20/12/2012
Nỗ lực giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Người dân xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) tận dụng diện tích đất đá, đất bạc màu làm nhà ở tập trung theo thôn bản, cụm dân cư.

Mặc dù còn gặp khó khăn về nhiều mặt, song trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh ta đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng biên giới. Đã có hàng chục nghìn hộ được hỗ trợ, giải quyết đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần làm ổn định cuộc sống, đảm bảo an ninh lương thực.

Do đặc thù của địa hình, địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, núi cao nên nhu cầu về đất ở, đất sản xuất là rất lớn. Diện tích đất sản xuất của tỉnh phân bố không đều giữa các xã và huyện, diện tích đất nông nghiệp bình quân 0,63ha/hộ, phần lớn các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất nhưng không đủ. Nguyên nhân dẫn tới thiếu đất sản xuất ngoài yếu tố khách quan do điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý chủ yếu là đồi, núi cao, diện tích đồi, núi đá chiếm 80%, thường xuyên xảy ra lũ lụt, sạt lở đất làm xói mòn dần đất của đồng bào theo từng năm; việc đô thị hoá và xây dựng các công trình thủy điện, các khu, cụm công nghiệp làm mất đi một phần đáng kể đất sản xuất và đất ở... còn có nguyên nhân chủ quan do nhu cầu đất ở, đất sản xuất của đồng bào là rất lớn trong khi quỹ đất của địa phương có hạn nên việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào còn hạn chế. Hơn nữa, tình trạng tách hộ ở riêng ngày một nhiều, cùng đó là công tác đào tạo nghề chưa gắn giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động nông thôn chưa qua đào tạo chiếm gần 80% dân số, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua phân tích, đánh giá những nguyên nhân hạn chế, trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều Quyết định, chính sách lồng ghép với các chương trình, dự án của Chính phủ nhằm tổ chức triển khai thực biện pháp việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số như Dự án sắp xếp ổn định dân cư, di chuyển dân từ các huyện vùng cao núi đá xuống xây dựng kinh tế mới ở vùng thấp; Chương trình ổn định dân cư các xã, vùng biên giới... Các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với lòng dân, được nhân dân tích cực hưởng ứng, đây là động lực thúc đẩy nhanh công cuộc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn. Từ năm 2001- 2011, tỉnh ta đã bố trí đưa được 206.608 ha đất hoang, chưa sử dụng vào sử dụng, phục vụ các mục đích dân sinh; đất sản xuất nông nghiệp thực hiện quy hoạch được 153.076 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm thực hiện đạt 123.596 ha, bằng 102,4% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 120.744 ha, trong đó đáng chú ý đất trồng lúa thực hiện vượt 6,3% so với chỉ tiêu, đây là một trong những lỗ lực lớn của tỉnh trong việc tích cực khai hoang phục hoá diện tích đất hoang, bạc màu, đầu tư hệ thống kênh mương đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực; làm tốt công tác này có các huyện Vị Xuyên, Mèo Vạc, Xín Mần, Đồng Văn và Quang Bình.

Huyện Mèo Vạc và Đồng Văn được đánh giá là những địa phương gặp nhiều khó khăn nhất trong công tác bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nhưng được thông qua chủ trương, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với sự nỗ lực của nhân dân 2 huyện này đã biết tận dụng các loại đất để làm nhà ở tập trung theo thôn bản, cụm dân cư. Về đất ở cơ bản được đảm bảo, người dân nơi đây đã không ngừng khai phá những diện tích đất có thể khai thác được để tổ chức canh tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nhằm giải quyết nguồn lương thực tại chỗ. Đặc biệt, người dân đã biết tận dụng những mảnh đất bạc màu để làm nhà, nhằm hạn chế tối đa việc lấy diện tích đất canh tác. Từ năm 2001 - 2011, huyện Đồng Văn thực hiện cải tạo, khai hoang, phục hóa được 265,075 ha đất, trong đó nương xếp đá 119,38 ha, khai hoang ruộng 80,58 ha, chuyển nương thành ruộng 65,1 ha; giao đất lâm nghiệp cho 7.557 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 9.457 giấy. Huyện Mèo Vạc sắp xếp ổn định dân cư biên giới được 227 hộ, giải quyết chính sách đất ở cho 3.448 hộ với kinh phí hỗ trợ lên tới 15.373 triệu đồng.

Gia đình chị Thào Thị Máy và anh Sùng Séo Cơ, thôn Sèo Lủng Sán, xã Lũng Chinh (Mèo Vạc), tâm sự: Trước đây nhà tôi thường xuyên nằm trong tình trạng thiếu đói ít nhất 2 tháng, một phần do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, phần nữa do thiếu đất sản xuất. Từ năm 2010, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bằng nguồn vốn Chương trình 30a đã hỗ trợ gia đình tôi thực hiện làm nương xếp đá để chống rửa trôi đất màu, cải tạo 0,3 ha đất nương rẫy làm ruộng bậc thang; do vậy tình trạng thiếu đất ở, đất canh tác được khắc phục, giờ đây gia đình tôi đã có đủ đất ở, đất canh tác, qua đó không còn lo thiếu lương thực...

Chính sách đầu tư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ đem lại lợi ích thiết thực đối với mỗi người dân trong giải quyết cái ăn, ở, mà ý nghĩa hơn còn tạo lòng tin, giúp đồng bào bám đất, giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia.

(Theo baohagiang.vn)

[TT: NTV]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]