13/11/2012
Liên hợp quốc bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2013-2015

Một cuộc họp của Liên hợp quốc. (Nguồn: THX/TTXVN).

Ngày 12/11, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố Niu Yoóc (New York, Mỹ), Đại Hội đồng khóa 67 đã bỏ phiếu kín bầu 18 nước vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2013-2015.

Hội đồng Nhân quyền, gồm 47 thành viên, là cơ quan liên chính phủ trực thuộc tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Hội đồng có trụ sở tại Văn phòng LHQ ở Giơnevơ (Genevơ, Thụy Sĩ), chịu trách nhiệm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Tất cả các thành viên đều được bầu qua bỏ phiếu kín tại Đại Hội đồng LHQ.

Thành viên của hội đồng được căn cứ trên sự phân bổ theo khu vực địa lý với số ghế được phân chia như sau: 13 ghế cho các nước châu Phi, 13 ghế cho châu Á, 8 ghế cho Mỹ Latinh và Caribê, 7 ghế cho Tây Âu và các nước khác và khu vực Đông Âu được 6 ghế. Các thành viên sau khi được bầu giữ nhiệm kỳ 3 năm và không được bầu lại sau khi đã giữ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

18 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2013-2015 vừa được bầu gồm Áchentina, Braxin, Cốt Đivoa, Extônia, Êtiôpi, Gabông, Đức, Ailen, Nhật Bản, Cadắcxtan, Kênia, Môngtênêgrô, Pakixtan, Hàn Quốc, Xiêra Lêôn, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Mỹ và Vênêxuêla./.

(Theo TTXVN)

[TT: NTV]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]