Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/07/2012
Vụ Địa phương II: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Ngày 03/07/2012, Vụ Địa Phương II, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II chủ trì Hội nghị.

Thông qua báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm nhiệm 6 tháng cuối năm 2012, trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào DTTS trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên tương đối ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS được giữ vững, các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, tuân thủ pháp luật.

Đối với các địa phương, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sớm giao kế hoạch ngân sách các chương trình, dự án năm 2012 cho các địa phương, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Một số chính sách dân tộc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định. Từ nguồn hỗ trợ của các chương trình chính sách, đời sống của người dân nghèo vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã từng bước được cải thiện.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS là 142,767 hộ, chiếm 28,07% trong tổng số hộ nghèo của khu vực; một số vụ khiếu kiện đông người, tranh chấp đất đai, chặt phá rừng trái phép, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục xảy ra ở một số tỉnh như Bình Phước, Bình Định; Tiến độ thực hiện một số chương trình, chính sách chậm so với kế hoạch, kết quả thực hiện về khối lượng công việc cũng như tiến độ giải ngân đạt thấp... Nguyên nhân một phần do nguồn vốn của Trung ương bố trí cho các chương trình, dự án còn quá thấp so với nhu cầu thực tế của địa phương; một số chính sách quy định mức thụ hưởng chưa phù hợp với tình hình thực tế; một số chính sách ban hành văn bản hướng dẫn chưa kịp thời. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các sở, ngành và Ban Dân tộc trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh chưa đồng bộ, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác dân tộc đã làm giảm vai trò của cơ quan Ban Dân tộc; việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, chính sách trên địa bàn còn hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả công tác trong 06 tháng đầu năm.

Đối với Vụ Địa phương II, trong 6 tháng đầu năm, Vụ đã thường xuyên theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào DTTS, thực hiện chính sách dân tộc và tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn phụ trách; Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý và chỉ đạo; Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Kon Tum; Tham gia đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện chương trình của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Bên cạnh đó, Vụ còn tham gia nhiều cuộc hội nghị, hội thảo do Ủy ban Dân tộc tổ chức và cơ quan của Trung ương và địa phương tổ chức mời tham dự; Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công tác dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Vụ Địa phương II đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; Triển khai tổ chức hoạt động về bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy trong phạm vi nguồn kinh phí do Ủy ban Dân tộc phân bổ cho đơn vị trong năm 2012. Khi Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc được Chính phủ ban hành, Vụ sẽ tiến hành dự thảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị đồng thời dự thảo Quy chế làm việc mới trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành. Xây dựng Kế hoạch công tác và dự toán ngân sách năm 2013 để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động..../.

Tại Hội nghị, cán bô, công chức đã đóng góp ý kiến xây dựng nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ... giúp cán bộ, công chức của Vụ Địa phương II và cán bộ, công chức các cơ quan làm công tác dân tộc của các tỉnh trong khu vực gắn bó hơn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cán bộ công chức tại Hội nghị, đồng thời quán triệt từng cán bộ công chức, từng bộ phận công tác thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn, nắm bắt, khai thác và xử lý thông tin kịp thời tình hình vùng đồng bào DTTS, phối hợp chặt chẽ với các phòng, cơ quan đơn vị công tác dân tộc tại khu vực trong công tác, để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương.

Y Khuc Hwing

 Bản in   Gửi tin qua E-mail   Gửi phản hồi


[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Ủy ban Dân tộc: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 33 và sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 (07/2012)
 •  
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc 15 tỉnh khu vực Nam Bộ (06/2012)
 •  
 • UBDT tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường kách mệnh” (06/2012)
 •  
 • Tập huấn pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (06/2012)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hưởng ứng làm cho thế giới sạch hơn”  (06/2012)
 •  
 • Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (06/2012)
 •  
 • Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang (06/2012)
 •  
 • Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Định (06/2012)
 •  
 • Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào DTTS tại tỉnh Đắk Lắk (06/2012)
 •  
 • Họp Ban soạn thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc (06/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,860,005


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs