11/12/2012
Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý Chương trình 135 giai đoạn II, lần II năm 2012.

Đồng chí Trượng Ngọc Anh, Trưởng Ban Dân tộc báo cáo tại Hội nghị

Sáng ngày 10/12/2012, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Ninh Sơn, các Sở ban ngành và các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý Chương trình 135 giai đoạn II, lần II năm 2012 cho cán bộ làm công tác dân tộc. Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc tại phòng dân tộc các huyện, thành phố; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ theo dõi Chương trình 135 tại các xã đặc biệt khó khăn.

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 10 -  14/12/2012), các học viên được triển khai và phổ biến một số nội dung như: Tình hình dân tộc tại địa phương; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam; việc chuyển dịch chăn nuôi theo hướng qui mô hộ gia đình và trang trại vừa và nhỏ (bò, dê, cừu, gà, heo,…); chuyển dịch các loại cây trồng phù hợp với tập quán sản xuất vùng đồng bào dân tộc (bắp lai, lúa, đậu xanh, mía, thuốc lá,…); hướng dẫn quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng và nâng cao nhận thức, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc triển khai thực hiện hợp phần Chương trình 135 giai đoạn II; sự cần thiết về lập kế hoạch, vấn đề giới trong công tác lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; Các kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức lấy ý kiến, thảo luận trong quá trình lập kế hoạch; Tổng hợp, phân tích các ý kiến và xây dựng văn bản trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt,... sau đợt tập huấn các học viên được thực hành các bài tập tình huống tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, các học viên được phổ biến, triển khai nội dung Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 và Thông tư 01/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg.

Trượng Thị Ái


[ In bài viết ] [ Quay lại ]