Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/07/2012
Ủy ban Dân tộc xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và giai đoạn 2013-2015, ngày 19/07/2012, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chủ trì Hội nghị về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 của cơ quan UBDT. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBDT: Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng cùng toàn thể Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III dự Hội nghị thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến của cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Sơn Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính đã trình bày báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và báo cáo tổng hợp kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2013 và giai đoạn 2013-2015. Thông qua đó, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị sẽ cùng rà soát và có ý kiến bổ sung đối với kế hoạch và dự toán ngân sách, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xây dựng chính sách dân tộc, đề án, dự án của các Vụ, đơn vị, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban Dân tộc. Thông qua báo cáo, các đồng chí Phó Chủ nhiệm Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng và các đ/c Lãnh đạo Vụ, đơn vị đã có ý kiến đóng góp vào bản dự thảo kế hoạch dự dự toán ngân sách của Uỷ ban, như: Đề nghị bổ sung thêm kinh phí và vốn cho các chính sách dân tộc trên cả nước (các chương trình giảm nghèo, CT134, CT135, QĐ 32, QĐ 33…).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử đề nghị   các Vụ, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Ủy ban những công việc lớn, những vấn đề liên quan đến chính sách cho người dân để các đồng chí Lãnh đạo phụ trách các khối khác nhau cùng nhau nắm được chủ trương chung và có chỉ đạo thống nhất trong hệ thống Lãnh đạo các cấp. Đối với Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, giao trách nhiệm cho các đồng chí Thủ trưởng làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính và có văn bản báo cáo chính thức về việc điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm: nhiệm vụ cần điều chỉnh, nhiệm vụ cần giao bổ sung,..? Các đồng chí Thủ trưởng Vụ, đơn vị phải chủ động làm rõ, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc và phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Uỷ ban; những vấn đề lớn các đồng chí Thủ trưởng Vụ, đơn vị phải báo cáo với Phó Chủ nhiệm phụ trách lĩnh vực, sau đó báo cáo với Bộ trưởng;  nếu quá khó khăn tập thể Lãnh đạo sẽ cùng các đồng chí tìm biện pháp tháo gỡ.

Đối với nhiệm vụ năm 2013, Bộ trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch Tài chính báo cáo tổng quan đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2012, đặc biệt cần tập trung đánh giá những việc gì làm được, việc gì chưa làm được. Năm 2011, 2012 cơ bản các chính sách đã được xây dựng ở cấp tham mưu, nhưng tỉ lệ được phê duyệt đạt thấp; quan điểm xử lý về một số chính sách dân tộc chưa thống nhất, còn vướng mắc ở nhiều cấp. Việc phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng, đề xuất các chính sách dân tộc với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đạt hiểu quả cao.

Đối với chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị, giao cho các Vụ sớm hoàn thiện và Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng thẩm định về chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị trình lãnh đạo Ủy ban phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Vụ Tổ chức Cán bộ hoàn thiện dự kiến về nhân sự của khóa mới trình Lãnh đạo Uỷ ban. Văn phòng cùng với các Vụ chức năng liên quan xây dựng quy chế làm việc và chương trình hành động của nhiệm kỳ Khóa XIII này. Ở nhiệm kỳ này, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban được phân công sẽ phụ trách các tỉnh, khác với trước đây là phụ trách vùng, làm sao chúng ta nắm được tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách đồng bộ.

Đối với kế hoạch tài chính năm 2013, Vụ Kế hoạch Tài chính đã xây dựng được bộ chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu về ngân sách năm 2013, đi kèm với nó là các nội dung công việc. Bộ trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch Tài chính và các Vụ, đơn vị thống nhất lại nhiệm vụ về tài chính và nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị, xem nhiệm vụ nào còn thiếu sót, nhiệm vụ nào có nội dung mà chưa có kế hoạch về vốn không? Có nguồn kinh phí nào chưa có nội dung để hoạt động không? Một số nhiệm vụ còn chồng chéo giữa các Vụ, đơn vị cần ghi rõ cho đầu mối một Vụ, đơn vị; sau khi có Nghị định mới Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, Lãnh đạo Ủy ban sẽ xem xét và giao nhiệm vụ này cho một Vụ, đơn vị cụ thể thực hiện.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính và các Vụ, đơn vị hoàn thiện lại một số nội dung trong kế hoạch còn đang có ý kiến khác nhau hoặc còn trùng lặp giữa các Vụ, để xử lý cụ thể, phải rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chịu trách nhiệm. Mục nào chưa thể hiện rõ, yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính và các Vụ liên quan tổ chức ngay cuộc họp, khẩn trương nắm bắt các chương trình, chính sách dân tộc năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ thảo luận và trình Quốc hội thông qua vào cuối năm nay.

Xuân Thường

 Bản in   Gửi tin qua E-mail   Gửi phản hồi


[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Hội thảo góp ý xây dựng đề cương Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (07/2012)
 •  
 • Bế mạc Hội thảo Quốc tế “Cơ chế đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và kinh nghiệm ở một số nước châu Âu, khu vực Đông Nam Á” (07/2012)
 •  
 • Hội thảo Quốc tế về cơ chế đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và kinh nghiệm ở một số nước Châu âu, khu vực Đông Nam Á (07/2012)
 •  
 • Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên (07/2012)
 •  
 • Hậu Giang: Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số năm 2012 và Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 (07/2012)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho công chức, viên chức (07/2012)
 •  
 • Vụ Địa phương II: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 (07/2012)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 33 và sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 (07/2012)
 •  
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc 15 tỉnh khu vực Nam Bộ (06/2012)
 •  
 • UBDT tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường kách mệnh” (06/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,634,835


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs