11/01/2013
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 11/01/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Hà Hùng; Sơn Minh Thắng, Nông Quốc Tuấn, Sơn Phước Hoan, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng; Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT trình bày dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2013-2015, đến năm 2020.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương nghiên cứu, xây dựng Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2013-2015, đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III).

Theo dự thảo, thời gian qua mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước cũng đã tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó khăn nên đã có những chuyển  biến rõ nét đối với bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc đã có những chuyển biến đáng kể. Qua đó, đã tạo niềm tin của đồng bào với sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, do những đặc thù của vùng dân tộc và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững nên việc tiếp tục đầu tư hỗ trợ thu hẹp khoảng cách chênh lệch, sự phát triển giữa các vùng, các dân tộc là một yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Chương trình 135 giai đoạn III được đầu tư sẽ tiếp tục tạo lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Thông qua Chương trình, tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã thuộc vùng căn cứ cách mạng đối với các cấp chính quyền từ Trung ương đên địa phương ngày càng gắn bó. Góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống dân cư, tạo lập cân bằng xã hội giữa vùng sâu, vùng xa với vùng đồng bằng, giữa miền xuôi với miền ngược.

Hội nghị đã được nghe các đại biểu đại diện các Bộ, ngành tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2013-2015, đến năm 2020. Các đại biểu đồng tình cao với Chương trình 135 giai đoạn III mà UBDT xây dựng. Các đại biểu đề xuất cần xây dựng chương trình cho cả giai đoạn 2013-2020; đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo với các chương trình, chính sách của các Bộ, ngành khác; đưa những đánh giá của Quốc Hội (kết quả thanh tra, kiểm tra) về Chương trình 135 giai đoạn I, II để khẳng định hiệu quả mà Chương trình đem lại; phân tích rõ mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn tới; nhiều đại biểu cũng đề xuất cần kiến nghị tăng định mức đầu tư cho các hạng mục thuộc Chương trình 135 giai đoạn III nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả đáp ứng được với tình hình thực tế ở vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn….

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cảm ơn những ý kiến đóng góp chân tình của các đại biểu đại diện của các Bộ, ngành cho bản dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ của UBDT. Bộ trưởng khẳng định: Đảng và Chính phủ đã nhìn nhận, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ, nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài để đồng bào có đủ “sức đề kháng” chống lại các yếu tố bất lợi về điều kiện tự nhiên, khó khăn về kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị để từng bước phát huy nội lực, vươn lên phát triển bền vững. Một trong những giải pháp then chốt, có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội là phải tiếp tục đầu tư, hỗ trợ đủ lớn để các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc; giảm chênh lệch về khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước. Bộ trưởng đề nghị các Bộ, ngành liên quan sẽ có văn bản đóng góp ý kiến chính thức gửi UBDT sớm nhất để hoàn thiện tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử phát biểu tổng kết Hội Nghị.

Sơn Nam


[ In bài viết ] [ Quay lại ]