09/10/2012
Hội nghị giao ban quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2012

Sáng ngày 08/10/2012, tại trụ sở Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra Hội nghị giao ban quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2012. Đồng chí Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm: Hoàng Xuân Lương, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng cùng lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Triệu Hồng Sơn, Chánh Văn phòng UBDT trình bày dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2012. Theo báo cáo, trong quý III, Lãnh đạo Uỷ ban tiếp tục chỉ đạo, điều hành công việc sát sao, dành nhiều thời gian cho ý kiến về những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Cán sự Đảng UBDT, Đảng uỷ cơ quan đã chỉ đạo tham gia góp ý kiến và lấy ý kiến tham gia các ban Đảng, một số Bộ, ngành, các Vụ, đơn vị, cá nhân cơ quan UBDT, các địa phương vùng dân tộc và miền núi. Tập thể Ban Cán sự Đảng Uỷ ban và các thành viên Ban Cán sự Đảng đã hoàn thành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khoá XI theo đúng kế hoạch; Đến hết quý III, UBDT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13/21 Đề án, đạt 62% kế hoạch; Kết quả thực hiện các chính sách đến quý III đã có 100% địa phương hoàn thành phân bổ vốn cho các chính sách; thi công khối lượng đạt trên 60%; giải ngân vốn theo Quyết định 33 đạt trên 90%, Quyết định 102 đạt 74,8%; Quyết định 1592 đạt trên 50%...; Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc; giải quyết khiếu nại tố cáo và đón tiếp đồng bào các dân tộc được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao; Công tác pháp chế, phổ biến pháp luật, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú; Hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, JAICA…và các nước bạn được thực hiện thường xuyên; Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh….

Trong quý IV khối lượng công việc còn khá lớn, Lãnh đạo Uỷ ban yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị khẩn trương rà soát tất cả các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp để tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, đặc biệt cần tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI theo đúng chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng; Hoàn thành việc xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án đã đăng ký trong quý IV năm 2012; Triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức UBDT theo Nghị định mới. Hoàn thành xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các vụ, đơn vị theo Nghị định mới. Tổ chức thi tuyển công chức năm 2012;  Lãnh đạo UBDT làm việc với Thủ tướng Chính phủ về rà soát chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2011 và kiến nghị chính sách giai đoạn 2012 – 2015; Phê duyệt Chương trình hành động và nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011-2016; Phê duyệt và áp dụng thỉ điểm quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO; Rà soát, điều chỉnh ngân sách năm 2012, đảm bảo chi hết kinh phí năm 2012. Chủ động bám sát, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về dự toán ngân sách năm 2012; Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế của UBDT; Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện tổ chức Đoàn công tác đi học tập theo đề án 165; Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS khu vực miền núi phía Bắc năm 2012 tại Hà Nội; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Nắm tình hình vùng dân tộc và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của đồng bào dân tộc;  Ban hành và triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg về việc cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015; Công tác xây dựng cơ bản: tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nghiệm thu thi công phần tầng hầm và hoàn thành tổ chức đấu thầu phần còn lại dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Uỷ ban tại 349 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và cùng nhau trao đổi, đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Hội nghị đã tập trung đi sâu thảo luận về những công việc trọng tâm trong quý IV, nhấn mạnh vào các vấn đề như: Tập trung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng; Hoàn thành việc xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án đã đăng ký trong quý IV năm 2012; bố trí sắp xếp nhân sự lãnh đạo các Vụ, đơn vị; đổi mới, chấn chỉnh kỷ cương làm việc của các Vụ, đơn vị; chỉ đạo các địa phương  tăng cường các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình năm 2012…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng đánh giá cao những kết quả mà các Vụ, đơn vị đã làm được trong quý III năm 2012, PCN yêu cầu: Các Vụ, đơn vị cần rà soát các nhiệm vụ được giao bằng quyết định từ đầu năm và các quyết định bổ sung trong năm để đưa ra tiến độ hoàn thành công việc; Văn phòng Uỷ ban cùng các Vụ, đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành các chương trình, chính sách; Các Vụ, đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành và đạt hiệu quả cao những nhiệm vụ được giao; Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong quý IV; Với các đề án của năm 2012 cần xúc tiến và sớm hoàn thành; các đề án năm 2013 cần phải được duyệt dự toán trong năm 2012 và triển khai thực hiện ngay đầu năm 2013 để đạt hiệu quả cao nhất; trong thời gian tới cần tăng cường và nâng cao chất lượng về ứng dụng công nghệ thông tin, đưa công nghệ thông tin vào quản lý công tác dân tộc và gắn việc ứng dụng công thông tin trong hoạt động của các Vụ, đơn vị với thi đua khen thưởng; tăng cường công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí của UBDT; triển khai họp giao ban định kỳ theo tháng, quý; trong quý IV các Vụ, đơn vị triển khai kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 khoá XI…

Sơn Nam


[ In bài viết ] [ Quay lại ]