16/10/2012
Chúc mừng, tặng quà các chùa và sư sãi đồng bào dân tộc Khmer nhân lễ Sen Dolta

Nhân dịp lễ Sen Dolta của đông bào dân tộc Khmer Nam bộ, trong 2 ngày 13 - 14/10, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức các đoàn đến chúc mừng, tặng quà các chùa, sư sãi, cha và bà con Phật tử trong tỉnh.

Tại những nơi đến, lãnh đạo tỉnh gửi đến các vị sư sãi, trụ trì chùa và đồng bào Phật tử Khmer đón một mùa lễ Dolta an toàn, tiết kiệm, hạnh phúc, đồng thời thông tin những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh trong năm 2012. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng và Nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu tiên đặc biệt, giúp đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Bà con Phật tử, các chùa trên địa bàn tỉnh đã được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đúng theo hiến pháp và pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang mong các vị thượng tọa, đại đức, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy giá trị đạo đức, truyền thống dân tộc, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chung sức chung lòng cùng chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới. Các vị thượng tọa, đại đức đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thực hiện môn qui Phật pháp, vận động đồng bào Phật tử Khmer chấp hành, tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sene Dolta năm nay diễn ra trong 3 ngày (14, 15 và 16/10), đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang đón mừng lễ truyền thống này trên tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh và đậm đà nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Lễ được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ đến công ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã khuất, cầu phước cho những người hiện tiền, tạo sự gắn bó, thân ái trong cộng đồng. Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 210.000 người dân tộc Khmer, với trên 46.000 hộ, chiếm 12,78% dân số toàn tỉnh và có 75 ngôi chùa Khmer./.

(Theo Dangcongsan.vn)

[TT: NTV]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]