Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 28/03/2008
Đồng bào Chăm Ninh Thuận với công tác bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống


Lễ hội Ka Tê của đồng bào Chăm tại tháp PôKlôngGrai.

Người Chăm là một dân tộc trong đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam, có quá trình phát triển lịch sử lâu đời với nền văn hoá phong phú, đa dạng và độc đáo. Hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều công trình có giá trị và đặc sắc như kiến trúc Đền Tháp, nghệ thuật điêu khắc, văn, thơ, múa nhạc, tiếng nói, chữ viết, các lễ hội… Chính sự phong phú, đa dạng đó đã góp phần làm phong phú nền văn hoá Việt Nam.

Tuy nhiên, theo thời gian, nền văn hoá của người Chăm có nguy cơ bị mai một. Kiến trúc Đền Tháp, nếu không được quan tâm trùng tu thì sẽ có nguy cơ sụp đổ (Tháp Hoà Lai); các công trình điêu khắc trưng bày tại các bảo tàng, đặc biệt là các pho tượng, các bức phù điêu trang trí tại các Tháp như tượng Hoàng hậu, tượng Bò Thần, các tượng Thần bị mất cắp do chưa có biện pháp bảo vệ hữu hiệu (Tháp Pô Rôme); tiếng nói và chữ viết, đặc biệt là tiếng nói đang ngày càng bị lai căng, pha trộn; văn học, thơ ca, truyện cổ tích, nghệ thuật múa đang dần bị phai lãng, chỉ còn lại trong dân gian, trong các bài chép tay của các chức sắc… Đặc biệt hơn, trong tín ngưỡng, tôn giáo, qua quá trình diễn biến, tồn tại nhiều vấn đề cần quan tâm như: nhiều nghi lễ còn cầu kỳ, kéo dài thời gian, tốn kém, ảnh hưởng đến sức khoẻ và lao động sản xuất của người dân; vẫn còn tình trạng tranh chấp chức sư cả trong nội bộ một tôn giáo; ngày tháng ở các làng đôi khi không thống nhất với nhau; việc thực hiện một số nghi lễ ở mỗi vùng mỗi khác; lớp trẻ hiện nay không muốn vào hàng ngũ chức sắc do bị ràng buộc, kiêng cữ nhiều thứ trong đời sống hàng ngày; một số tín đồ từ bỏ tôn giáo truyền thống đi theo các tôn giáo khác. Chính thực trạng này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân, đến tình đoàn kết trong nội bộ dân tộc, tôn giáo làm cho tín ngưỡng, tôn giáo Chăm bị mai một và phát triển theo chiều hướng nào đang là nỗi lo của nhiều người. Vì thế việc bảo tồn, phát huy và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Chăm là rất quan trọng nhằm góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 Chỉ thị số 121-CT/TW ngày 26/10/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đối với đồng bào Chăm nêu rõ: “Coi trọng các di sản văn hoá dân tộc, sưu tầm, khai thác, chọn lọc và nâng cao vốn văn hoá dân tộc Chăm, đáp ứng yêu cầu, tình cảm của đồng bào Chăm và làm phong phú kho tàng văn hoá Việt Nam”. Thông tri số 03-TT/TW ngày 17/10/1991 của Ban Bí thư cũng đã nêu: “Có kế hoạch bảo tồn, khai thác và phát huy vốn văn hoá dân tộc Chăm, trùng tu các ngôi Tháp Chăm, nhất là số Tháp đang ở tình trạng hư hỏng, khôi phục một số trung tâm văn hoá tiêu biểu của đồng bào Chăm, trước hết phục hồi trung tâm văn hoá Chăm ở khu vực Phan Rang. Tiếp tục thực hiện việc dạy chữ Chăm cổ, tái bản bộ sách giáo khoa chữ Chăm đáp ứng nhu cầu các trường học ở bậc tiểu học”. Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg ngày 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo: “Bộ Văn hoá Thông tin đầu tư, chỉ đạo, hỗ trợ các tỉnh có đông đồng bào Chăm làm tốt công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá dân tộc Chăm”.

 Việc bảo tồn văn hoá ở đây không phải cứ khư khư giữ lấy cái cũ mà cần chủ động loại bỏ dần những yếu tố không hợp lý, không còn phù hợp với đời sống hiện nay, đồng thời chủ động tiếp thu cái mới, tất nhiên trên cơ sở bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc.

Bảo tồn để phát triển, phát triển nhằm bảo tồn, đây là hai mặt của một vấn đề có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại và bổ sung cho nhau. Có như thế văn hoá truyền thống của dân tộc không bị mai một mà được bảo tồn và phát triển liên tục từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Công việc này là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong cộng đồng người Chăm và của các ngành, các cấp. Trong đó vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng cốt cán, nhân sĩ, trí thức, chức sắc người Chăm tiêu biểu có uy tín, mà đặc biệt là vai trò của các sư cả rất quan trọng.

 Một số nghi lễ trong tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Chăm còn cầu kỳ, kéo dài thời gian và tốn kém như lễ tang, lễ tôn chức sắc, lễ múa lớn… thì cần thông qua ông sư cả để vận động người dân thực hiện đơn giản, tiết kiệm hơn, tất nhiên vẫn bảo đảm đầy đủ các nghi thức trong một nghi lễ. Ngoài ra cần vận động bà con thực hiện nếp sống mới văn hoá lành mạnh.

 Về các công trình kiến trúc Đền Tháp, các pho tượng, các bức phù điêu trang trí trong các Tháp thì các ngành, các cấp cần vận động bà con người Chăm nâng cao ý thức trách nhiệm cùng với các cấp, các ngành giữ gìn, tôn tạo và bảo quản. Các loại hình nghệ thuật như văn học, thơ ca, múa, nhạc cần được nghiên cứu sưu tầm và phổ biến rộng rãi để đồng bào hiểu và có ý thức giữ gìn. Chữ viết của dân tộc, nên tôn trọng chữ viết Chăm truyền thống (Akhar Thrah). Ngoài việc dạy cho học sinh ở bậc tiểu học cần phát triển rộng hơn, đồng thời phát hành các tạp chí, đặc san, chuyên đề… viết bằng chữ Chăm ở trên tất cả các lĩnh vực để những người học chữ Chăm có cơ hội trau dồi ngôn ngữ. Quan tâm xây dựng các nhà làng ở các làng Chăm để có nơi cho các chức sắc và các già làng sinh hoạt, giao lưu nhằm hiểu biết lẫn nhau. Về tu sửa và xây dựng các công trình kiến trúc đền tháp; trước khi xây dựng, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhà dân tộc học, các chức sắc, nhân sĩ, trí thức người Chăm có am hiểu về lĩnh vực này để tránh những những thiếu sót, sai lầm.

 Tất cả những việc làm trên cần thực hiện thường xuyên, là trách nhiệm của toàn thể các thành viên trong cộng đồng và các ngành, các cấp có liên quan. Có như thế, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Chăm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần làm phong phú kho tàng văn hoá Việt Nam; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Khoá VIII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khoá IX về công tác dân tộc: “Làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp trong văn hoá các dân tộc”.

Đồng Văn Dinh
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,899,570


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs