20/12/2011
Dương Phong, Bạch Thông (Bắc Kạn): Trồng quýt cho thu nhập cao

Hiện nay, diện tích quýt ở Dương Phong đã phát triển đến 308ha, trong đó có 210ha đã cho thu hoạch. Năm 2011 sản lượng quýt ước đạt 800 tấn, tổng thu nhập ước đạt 8 tỉ đồng. Thực tế cho thấy cây quýt đã giúp người nông dân xoá nghèo hiệu quả. Sau mỗi vụ thu hoạch, nhiều gia đình có thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng.

Giờ đây bên cạnh cây lúa, cây ngô, nông dân xã Dương Phong đã tìm ra cho mình hướng thoát nghèo hiệu quả từ cây trồng thế mạnh là quýt. Năm 2011 số hộ nghèo của xã theo chuẩn mới còn 45/422 hộ, chiếm tỷ lệ 10,6% giảm 12% so với năm 2010.

 Đây là kết quả từ những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cơ sở nắm bắt được những tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu của địa phương. Nhờ đó đời sống của người dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

 BT
 (Nguồn: Báo Dân tộc & Phát triển)

 [TT: H.T.N]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]