26/12/2012
Hội nghị tổng kết Dự án EMPCD giai đoạn 2008-2012 và đề xuất hoạt động cho giai đoạn 2013-2016

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 26/12/2012, tại Hòa Bình, Ủy ban dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực cho công tác xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách dân tộc” (viết tắt là EMPCD) giai đoạn 2008-2012 và đề xuất nội dung hoạt động cho Dự án giai đoạn 2013-2016. Tham dự Hội nghị có các cán bộ của UNDP, các thành viên Ban quản lý Dự án Trung ương, địa phương và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Trịnh Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Giám đốc Dự án EMPCD chủ trì Hội nghị.

Dự án EMPCD do UNDP tài trợ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao UBDT thực hiện từ năm 2008 (Công văn phê duyệt số 412/QHQT-TTg ngày 20-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ). Sau 4 năm triển khai, Dự án đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu và kết quả theo Văn kiện Dự án, với tỷ lệ giải ngân hơn 95% so với kế hoạch. Dự án đã hỗ trợ hiệu quả và thiết thực trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc trong việc tham mưu, xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc; trong công tác tuyên truyền vận động chính sách; trong công tác giám sát và đánh giá chính sách.

Với tinh thần chủ động cao, các hoạt động của Dự án đã được gắn kết chặt chẽ với Chương trình công tác của UBDT, qua đó việc triển khai thực hiện Dự án đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của các cấp, các ngành, của cộng đồng trong nước và quốc tế, hỗ trợ thiết thực cho công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc và miền núi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá các kết quả đạt được của Dự án, qua đó phân tích cụ thể các nguyên nhân hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất những định hướng cụ thể cho Dự án để triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Cao Cường


[ In bài viết ] [ Quay lại ]