Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/05/2005
Một số vấn đề về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay


Trường đào tạo nghề thanh niên dân tộc Đắc Lắc nơi cung cấp cán bộ kỹ thuật và thợ lành nghề cho các xã của tỉnh.

TS. Đặng Quốc Tiến

Thứ trưởng Bộ Nội vụ,

Uỷ viên kiêm nhiệm Uỷ ban Dân tộc

 

Hơn 15 năm đổi mới, hệ thống chính trị cơ sở nói chung và ở địa bàn dân tộc miền núi nói riêng, với mức độ khác nhau đã tích cực, trực tiếp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo nên những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước. ở các địa bàn dân tộc miền núi, mặc dù điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nhưng các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực tạo sự chuyển biến dần bộ mặt các vùng dân tộc, miền núi.

Tuy nhiên, trước bước phát triển mới của đất nước “hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay còn nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của dân, vừa không giữ đúng kỷ cương, phép nước xảy ra ở nhiều nơi, có những nơi nghiêm trọng. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ; nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn nhiều biểu hiện của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cán bộ cơ sở còn chắp vá” (Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khoá IX). Những yếu kém, bất cập của hệ thống chính trị cơ sở ở các địa bàn dân tộc và miền núi được thể hiện rõ nét hơn so với các vùng đô thị, đồng bằng trên những mặt chủ yếu sau:

- Nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể còn sơ cứng, chậm đổi mới, có nơi vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng bị hạ thấp, các đoàn thể tồn tại một cách hình thức. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND, UBND còn nhiều yếu kém, có nơi còn thể hiện sự bất lực, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, dẫn đến những hậu quả xấu về chính trị -  xã hội.

- Trình độ, năng lực cán bộ cơ sở rất hạn chế cả về văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. ở một số địa phương có những cán bộ chủ chốt mới có trình độ văn hoá cấp 1, cá biệt có người mới thoát nạn mù chữ; đa số cán bộ chuyên môn lại chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức lý luận chính trị và quản lý nhà nước còn rất yếu, mới chủ yếu được qua một số lớp bồi dưỡng ngắn ngày ở tỉnh, huyện. Theo kết quả điều tra năm 2003 do Viện nghiên cứu Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ tiến hành, cho thấy ở các tỉnh vùng Tây Bắc mới có gần 30% cán bộ chuyên trách cơ sở có trình độ phổ thông trung học, trên 80% không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. Còn ở các tỉnh vùng Tây Nguyên, các tỷ lệ này tương ứng là 12% và 76%. Sự yếu kém về trình độ, kiến thức đã làm hạn chế việc hiểu biết, quán triệt và vận dụng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác. ở một số nơi cán bộ chính quyền quản lý, điều hành chủ yếu dựa vào thói quen, kinh nghiệm và tập quán nhiều hơn là quản lý theo luật pháp, chính sách; thậm chí có những quyết định quản lý cụ thể còn trái với pháp luật hiện hành. ở đây tính tích cực nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của cán bộ không thay thế được trình độ, kiến thức, năng lực công tác.

- Việc tạo nguồn cán bộ cho đội ngũ cán bộ cơ sở gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con em các dân tộc ở miền núi ít được đào tạo cơ bản, dài hạn; một số ít đã qua đào tạo ở bậc Đại học, Trung cấp lại không muốn trở về quê hương công tác, trong khi Nhà nước, Tỉnh chưa có các chính sách khuyến khích đủ mạnh để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cũng như để thu hút cán bộ trẻ cho các vùng dân tộc, miền núi. Kết quả là việc tuyển chọn, bố trí sử dụng cán bộ cơ sở ở các địa phương này rất khó khăn, chắp vá, thiếu cán bộ trẻ, thiếu người có trình độ kiến thức cần thiết cho từng chức danh (kể cả các chức danh chủ chốt và các chức danh chuyên môn). Trong khi đó việc bổ sung cán bộ người Kinh và điều động cán bộ tăng cường cho các cơ sở vùng dân tộc miền núi gặp không ít trở ngại do ít hiểu biết tiếng dân tộc, không am hiểu phong tục, tập quán của địa phương, một số chế độ đãi ngộ cụ thể lại chưa thoả đáng... nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

- Các địa phương vùng dân tộc, miền núi nói chung chưa làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chưa gắn quy hoạch cán bộ với bố trí sử dụng và tạo nguồn cán bộ. Do đó số cán bộ tại chỗ, cán bộ người dân tộc thiểu số nắm giữ các chức vụ chủ chốt, cán bộ nữ, cán bộ trẻ còn chiếm tỷ lệ thấp. Chẳng hạn tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở ở vùng Tây Bắc chỉ chiếm 9,5%, còn ở vùng Tây Nguyên là 10%.

- Điều kiện, phương tiện làm việc của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cơ sở trên địa bàn dân tộc, miền núi rất thiếu thốn, ở nhiều nơi chưa có trụ sở hoặc trụ sở còn sơ sài, tạm bợ, thiếu các phương tiện làm việc tối thiểu, thiếu các thông tin cần thiết phục vụ công tác... Hiện nay ở khu vực Tây Bắc có tới trên 70% trụ sở còn là nhà cấp 4, trong đó đại bộ phận đã xuống cấp, và vẫn còn 0,4% cơ sở chưa có trụ sở làm việc, còn ở khu vực Tây Nguyên gần 60% trụ sở là nhà cấp 4 và 1,9% xã chưa có trụ sở.

