11/01/2013
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nhờ có những chính sách đặc thù đã giúp đồng bào các dân tộc Hà Giang có điều kiện mở rộng phát triển sản xuất, tăng thu nhập và dần ổn định cuộc sống. Điển hình như: Chính sách tín dụng cho hộ nghèo thông qua hoạt động vay uỷ thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể; chính sách hỗ trợ sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt bằng các hình thức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các cây trồng chủ lực của tỉnh như lúa, ngô, đậu tương và trên các loại gia súc như trâu, bò, dê…

Trong năm 2012 đã có gần 71.000 lượt người được tham gia tập huấn kỹ thuật nông nghiệp với 1.645 lớp; triển khai thực hiện 34 mô hình luân canh, tăng vụ; các chính sách về y tế, giáo dục và dạy nghề được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cũng trong năm 2012, các chương trình dự án cũng đã hỗ trợ các hộ nghèo khoanh nuôi bảo vệ được 48.572 ha rừng, hỗ trợ 1.495 hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi và trồng được 1.694 ha cỏ; tổ chức tiêm phòng cho khoảng 300 nghìn liều vac xin cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ 432 hộ nghèo vay vốn được hỗ trợ hoàn toàn lãi suất; xây dựng 189 công trình cơ sở hạ tầng; thực hiện 14 dự án định canh, định cư cho trên 700 hộ dân. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo  trong năm 2012, toàn tỉnh Hà Giang đã nhân rộng được 5 mô hình giảm nghèo từ chăn nuôi các loại gia súc sinh sản tại 5 xã thuộc 5 huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần và Mèo Vạc cho 90 hộ nghèo tham gia; tập huấn nâng cao cho 220 cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã.

Nhờ những nỗ lực thực hiện chính sách trong công tác giảm nghèo, trong năm 2012, toàn tỉnh Hà Giang đã giảm đựoc 6.748 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh được giảm từ 35,38 % năm 2011 xuống còn 30,22% năm 2012. Riêng 6 huyện nghèo (Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần) đã giảm được 4.653 hộ nghèo. 

Phạm Văn Phú


[ In bài viết ] [ Quay lại ]