28/12/2012
Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg năm 2012

Ngày 27/12/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/12/2011 về việc cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị có đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Nghệ An, Lai Châu, Lạng Sơn, là những địa phương thụ hưởng chính sách cùng các trưởng thôn, trưởng bản; Tổng Biên tập các báo, tạp chí thực hiện QĐ 2472; đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT trình bày dự thảo báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo, trong năm đầu tiên thực hiện theo QĐ 2472, với 19 ấn phẩm báo, tạp chí tham gia tuyên truyền đã có trên 38 triệu xuất bản phẩm tương đương giá trị 162 tỷ, được vận chuyển cấp phát tới hơn 490.000 đầu mối thụ hưởng. Việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2472/QĐ-TTg đã góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một cách đắc lực, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc và công tác dân tộc nói chung, hoạt động của UBDT và ngành dân tộc nói riêng. Các báo, tạp chí đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình đối với đồng bào vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Hiệu quả đạt được của các ấn phẩm báo, tạp chí đến vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo là hết sức to lớn, góp phần thay đổi từ nhận thức đến tư duy, hành động của đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, kinh tế - sản xuất, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn địa bàn…

Đồng chí Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị

Là các địa phương được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2472, các đại biểu đại diện Ban Dân tộc 3 tỉnh Nghệ An, Lai Châu, Lạng Sơn chia sẻ những kết quả đạt được và những khó khăn còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách. Các đại biểu đề xuất Chính phủ tiếp tục duy trì thực hiện việc cấp báo, tạp chí theo Quyết định 2472/QĐ-TTg để đồng bào có nhiều cơ hội được tiếp cận với những bài viết có ý nghĩa, fphản ánh đúng tình cảm, nguyện vọng của đồng bào, thực trạng các lĩnh vực văn hóa, sức khỏe, giáo dục, quan hệ xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo giúp cho người đọc hiểu sâu, nhớ lâu, áp dụng những kiến thức cho sản xuất và cuộc sống...

Đồng chí Tống Thanh Bình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu  phát biểu tại Hội nghị

Anh Ma Văn Sý, Trưởng thôn Co Hương, xã Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn chia sẻ những kinh nghiệm học được nhờ đọc báo tạp chí 2472.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh, qua 1 năm tổ chức thực hiện Quyết định 2472 các báo, tạp chí cơ bản đã xuất bản đủ số, đủ kỳ, nội dung tuyên truyền khá đầy đủ, toàn diện, bám sát các chủ trương, chính sách chung cũng như chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Qua những thông tin có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực cây trồng, vật nuôi, nhiều đồng bào đã biết vận dụng từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.  Một số báo, tạp chí đã thực hiện tốt và có hiệu quả hoạt động nhân đạo, từ thiện trên các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Đây là một hoạt động rất cần được đẩy mạnh hơn nữa trong những năm tới bởi đó là điều kiện thực tiễn để tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị và làm xích gần hơn nữa tình cảm gắn bó với người dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần phải khắc phục ngay trong những thời gian tới, đó là các tin bài phản ánh chưa đều khắp giữa các vùng, miền, các dân tộc trong cả nước mà chủ yếu tập trung vào các địa bàn trọng điểm như Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các dân tộc vùng núi phía Bắc. Các tin, bài cũng cần mang tính chiến đấu hơn nữa, phản ánh nhiều hơn nữa tâm tư, kiến nghị của người dân để giúp dân tháo gỡ khó khăn. Các cơ quan chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa thực sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tìm giải pháp khắc phục khó khăn để ấn phẩm đến sớm tới tay người dân.

Qua đó, Thứ trưởng cũng đề cập tới một số phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới. Đó là: Bổ sung ngay đối tượng thụ hưởng do chia tách địa bàn; đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát và quản lý các ấn phẩm báo chí đã được cấp; Việc các báo, tạp chí vào hoặc ra khỏi QĐ 2472 là rất cần thiết nhưng cần phải có tiêu chí và có ý kiến đánh giá của địa phương, các báo chuẩn bị đưa vào thì phải nghiên cứu kỹ đối tượng; Công ty Phát hành Trung ương cần nghiên cứu giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc phát hành còn chậm; các báo cũng cần tăng cường hơn hoạt động nhân đạo từ thiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Sơn Nam


[ In bài viết ] [ Quay lại ]