01/08/2012
Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Sáng ngày 31/07/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Cơ quan viện trợ Ai Len tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm UBDT và ông Garvan McCann, Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai Len tại Việt Nam. Dự Hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; đại diện UNDP tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của UBDT.

Dự án “Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” là một Dự án do Cơ quan viện trợ Ai Len hỗ trợ cho UBDT với mục tiêu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của việc hoạch định, quản lý, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo cho các vùng dân tộc của Việt Nam. Qua đó, nhằm đóng góp cho công cuộc giảm nghèo chung ở Việt Nam, giảm sự chênh lệch về tiêu chuẩn, điều kiện sống giữa vùng dân tộc và các vùng trong cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan khẳng định: Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và các chương trình, dự án nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội vùng dân tộc và miền núi, như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Chương trình 135); chương trình xây dựng trung tâm cụm xã; chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Nghị quyết 30a/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; chương trình quốc gia xóa đói, giảm nghèo; các chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển vùng: Quyết định 120, 160 ở vùng biên giới, các Quyết định 24, 25, 26, 27/2008/QĐ-TTg về phát triển kinh tế xã hội các vùng…Và gần đây nhất là Nghị Quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 đến 2020. Nguồn vốn hằng năm đầu tư từ ngân sách nhà nước bình quân hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông, lâm nghiệp, văn hóa, y tế, giáo dục, từng bước cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc và vùng khó khăn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Garvan McCann, Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai Len tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà UBDT đã đạt được trong những năm qua trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo đối với vùng dân tộc và miền núi. Đặc biệt là dự án “Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” sau 2 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông Garvan McCann  khẳng định: trong những năm tới UBDT tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Ai Len tại Việt Nam nhằm cụ thể hóa những cam kết xóa đói giảm nghèo của Chính phủ Ai Len đối với Việt Nam. Đại sứ nêu rõ, giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số luôn được Chính phủ Ai Len ưu tiên viện trợ trong những năm tới.  

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe Ban quản lý Dự án trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án, báo cáo đánh giá Dự án của chuyên gia đánh giá độc lập, những ý kiến đóng góp của các đối tác, các đơn vị và cá nhân đã cùng tham gia Dự án trong suốt 2 năm qua.

Qua 2 năm thực hiện, dự án “Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể và đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào công tác xây dựng và thực hiện các chính sách vùng dân tộc và miền núi của UBDT. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong UBDT, còn có sự quan tâm phối hợp thường xuyên của Cơ quan viện trợ Ai Len, các Bộ ngành và địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ kịp thời và có hiệu quả của Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam. Đặc biệt, Dự án đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với trường Đại học Uppsala Thụy Điển tổ chức đào tạo được 63 Thạc sỹ chuyên ngành quản lý công, góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc của UBDT, các Bộ ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, PCN Sơn Phước Hoan khẳng định: Qua 9 ý kiến đánh giá, góp ý, và những ý kiến tham luận, trao đổi, những thông tin chia sẻ thể hiện sự đồng thuận rất cao của các đại biểu tại Hội thảo cho thấy Dự án đã đem lại kết quả tốt đẹp như mong muốn của Nhà tài trợ và Ban quản lý Dự án. Mặc dù giai đoạn đầu có những khó khăn, chậm trễ nhưng trong quá trình tiến hành đã có những bước tiến và đạt được kết quả tốt đẹp. Với việc nâng cao nguồn nhân lực, trong đó có các cuộc Hội thảo cùng với khóa đào tạo Thạc sỹ sẽ là tiền đề tạo nên kết quả lâu dài và tính bền vững của Dự án.

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, PCN Sơn Phước Hoan bày tỏ sự cảm ơn đối với các Bộ ngành có liên quan, các đơn vị đã có sự liên kết, phối hợp đối với UBDT trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án. Có thể nói sự thành công của Dự án có sự đóng góp rất tích cực của các cơ quan chức năng, các đơn vị, cá nhân. PCN trân trọng cảm ơn Nhà nước và nhân dân Ai Len, đặc biệt là Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam đã có sự chia sẻ, góp phần rất lớn trong việc thực hiện Dự án này. Ngài Garvan McCann và các cộng sự trong Đại sứ quán Ai Len đã có những trao đổi, góp ý, chia sẻ thông tin thẳng thắn, kịp thời tạo sự thống nhất giữa 2 bên để báo cáo Chính phủ Việt Nam. PCN mong muốn, tiếp nối sự thành công của Dự án, các nhà tài trợ, Chính phủ Ai Len tiếp tục có nhiều Dự án cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và cơ quan làm công tác dân tộc của Việt Nam nói riêng.

Sơn Nam


[ In bài viết ] [ Quay lại ]