06/04/2012
Tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 4

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh minh họa

Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 4.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị trên một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí tổ chức hội nghị trên cơ sở dự toán kinh phí năm 2012 của Hội Nông dân Việt Nam theo đúng quy định.

Được biết, theo thông tin tham khảo, dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra trong tháng 4 này tại Thủ đô Hà Nội với sự góp mặt của khoảng 400 đại biểu là đại diện các Ban, đơn vị Trung ương Hội, các tỉnh, thành hội và các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của các địa phương trên toàn quốc.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm (2007- 2011). Đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình tổ chức, thực hiện phong trào.

Thông qua đó hội nghị sẽ đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bên cạnh đó, hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc cũng nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi để thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo Chinhphu.vn
[TT: N.K.T]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]