Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thông tin chi tiết về văn bản

Nhóm tài liệu Các lĩnh vực Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao

Số văn bản:  322/TB-VPCP
Tên văn bản:  Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 09/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị với các doanh nghiệp tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"
CQ ban hành:  Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành:  09/11/2009
Nội dung:  

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị với các doanh nghiệp tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"
________________ 

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị đánh giá việc tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp tham gia giúp đỡ các huyện nghèo.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo kết quả cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", ý kiến của Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân, chúng ta đã kiềm chế lạm phát và ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, chính trị và an toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất lớn trong việc củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển, ổn định của đất nước. Đặc biệt, các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước có vai trò rất quyết định trong thực hiện chống lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu... Chính phủ biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước trong thời gian qua.

Năm 2010, sẽ còn rất nhiều thách thức, khó khăn, đòi hỏi phải tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt hơn nữa vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010, đồng thời tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

2. Ngày 27 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP). Đây là Chương trình có ý nghĩa to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng. Đến nay, đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của các huyện nghèo đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt, đang triển khai thực hiện và đặc biệt các địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát trên địa bàn các huyện nghèo.

Để tiếp tục tham gia triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" với quyết tâm cao nhất, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

a) Ban Chỉ đạo các chương trình giảm nghèo của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các cấp hội, các doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh có các huyện nghèo tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn, quản lý chặt chẽ kinh phí hỗ trợ, bảo đảm thực hiện công khai, đúng đối tượng và quyết tâm hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2010.

Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể việc hạch toán các khoản kinh phí doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ thực hiện các chính sách về giáo dục, y tế, cứu trợ thiên tai, lũ lụt và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thường xuyên, định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông tin về kinh nghiệm tốt, cách làm hay và kịp thời biểu dương các huyện thực hiện có hiệu quả, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo sơ kết đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết.

b) Các doanh nghiệp tiếp tục chủ động phối hợp với các huyện nghèo đề ra kế hoạch chi tiết chương trình cụ thể để thực hiện hỗ trợ có hiệu quả.

Trước mắt, tập trung hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các huyện nghèo thực hiện xoá nhà tạm, hư hỏng, dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Tùy theo năng lực và nguồn kinh phí của doanh nghiệp mà thực hiện hỗ trợ một cách căn cơ, lâu dài cho các huyện nghèo như thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, công ty cổ phần trên địa bàn các huyện nghèo để thu hút lao động tại chỗ; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho con em hộ nghèo; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, học ngoại ngữ để đưa đi xuất khẩu lao động; hỗ trợ tiền học cho con em hộ nghèo học đại học, cao đẳng, học nghề... thông qua việc ký hợp đồng đào tạo với các trường; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nhỏ, hệ thống thông tin, điện, nước, thiết bị, máy móc, xây dựng các lớp học bán trú dân nuôi ở các thôn, bản...

c) Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy kết quả đã đạt được, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương có các huyện nghèo tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", ưu tiên phân bổ Quỹ thực hiện việc hỗ trợ về nhả ở cho hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; tổ chức có hiệu quả Chương trình "Nối vòng tay lớn" để huy động nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào nghèo, đặc biệt là hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước biết và tổ chức thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
(đã ký)

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,170,709


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.1 secs