05/09/2012
Vụ Pháp chế (Uỷ ban Dân tộc) họp thẩm định Bộ đề thi, đáp án Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS miền núi phía Bắc năm 2012

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức họp Thẩm định đề thi đáp án Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS miền núi phía Bắc năm 2012.  

Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế UBDT chủ trì buổi họp. Dự buổi họp còn có đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; TW Hội Nông dân Việt Nam; TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi họp, Hội đồng thẩm định đã tập trung xem xét, thảo luận về Bộ đề thi, đáp án Hội thi Tìm hiểu pháp luật bao gồm các nội dung chính như: Quy định pháp luật về vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng chống ma tuý; đất đai; bảo vệ môi trường; bình đẳng giới; tín ngưỡng tôn giáo; hôn nhân và gia đình; dân số kế hoạch hoá gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; công tác dân tộc; buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Tại buổi họp, về cơ bản, các đại biểu đều thống nhất và đánh giá cao Bộ đề thi, đáp án phù hợp với đồng bào, đặc điểm vùng miền; đặc biệt các ngôn từ được vận dụng linh hoạt, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ tiếp thu, đáp ứng được tính tuyên truyền, phổ cập pháp luật cho đồng bào vùng nông thôn và miền búi.

Kết thúc buổi làm việc Hội đồng thẩm định đã lựa chọn ra 30 câu hỏi trắc nghiệm và 32 câu hỏi tình huống để chuẩn bị cho Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS khu vực miền núi phía Bắc năm 2012.

Hải Sơn


[ In bài viết ] [ Quay lại ]