13/12/2012
Công bố Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh: Bích Liên.

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ Công bố Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại Lễ Công bố, ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định: Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường…Những thách thức này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi nhận thức về mô hình phát triển nhằm giảm thiểu những tác động lên môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Để đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp với các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, có những bước phát triển cơ bản và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Hình thành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ; kiện toàn một bước các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương và địa phương, chi thường xuyên cho hoạt động môi trường hàng năm đạt 1% tổng chi ngân sách nhà nước; nhiều vấn đề về môi trường được từng bước giải quyết, khắc phục; nhận thức về bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp được nâng lên, người dân, cộng đồng có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường; mức độ gia tăng ô nhiễm được kiềm chế; tính hiệu quả và bền vững trong khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên được chú trọng; công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được quan tâm; năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước được xây dựng…

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn về vấn đề môi trường, cụ thể là: Ô nhiễm môi trường đang tiếp tục gia tăng; tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức; đa dạng sinh học suy giảm mạnh, số loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Tác động của biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều thiệt hại đối với môi trường và con người… Nguyên nhân là do tư tưởng coi trọng tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá để thoát nghèo, coi nhẹ các mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc tuân thủ và thực thi pháp luật về môi trường chưa nghiêm, nguồn lực bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường chưa được chú trọng đúng mức.

Theo ông  Bùi Cách Tuyến, để định hướng công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh và xu thế mới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược đã đưa ra những định hướng lớn cho công tác bảo vệ môi trường như: Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; khai thác sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và xây dựng năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 sẽ là văn bản định hướng tổng thể và toàn diện về vấn đề bảo vệ môi trường để các ngành, các cấp xây dựng và thực hiện 5 năm và hàng năm về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của đất nước./.

(Theo Dangcongsan.vn)

[TT: NTV]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]