19/12/2012
Ủy ban Dân tộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sáng ngày 19/12/2012, tại UBDT, Vụ Pháp chế UBDT đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBDT.

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại UBDT được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đưa pháp luật đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBDT. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trở thành nội dung hoạt động thường niên giúp tăng cường nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan về các văn bản luật mới được Nhà nước ban hành, nâng cao hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của mỗi cán bộ.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản sửa đổi của Bộ luật Lao động, bám sát với tình hình thực tiễn nên được các đại biểu hết sức quan tâm.

Với tinh thần tập trung cao, các đại biểu dự Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung của  Bộ luật Lao động. Qua Hội nghị này, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng Bộ luật Lao động có hiệu quả vào công việc, đáp ứng kịp thời những yêu cầu trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Sơn Nam


[ In bài viết ] [ Quay lại ]