06/12/2011
Có thêm 6.600 hộ thoát nghèo

Toàn tỉnh có 60.206 hộ nghèo, chiếm 31,5% và 29.303 hộ cận nghèo, chiếm 15,34% tổng số hộ trên địa bàn.

Tỉnh triển khai nhiều giải pháp xóa đói - giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Năm 2011 có 13.000 hộ được vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất với dư nợ 120 tỷ đồng; gần 4000 hộ nghèo được hướng dẫn cách làm ăn, 6200 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở với kinh phí 51,3 tỷ đồng; trên 6000 hộ nghèo được hỗ trợ điều kiện sản xuất, 14000 con em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác; 64.000 hồ nghèo được hỗ trợ tiền điệnTheo đó đã có khoảng 6.600 hộ thoát nghèo, giảm 3,51% so với tiêu chuẩn rà soát thống kê hộ nghèo giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 28%.

Lê Chung
(Theo: Báo Hòa Bình)

[TT: H.T.N]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]