06/12/2012
Đoàn Uỷ ban Dân tộc kết thúc đợt học tập tại Đại học Manchester 

Bộ trưởng Giàng Seo Phử và các thành viên trong giờ học

Sau 10 ngày học tập, nghiên cứu, trao đổi (từ 25/11-5/12/2012), Lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh) theo Đề án 165, Đoàn Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử làm Trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp.

Với Chương trình bồi dưỡng “Quản lý công, quản lý nhân lực và một số chính sách đối với người bản địa”, Đoàn đã được học tập nhiều chuyên đề thiết thực, bổ ích: Các lựa chọn về chính sách; Xây dựng chiến lược; Dân tộc thiểu số ở Anh và cơ hội bình đẳng; Chính sách bình đẳng về cơ hội; Nhóm về quyền bình đẳng và đa dạng chủng tộc; Tổ chức về công bằng và quyền con người; Ban hành chính sách bình đẳng; Ban hành chính sách chống phân biệt đối xử, chế tài bảo vệ nạn nhân bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, cơ quan và công cộng; Quản lý sự thay đổi trong lĩnh vực công; Kiểm toán và tìm phương pháp đánh giá hiệu quả… 

Trong quá trình học tập, bồi dưỡng, Đoàn đã đi thực tế tại TP. Manchester và TP. Livespool; nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực xây dựng chính sách, chống phân biệt, đối xử, bất bình đẳng; văn hóa của các nhóm cộng đồng DTTS; hoạt động của đại biểu hội đồng,.. do các chuyên gia, cộng tác viên của ĐH Manchester trình bày. 

Ngày 5/12, Đại học Manchester đã tổ chức bế giảng, trao chứng chỉ cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử và các học viên Uỷ ban Dân tộc, Việt Nam, kết thúc đợt bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165 tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh).

Hoàng Trung
(Báo Dân tộc và Phát triển)


[ In bài viết ] [ Quay lại ]