15/10/2012
Đắk Lắk củng cố, phát triển các hợp tác xã trong khu vực dân tộc thiểu số

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư trên 37,6 tỷ đồng để củng cố, phát triển hệ thống các hợp tác xã, trong đó đặc biệt là các hợp tác xã (HTX) thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, mỗi năm tỉnh Đắk Lắk thành lập mới từ 20 hợp tác xã trở lên, nâng tổng số HTX của toàn tỉnh lên là 400 HTX, tạo việc làm cho 75.000 lao động. Phấn đấu trong đó có 60% HTX hoạt động khá, giỏi, giảm số HTX yếu kém xuống dưới 10%. Kinh tế tập thể hàng năm đóng góp vào GDP của tỉnh bình quân từ 13 đến 14% (kể cả đóng góp của kinh tế hộ xã viên)...

Tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách đối với các HTX trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như: Cấp đất làm trụ sở, hỗ trợ vốn lưu động, hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất...

Ngoài ra, tỉnh cũng đưa ra các chính sách như hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới tổ hợp tác, HTX, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, ứng dụng, đổi mới, nâng cao trình độ, công nghệ, khuyến công, khuyến nông, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với HTX vùng nông thôn. Đặc biệt, tỉnh đã có chính sách về đất đai, tài chính, tín dụng, thuế cho các hợp tác như khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhận khoán đất của các công ty nông, lâm nghiệp (nơi còn quỹ đất), nhận đất hoang hóa, đồi núi trọc để tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp theo quy hoạch. Những HTX có dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh thì được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước từ Quỹ hỗ trợ phát triển.

Theo baotintuc.vn
[TT: N.K.T]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]