29/08/2012
Ban Cán sự Đảng UBDT: Quán triệt công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XI

Ngày 28/8/2012, tại Ủy ban Dân tộc, Ban Cán sự Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI. Đồng chí Giàng Seo Phử, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Giàng Seo Phử, Bí thư Ban Cán sự Đảng quán triệt một số nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được làm nghiêm túc, kỹ càng, trên tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh; thể hiện tính gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm theo trình tự: tập thể trước, cá nhân sau; trong kiểm điểm cá nhân, đồng chí Tổng Bí thư kiểm điểm trước, sau đó lần lượt đến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, tiếp đến là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khác.

Các bản tự kiểm điểm của cá nhân được trình bày trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị kỹ, kiểm điểm nghiêm túc. Các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn; các vấn đề được các tổ chức Đảng và cá nhân góp ý với cá nhân các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được trình bày, phân tích góp ý. Sau khi kiểm điểm tập thể, từng đồng chí đối chiếu, hoàn thiện lại bản kiểm điểm cá nhân.

Tại Hội nghị, đồng chí giàng Seo Phử cũng đã nêu lên những bài học kinh nghiệm được đúc rút qua việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đó là: công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện rất nghiêm túc, cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ và khoa học, với nhiều điểm nổi bật khác với kiểm điểm hằng năm, giữa nhiệm kỳ và các đợt kiểm điểm của các khoá gần đây.

Cụ thể, về tổ chức, có Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc không chuyên trách hoạt động theo quy chế, chương trình; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các Ban của Đảng; tổng hợp, tập hợp các ý kiến góp ý; chuẩn bị tài liệu kỹ, đúng quy trình, quy chế; gửi tài liệu sớm (10 ngày) trước khi kiểm điểm...

Tổ chức lấy ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng, các chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng và tương đương góp ý chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước khi kiểm điểm.

Trong kiểm điểm, nhìn chung, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều phát biểu; không khí thảo luận thẳng thắn, góp ý dân chủ, đoàn kết, chân thành.

Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và các cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng Đảng (về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là về các vụ việc Vinashin, Vinalines; về thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI và công tác cán bộ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,...).

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thực sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục ngay một số khuyết điểm đã rõ, không chờ tới khi tổ chức kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận,... của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau khi quán triệt, phân tích những bài học kinh nghiệm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí giàng Seo Phử nêu rõ yêu cầu, việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 phải bám sát vào Nghị quyết và phải thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng kế hoạch, chương trình của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan UBDT. Trong đó, tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Cán sự, kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy, tiếp đến kiểm điểm tập thể Vụ, đơn vị, kiểm điểm tập thể chi bộ, kiểm điểm cá nhân lãnh đạo các Vụ, đơn vị và kiểm điểm cá nhân chi ủy chi bộ. Đồng chí Giàng seo Phử cũng yêu cầu Tổ tổng hợp tiếp tục trưng cầu lại ý kiến của các Vụ, đơn vị về kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Cán sự Đảng. Các Vụ, đơn vị cũng phải trưng cầu ý kiến của các Vụ, đơn vị khác và các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng cần tập trung triển khai ngay theo chương trình đã gửi cho các đồng chí.

Nguyễn Văn Phong


[ In bài viết ] [ Quay lại ]