20/12/2011
Quảng Trị: Khám, điều trị gần 1.800 lượt bệnh nhân

Năm 2011, Bệnh xá Quân dân y kết hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tiếp nhận 1.135 lượt bệnh nhân (điều trị nội trú 595 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú 540 lượt bệnh nhân; chuyển lên tuyến trên 52 lượt bệnh nhân), tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt trên 80%.

Hằng tháng, các y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y kết hợp còn tổ chức hành quân về tận thôn, bản vừa làm công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh; kế hoạch hóa gia đình; vừa khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 750 lượt người với số tiền thuốc trên 14 triệu đồng.

Ngoài ra, Bệnh xá Quân dân y kết hợp còn mua sắm, hỗ trợ cho Trạm Y tế các xã Hướng Linh, Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Sơn (Hướng Hóa, Quảng Trị) 16 giường bệnh làm bằng Inox, trị giá 39 triệu đồng.

Hồ Lĩnh
(Nguồn: Báo Dân tộc & Phát triển)

[TT: H.T.N]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]