29/11/2012
Cơ chế thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

Ngày 26/11/2012, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số  9625/VPCP-KGVX về cơ chế thực hiện Dự án 2 “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc cho áp dụng cơ chế thực hiện Dự án 2 “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn” thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 theo cơ chế thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.
 
 Các Bộ: Lao động – thương binh và Xã hội, Tài chính và Ủy ban Dân tộc khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015.

 NVP


[ In bài viết ] [ Quay lại ]