26/09/2012
Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Ngày 26/9/2012, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Cán sự Đảng UBDT đã  tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;  các đồng chí Ủy viên ban các sự đảng UBDT; Tổ công tác của Bộ Chính trị do đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn; cùng Tổ công tác của Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thời gian qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của các Ban Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Cán sự Đảng, với tinh thần cầu thị, bảo đảm việc kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, thực chất, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã xin ý kiến góp ý của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành ở Trung ương, cũng như ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban qua các thời kỳ. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc cũng đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy nơi cư trú đối với cá nhân các đồng chí trong Ban Cán sự.

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu và xem xét các ý kiến đóng góp của 78 tập thể và cá nhân đối với Ban cán sự Đảng UBDT (trong đó có 43 ý kiến nhận xét về hạn chế và khuyết điểm) Ban Cán sự Đảng UBDT đã tiếp thu 38/43 ý kiến đóng góp, giải trình 5 ý kiến và xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những mặt đã làm được, chỉ rõ những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, tập trung làm rõ những hạn chế, trách nhiệm của tập thể và cá nhân về ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Cán sự Đảng UBDT  theo tinh thần NQTW 4 khóa XI được triển khai trong 3 ngày (từ 26-28/9/2012).

Xuân Thường


[ In bài viết ] [ Quay lại ]