Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 02/11/2010
Những đổi thay về kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

Bảo Lạc là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Thị trấn Bảo Lạc cách thị xã Cao Bằng 134 km theo đường Quốc lộ 34. Với tổng diện tích tự nhiên 91.907,03 ha, dân số toàn huyện 48.920 người. Huyện có 16 xã và 01 thị trấn, 224 thôn, xóm, gồm 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Tày (chiếm 28%).

Là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa rõ nét, tỷ trọng cơ cấu kinh tế giữa các ngành chưa có sự chuyển biến mạnh, trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (trên 60%), kinh tế chậm phát triển, sản xuất còn mang tính tự cung tự cấp, còn hiện tượng đốt nương làm rẫy… Nguồn thu nhập chính của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Hệ thống giao thông chưa đảm bảo lưu thông, an toàn, thông suốt, quanh năm, và chưa được mở rộng, nâng cấp (đường đến thôn bản chủ yếu là đường dân sinh). Hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điện thắp sáng, điện thoại và các dịch vụ bưu chính viễn thông chưa đáp ứng được nhu cầu của bà con các dân tộc… Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu nước sinh hoạt, nhà ở dột nát, thiếu đất sản xuất…

Khi triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II), đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người dân trong huyện. Sau 5 năm tổ chức thực hiện, Chương trình đã thật sự đi vào cuộc sống, làm chuyển biến đáng kể tình hình kinh tế - xã hội ở các xã, thôn bản được thụ hưởng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc. Cụ thể: tỷ lệ đói nghèo của huyện đã giảm từ 65,31% (năm 2005) xuống còn 38,29% (năm 2009); thu nhập bình quân đầu người đạt 396 USD/năm (năm 2009); tổng sản lượng lương thực đạt hơn 20.000 tấn/năm…

Trong quá trình triển khai, đã có nhiều cách làm hay và việc làm tốt có tác động lớn đến kết quả thực hiện Chương trình. Kết quả từng hợp phần như sau:

Đối với Hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng: hằng năm các công trình triển khai xây dựng đều đúng quy hoạch, phù hợp với lòng dân, được người dân giám sát, đánh giá đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả cao. Toàn huyện được phê duyệt đầu tư 72 công trình, với tổng kinh phí 73,708 tỷ đồng, trong đó giao thông 25 công trình, xây dựng 7 công trình, thủy lợi 6 công trình, điện sinh hoạt 11 công trình, nước sinh hoạt 10 công trình, trường học 11 công trình.

Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: đã tạo điều kiện tích cực cho đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thiếp thu và áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông-lâm nghiệp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất được mở rộng. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đúng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân. Trong 5 năm thực hiện, đã hỗ trợ được cho 18.751 hộ gia đình, bao gồm: hỗ trợ giống vật tư (ngô, lúa, cây ăn quả, cỏ chăn nuôi, cây lâm nghiệp, lợn, bò, phân bón thuốc trừ sâu); hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất; xây dựng thí điểm các mô hình trình diễn về nông - lâm - ngư nghiệp; tập huấn khuyến nông khuyến lâm …

Đối với dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng: Trình độ nhận thức và dân trí của người dân được nâng lên, chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo các xã được được đảm bảo tốt hơn, vận động giúp đỡ đồng bào dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Qua các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, thanh niên dân tộc thiểu số đã biết vận dụng vào cuộc sống và phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề trong lao động nông thôn. Qua 5 năm triển khai, toàn huyện đã tổ chức được 162 lớp tập huấn và đào tạo nghề cho 5.362 lượt người tham gia.

Đối với Chính sách hỗ trợ dịch vụ, nâng cao đời sống, hỗ trợ văn hóa và trợ giúp pháp lý: Đã góp phần tăng tỷ lệ học sinh chuyên cần, công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, góp phần đảm bảo cho cuộc sống của con em hộ nghèo. Bên cạnh đó, các nguồn hỗ trợ cho hoạt động văn hóa, trợ giúp pháp lý và di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở đảm bảo vệ sinh đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, nhận thức pháp luật trong các tầng lớp nhân dân ở thôn, xóm các xã của huyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, khi triển khai Chương trình 135 trên địa bàn huyện cũng gặp không ít kó khăn. Do phong tục tập quán lao động sản xuất của các dân tộc chậm đổi thay, sản xuất vẫn mang tính tự cung, tự cấp, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm tương đối nhanh nhưng thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế vẫn còn nhiều yếu kém, đặc biệt là giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã, liên thôn. Một số công trình thủy lợi chưa được kiên cố hóa, hệ thông điện, nước sinh hoạt mặc dù đã được đầu tư nhưng đến nay toàn huyện vẫn còn 8 xã chưa có điện đến trung tâm, nhiều thôn, xóm vùng cao còn thiếu nước sinh hoạt… Ngoài ra, còn hạn chế về nguồn lực, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, sự phối kết hợp giữa các ngành chức năng của huyện với xã đôi lúc còn chưa đồng bộ…

Qua đó, huyện đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm. Trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và tâm tư nguyện vọng của người dân. Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể. Phát huy tốt nguồn lực tại chỗ và lồng ghép các chương trình, dự án khác có trên địa bàn… nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các chương trình, dự án, tạo được niềm tin của bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước nói chung và công tác xóa đói, giảm nghèo tại huyện Bảo Lạc nói riêng.

Lê Hằng
(Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng)

 Bản in   Gửi tin qua E-mail   Gửi phản hồi


[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Hiệu quả Chương trình 135 giai đoạn II ở xã Công Trừng, huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng (10/2010)
 •  
 • Tập huấn Đánh giá hiệu quả tác động của Chương trình 135 đối với tỉnh Cao Bằng (09/2010)
 •  
 • Đánh giá tác động của Trang thông tin Chương trình 135 tại Cao Bằng (08/2010)
 •  
 • Tích cực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có tính khả thi cao (08/2010)
 •  
 • Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 167/QĐ-TTg (07/2010)
 •  
 • Kết quả thực hiện chương trình 135 ở tỉnh Thái Nguyên (07/2010)
 •  
 • Giám sát thực hiện Chương trình 135 tại Kiên Giang (07/2010)
 •  
 • Ghi nhận những thay đổi tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Bắc Giang (07/2010)
 •  
 • Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng kiểm tra kết quả thực hiện một số Chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh (07/2010)
 •  
 • Đổi mới ở vùng cao Tây Trà (07/2010)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 66,404,094


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.1 secs