27/08/2012
Hội thảo xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng DT&MN giai đoạn 2012 – 2015

Sáng ngày 24/8/2012, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Vụ Chính sách Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng DT&MN giai đoạn 2012 – 2015. Đồng chí Trịnh Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT chủ trì Hội thảo.  Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo 18 Ban Dân tộc và lãnh đạo một số huyện các tỉnh phía Bắc thuộc vùng Dân tộc và Miền núi.

Với mục tiêu hoàn thiện Thông tư hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương trong cả nước, Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT đã tổ chức 3 Hội thảo xin ý kiến tại khu vực Tây Nam bộ, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc. 

Trên cơ sở thống nhất với dự thảo Thông tư hướng dẫn, bằng thực tiễn kinh nghiệm công tác tại địa phương, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, trong đó tập trung vào 2 vấn đề chính là: Quy trình rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III; Rà soát, bổ sung thôn ĐBKK và xã thuộc khu vực I, II, III...

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Trịnh Công Khanh đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu xuất phát từ thực tiễn và trách nhiệm của các nhà quản lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Đồng  chí trân trọng tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và đề nghị các đại biểu rà soát lại xem còn yếu tố nào chưa phù hợp, cần bổ sung thêm vào dự thảo Thông tư thì gửi cho Vụ Chính sách Dân tộc để Vụ nhanh tróng hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng DT&MN giai đoạn 2012 – 2015.

Hải Sơn


[ In bài viết ] [ Quay lại ]