17/12/2012
Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng:Tập huấn về phân định khu vực theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2012, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khóa tập huấn về phân định khu vực theo Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho toàn bộ các xóm, xã của hai huyện Trà Lĩnh và Phục Hòa.

Lớp tập huấn được tổ chức với sự tham gia của các báo cáo viên là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng cùng với 210 học viên là cán bộ cấp huyện, xã và đại diện các xóm, khu, thị trấn của Trà Lĩnh và Phục Hòa.

Nội dung tập huấn bao gồm: Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24/10/2012 của Ủy ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg;...

Với phương pháp kết hợp lý thuyết và thực hành, trong quá trình giảng bài, báo cáo viên và học viên cùng trao đổi, thảo luận và xử lý một số vấn đề thường gặp trong rà soát, xác định khu vực cho xóm, xã. Giúp học viên có thêm kỹ năng, kinh nghiệm triển khai và áp dụng có hiệu quả, chất lượng trong thời gian tới. Dự kiến từ nay đến hết tháng 12/2012, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục mở 20 lớp tập huấn cho các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Lê Hằng


[ In bài viết ] [ Quay lại ]