Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thông tin chi tiết về văn bản

Nhóm tài liệu Các lĩnh vực Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao

Số văn bản:  62-QÐ/TW
Tên văn bản:  Quyết định số 62-QÐ/TW ngày 25/8/1988 về chức năng và nhiệm vụ của Ban Dân tộc Trung ương
CQ ban hành:  Ban Bí thư
Ngày ban hành:  25/08/1988
Nội dung:  

QUYẾT ÐỊNH
 Số 62-QÐ/TW ngày 25/8/1988
Về chức năng và nhiệm vụ của Ban Dân tộc Trung ương
-----------------

I - Ban Dân tộc Trung ương có chức năng làm tham mưu tổng hợp cho Trung ương Ðảng về công tác dân tộc thiểu số. Ban có các nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; kiến nghị với Trung ương Ðảng những vấn đề về chủ trương, chính sách đối với các dân tộc thiểu số.

2. Chuẩn bị, hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách đối với các dân tộc thiểu số.

3. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Thư ký về vấn đề dân tộc thiểu số ở các cấp ủy đảng, các tổ chức chính quyền và các đoàn thể.

4. Làm công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Trung ương. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu công tác xây dựng Ðảng ở vùng dân tộc thiểu số và xây dựng chính sách đối với cán bộ dân tộc thiểu số.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc ở các nghành và bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc của các cấp ủy địa phương.

II. Tổ chức và cách làm việc của Ban:

Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng, có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban giúp việc. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trung ương về toàn bộ công việc của Ban. Các Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, đồng thời cùng Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư về lĩnh vực công tác được phân công.

Bộ máy giúp việc của ban gồm có:

- Vụ Kinh tế - đời sống.

- Vụ Văn hóa, giáo dục, y tế.

- Vụ Chính trị (gồm các lĩnh vực xây dựng Ðảng, chính quyền đoàn thể, cán bộ, an ninh, quốc phòng).

- Văn phòng ban (gồm có bộ phận nghiên cứu tổng hợp, phòng hành chính quản trị và phòng tổ chức cán bộ cơ quan).

Biên chế của Ban phải gọn nhẹ, sắp xếp phù hợp với chức năng nhiệm vụ, coi trọng chất lượng; gồm những cán bộ có phẩm chất có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, có tinh thần đổi mới, có kiến thức về kinh tế - xã hội, có khả năng có kinh nghiệm công tác ở vùng dân tộc thiểu số, hiểu biết về công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Ðảng.

Ngoài số cán bộ trong biên chế, ban được thực hiện chế độ công tác riêng để phục vụ công tác nghiên cứu, kiểm tra theo yêu cầu của Ban.

Ban Dân tộc Trung ương bàn bạc thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương về biên chế và chế độ sử dụng cộng tác viên của Ban.

Ban quan hệ chặt chẽ với các ban của Trung ương Ðảng, với văn phòng Trung ương, văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, với các cấp, các ngành để trao đổi nhũng vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc.

Ban Dân tộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và các ban khác của Trung ương các tỉnh ủy, thành ủy, đặc khu ủy, các ngành và các đoàn thể ở Trung ương có nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay cho các quyết định và văn bản trước.

T/M Ban Bí Thư

 

NGUYỄN ĐỨC TÂM (đã ký)

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,199,920


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.1 secs