Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 29/10/2012
Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XVI

Ngày 29/10/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ XVI. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2012; Báo cáo kết quả bước đầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; dự thảo Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng chi bộ, đảng viên tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Qua dự thảo Báo cáo công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2012 cho thấy: Đảng ủy đã tập trung lãnh các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 Nghị quyết về xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc (giai đoạn 2011-2015) của Đảng ủy cơ quan, khẩn trương hoàn thiện có chất lượng các đề án, chương trình, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quí III/2012: Chỉnh lý lần cuối Nghị định mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Uỷ ban Dân tộc (thay thế Nghị định số 60/2008/NĐ-CP) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ phê duyệt; Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2011-2020; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1592/QĐ-TTg về tiếp tục hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đời sống khó khăn; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu  hoàn thiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 80 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ 5 đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2012. Chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 2013.

Tư tưởng của cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những qui định, hướng dẫn của Đảng đối với đảng viên; Cấp ủy, chi bộ nắm tư tưởng, tình cảm của đảng viên; quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện kỷ luật phát ngôn, tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở.

Đảng ủy Tập trung đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BCS-ĐU, ngày 05/6/2012 triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban cán sự và Đảng ủy cơ quan: 20 chi bộ và 19 vụ đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho tập thể Ban Cán sự và cá nhân đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng, đóng góp ý kiến cho tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan. Đến nay, Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã hoàn thành bước đầu việc tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình và đạt kết quả.  Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan đã có các văn bản chỉ đạo các chi bộ, Vụ, đơn vị tiến hành các bước trong kế hoạch số 48 và hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cho tập thể và cá nhân cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo Vụ, đơn vị xong trong tháng 11/2012 theo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo các chi bộ tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 03, ngày 03 tháng 04 năm 2012 Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy cơ quan: đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo “Từ lời day của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”. Đảng ủy đôn đốc các chi bộ thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ và hiệu quả hơn.

Đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi bộ đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Ban Thường vụ đã họp cho ý kiến và duyệt các văn bản đại hội các chi bộ; Chỉ đạo thành công 03 chi bộ đại hội điểm (Chi bộ Viện Dân tộc, Nhà khách Dân tộc và Thanh tra ủy ban) đồng thời cử các đồng chí Ban Thường vụ và Ban Chấp hành phụ trách chi bộ dự và chỉ đạo đại hội. Đến nay, Đảng ủy đã cho ý kiến và duyệt văn bản đại hội cho 08 chi bộ và 08 chi bộ đã tổ chức xong đại hội. Nhìn chung, các chi bộ đều tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm theo đúng với hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan và các quy định, nguyên tắc của Đảng.

Công tác đảng vụ được duy trì thường xuyên; Đảng ủy chuyển Đảng chính thức cho 04 đồng chí, xét kết nạp Đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú; hoàn thiện hồ sơ đề nghị trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng dịp 2/9 cho 02 đồng chí và tổ chức trao tặng Huy hiệu tuổi Đảng cho 02 đồng chí.

Đảng Ủy xây dựng kế hoạch Kiểm tra và Quyết định thành lập 02 đoàn kiểm tra (chi bộ Vụ Chính sách dân tộc và Viện Dân tộc). Hiện nay, 02 đoàn kiểm tra đang tiến hành công tác kiểm tra theo quy định. Các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; chi bộ kiểm tra 25% tổng số đảng viên trong chi bộ, nội dung kiểm tra tập trung vào Đảng viên chấp hành chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, sự phân công của chi bộ, thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm.....

Đảng ủy chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2012-2014. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên cơ quan phối hợp với Ban nữ công tổ chức Đêm hội trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu năm 2012 cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc.  Chỉ đạo Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Chỉ đạo Ban Chấp hành Cựu chiến binh cơ quan chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan lần thứ nhất. Hội cựu chiến binh cơ quan đã tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan lần thứ nhất.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như:  một số công việc chưa thực hiện đúng tiến độ, một số đề án, chương trình, chính sách tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chất lượng chưa đảm bảo do một số cán bộ, đảng viên chưa có trách nhiệm cao, chưa chủ động trong công việc, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu; một số đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành chưa thường xuyên nắm bắt, đôn đốc chi bộ được phân công phụ trách, thời gian đầu tư cho công tác đảng còn ít; một số chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay như: Tập trung chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch số 48 về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” hết sức quyết liệt, bài bản và đảm bảo nghiêm túc, thẳng thắn, chất lượng đúng kế hoạch đề ra; Tập thể chi ủy chi bộ và tập thể Vụ, đơn vị kiểm điểm trước, cá nhân các đồng chí cấp ủy và lãnh đạo vụ, đơn vị kiểm điểm sau, tập thể chi ủy chi bộ nào kiểm điểm không đạt yêu cầu sẽ phải kiểm điểm lại... Việc kiểm điểm này là một trong những căn cứ để tới đây đánh giá, sắp xếp cán bộ theo Nghị định về chức năng nhiệm vụ mới của Ủy ban Dân tộc.

Nguyễn Văn Phong

 Bản in   Gửi tin qua E-mail   Gửi phản hồi


[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma tuý (10/2012)
 •  
 • Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động (10/2012)
 •  
 • Tăng cường vai trò của lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc (10/2012)
 •  
 • Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (10/2012)
 •  
 • Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững (10/2012)
 •  
 • Hội nghị giao ban quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2012 (10/2012)
 •  
 • Xây dựng chính sách hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (10/2012)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc: Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (10/2012)
 •  
 • Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về chính sách đảm bảo quyền cho người bản địa tại Australia. (09/2012)
 •  
 • Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (09/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,184,281


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs