05/12/2012
Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tiếp Đoàn học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Khu tái định cư chương trình 135 xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

Chiều ngày 30/12/2012, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã có buổi tiếp Đoàn học tập kinh nghiệm thực hiện chương trình 135 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác do đồng chí Y Ring Adrơng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, làm Trưởng đoàn cùng 12 đại biểu đại điện lãnh đạo các xã thực hiện Chương trình 135 của tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi tiếp Đoàn có đ/c Trượng Ngọc Anh, Trưởng Ban Dân tộc cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ lãnh đạo hai đơn vị và các đại biểu đã chia sẻ với nhau về công tác dân tộc tại địa phương, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không theo đạo trái phép; không di cư tự do; phòng chống cháy rừng; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội,…

Thông qua chuyến công tác, các đại biểu đã có dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với nhau về tình hình thực hiện Chương trình 135 giữa hai địa phương; các đại biểu đã trao đổi với nhau những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức thực hiện tốt các chính sách đầu tư tại các xã đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực quản lý trong việc chỉ đạo điều hành nhằm giúp cán bộ địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, phương pháp lập kế hoạch hoạt động công tác dân tộc ở cấp xã; phương pháp kiểm tra, việc thực hiện chính sách dân tộc ở cấp xã.,…

Thay mặt Đoàn học tập kinh nghiệm, đồng chí Y Ring Adrơng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn được học tập, chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương và mong rằng hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ hơn để chia sẻ với nhau nhiều hơn trong công tác, đặc biệt là công tác dân tộc.

Theo chương trình, Đoàn sẽ đến thăm quan thực tế Chương trình định canh định cư nhà 135 tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

Trượng Thị Ái


[ In bài viết ] [ Quay lại ]