20/02/2012
Lâm Đồng vận động ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ xây dựng Trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và Sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong hai năm (2010 – 2011) tập thể cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ đạt trên 485 triệu đồng, đạt 93,32% so với về hoạch được giao. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt 150.805.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Di Linh vận động được 92.638.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng vận động được 55.146.528 đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc vận động được 45.469.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh vận động được 38.000.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Lâm Hà vận động được 35.000.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Dương vận động được 16.167.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Đơn Dương vận động được 14.790.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Huoai vận động được 11.785.000 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Bảo Lâm vận động được 6.500.000 đồng, Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ 3.087.374 đồng, Chi Hội trường Khiếm thính ủng hộ 660.000 đồng, Chi Hội trường Thiểu năng Hoa Phong Lan ủng hộ 600.000 đồng, Chi Hội Hào Nhiên ủng hộ 560.000 đồng và một số cá nhân trong tỉnh ủng hộ 2.130.000 đồng.

Xây dựng Trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và Sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mục đích để hình thành cơ sở huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn cho đội ngũ cán bộ Chữ thập đỏ trong cả nước và tổ chức sơ cấp cứu, cấp cứu biển tại Sầm Sơn, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng biển, nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ về điều dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và kỹ năng sơ cấp cứu để nhân rộng mô hình.

Hoàng Văn Khôi


[ In bài viết ] [ Quay lại ]