóng và phát triển sức sản xuất, thúc đẩy cải cách mở cửa, duy trì công bằng xã hội, đi theo con đường cùng giàu chung, thúc đẩy xã hội hài hòa, phát triển hòa bình và kiên trì sự lãnh đạo của Đảng.

Kinh tế tiếp tục phát triển lành mạnh, thay đổi phương thức phát triển đạt được thành quả, trên cơ sở tính cân bằng, tính hài hòa, tính bền vững được tăng cường mạnh mẽ. Thực hiện tổng sản phẩm quốc nội GDP và thu nhập bình quân trên đầu người tăng gấp 4 lần so với năm 2010, dân chủ nhân dân không ngừng được mở rộng, sức mạnh nền văn hóa được tăng cường rõ rệt, đời sống nhân được nâng cao toàn diện, xây dựng xã hội theo mô hình tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường giành được tiến triển trọng đại. Đây là mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện được ông Hồ Cẩm Đào đề cập đến. Việc xây dựng xã hội khá giả toàn diện cần phải quyết tâm chính trị và trí tuệ lớn hơn nữa, không được bỏ lỡ thời cơ đi sâu cải cách các lĩnh vực quan trọng, kiên quyết loại bỏ những cơ chế và quan niệm tư tưởng lạc hậu gây trở ngại cho phát triển khoa học.

Phát triển tam nông và chống tham nhũng

Trung Quốc sẽ tập trung ưu tiên cao cho khu vực nông