Những yếu kém về tổ chức, cán bộ và thiếu thốn về điều kiện hoạt động trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở làm hạn chế rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và củng cố quốc phòng ở các địa bàn vùng dân tộc, miền núi hiện nay.

Từ thực trạng trên, để đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở địa bàn dân tộc, miền núi tập trung vào những giải pháp cụ thể sau:

- Nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn tầm quan trọng của việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn các vùng dân tộc và miền núi, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên cấp bách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở địa bàn chiến lược quan trọng này. Chỉ trên cơ sở thống nhất nhận thức mới có thể tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết một cách đồng bộ, dứt điểm các vấn đề có liên quan đến củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở ở các địa bàn dân tộc và miền núi từ thể chế, chính sách đến tổ chức chỉ đạo thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ theo những chương trình, nội dung phù hợp với từng loại đối tượng cán bộ cơ sở trên địa bàn dân tộc và miền núi. Phấn đấu đến 2005 đạt 70-80% cán bộ chuyên trách giữ các chức vụ qua bầu cử được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định; 80% cán bộ chuyên môn có trình độ từ sơ cấp trở lên về chuyên môn nghiệp vụ. Chú ý đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác ở địa phương vùng dân tộc thiểu số.

Để công tác đào tạo bồi dưỡng đạt kết quả cần có chế độ đãi ngộ, khuyến khích thêm về vật chất và tinh thần đối với học viên ngoài các quy định chung của Bộ Tài chính. Mặt khác còn phải quan tâm củng cố, kiện toàn các Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng của các huyện.

- Có chính sách, cơ chế cụ thể, đồng bộ trong việc tạo nguồn cán bộ cơ sở tại chỗ và thu hút cán bộ trẻ (sinh viên, học sinh và những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự) về công tác ở cơ sở trên địa bàn dân tộc, miền núi. Đồng thời cần giải quyết thoả đáng chính sách, chế độ đối với cán bộ tăng cường từ các cấp trên về cơ sở kể cả chế độ phụ cấp, khen thưởng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng... Quan tâm đến số cán bộ người dân tộc trưởng thành từ cơ sở và học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, sắp xếp bố trí tỷ lệ thoả đáng cán bộ là người các dân tộc.

- Xây dựng đội ngũ công chức dự bị để bổ sung cho các huyện miền núi vùng cao, cần thay đổi chất lượng cán bộ, công chức, không nhất thiết phải giảm biên chế bình quân chung như các khu vực khác.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở theo tiêu chuẩn quy định, tạo điều kiện để công chức cơ sở sau thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở được nhân dân tín nhiệm, được tuyển dụng vào công chức Nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh và Cấp uỷ giới thiệu để Đảng bộ, HĐND bầu vào các chức danh chủ chốt của cấp xã.

- Quan tâm xây dựng củng cố thôn, làng, buôn, bản để phát huy tính tự quản, cộng đồng của đồng bào các dân tộc. Đề cao vai trò, trách nhiệm của trưởng thôn, trưởng bản và già làng, có chế độ đãi ngộ thoả đáng hơn đối với trưởng thôn, già làng để khuyến khích họ tận tâm với công việc.

- Xác định rõ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ cho từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng từ việc ra các nghị quyết, cử cán bộ vào các chức danh của hệ thống chính trị, kiểm tra cán bộ đảng viên, chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện nghị quyết. Hội đồng nhân dân làm tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế- xã hội, trật tự an toàn xã hội, quyết định mức huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và chức năng giám sát các hoạt động của UBND, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức và công dân trên địa bàn. UBND tổ chức triển khai tốt các chương trình mục tiêu kinh tế- xã hội ở địa phương. Các đoàn thể quần chúng tổ chức vận động Hội viên, đoàn viên đoàn kết xây dựng thôn, bản, ấp, xã ngày càng văn minh tiến bộ, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhất là trong việc lựa chọn cán bộ thôn, làng, ấp, bản, cán bộ chủ chốt xã và trong thực hiện các chương trình dự án được Nhà nước đầu tư cho xã.

Chức năng càng rành mạch, nhiệm vụ, trách nhiệm càng rõ ràng thì sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở càng vững mạnh, xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, đoàn kết tập hợp nhân dân làm tốt nghĩa vụ công dân của mình, chống lại các âm mưu thù địch, chia rẽ dân tộc làm mất ổn định chính trị - xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Kinh tế xã hội ở các địa bàn miền núi phát triển, có vai trò quan trọng của cả hệ thống chính trị và chất lượng cán bộ cấp cơ sở nên Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở phải thực sự chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hoạt động có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, đồng thời Nhà nước tạo các điều kiện thuận lợi về phương tiện hoạt động từng bước hiện đại hoá trụ sở và trang thiết bị làm việc để tương xứng với 1 cấp chính quyền trong hệ thống chính quyền 4 cấp của nước ta hiện nay, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,465,922


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs