Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 24/03/2005
Những chuyển biến bước đầu trong thực hiện công tác dân tộc ở huyện KRông Pách

Xuân Lộc

 

Những năm gần đây cùng với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nhằm làm thay đổi bộ mặt buôn làng, huyện Krông Pách (Đăk Lăk) cũng đã có nhiều chuyển biến về thực hiện công tác dân tộc. Theo số liệu khảo sát đến cuối tháng 3 năm 2003, dân số của huyện Krông Pách có 212.000 người, gồm 20 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số 10.230 hộ, với 59.500 nhân khẩu, chiếm gần 30% tổng dân số. Dân tộc đông nhất Êđê 5.253 hộ với 33.000 người, Tày 1.649 hộ với 8.711 khẩu, Nùng 1415 hộ với 7.492 khẩu, Xê Đăng 815 hộ, 4.500 khẩu, Vân Kiều 463 hộ, 2.590 khẩu. Dân tộc ít người nhất Cơ Ho 1 hộ với 5 khẩu. Mỗi dân tộc có một phong tục tập quán, sắc thái văn hóa truyền thống khác nhau. Trước ngày giải phóng chủ yếu là dân tộc tại chỗ sinh sống làm ăn với số dân vài chục ngàn người, chủ yếu sống du canh, du cư phát nương làm rẫy, chọc lỗ tra hạt, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, nên nạn mất mùa, kéo theo cảnh đói cơm lạt muối thường xảy ra mỗi năm vài tháng. Tình trạng trẻ em thất học, người lớn mù chữ chiếm tỷ lệ trên 80%, các hủ tục lạc hậu ràng buộc. Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, đồng bào Kinh từ các tỉnh miền trung Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, xa hơn là Nghệ An, Hà Tĩnh và đồng bào các dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc đã đến khai hoang, lập nghiệp. Từ đó tỷ lệ tăng dân số cơ học ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung và huyện Krông Pách nói riêng tăng nhanh. Hiện Krông Pách có 16 xã, thị trấn được phân bổ thành 257 thôn, buôn, trong đó 38 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ. Nếu tính cả đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Xê Đăng có mặt trước năm 1975 thì toàn huyện có 53 thôn buôn đồng bào dân tộc tại chỗ.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành TW Đảng khoá IX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của tỉnh Đảng bộ Đăk Lăk về công tác dân tộc, kể từ tháng 6 năm 2003 đến nay trên địa bàn huyện Krông Pách đã có những chuyển biến đáng kể trong thực hiện chính sách dân tộc. Sau khi tiếp thu tinh thần nghị quyết và nội dung chương trình của tỉnh, huyện uỷ Krông Pách đã có cuộc họp triển khai, quán triệt rộng rãi trong cán bộ chủ chốt, các trưởng đầu ngành, bí thư các xã, thị trấn và 53/53 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện, đồng thời đề ra chương trình kế hoạch thực hiện theo chủ trương của tỉnh. Các chương trình đều đưa ra những giải pháp khả thi trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Do huyện có những đặc thù riêng, với trên 43.000 tín đồ đại diện cho 4 tôn giáo khác nhau, trình độ dân trí không đồng đều, còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại trong các dòng họ. Do đó thực hiện công tác dân tộc đặt ra là phải khơi dậy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc để giữ gìn, tôn tạo và phát huy, đồng thời phải giáo dục giảm dần những hủ tục, lỗi thời, lạc hậu. Mặt khác phải thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc. Để thực hiện tốt chủ trương trên phải thường xuyên tuyên truyền chính sách dân tộc đến với mọi người dân để đồng bào thông suốt và cùng làm theo. Tập trung nhân tài, vật lực đầu tư nâng cao trình độ dân trí cho vùng đồng bào dân tộc, nhất là vùng sâu như Vụ Bổn, vùng xa như Ea Yiêng, Ea Uy và làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo cho những hộ đồng bào bị thiếu đói. Tổ chức cho giáo viên dạy song ngữ Êđê - Việt trong tất cả các vùng có con em đồng bào dân tộc thiểu số đến học. Đầu tư kinh phí hoàn chỉnh chương trình điện, đường, trường, trạm, chợ nông thôn để đồng bào có điều kiện giao lưu phát triển kinh tế. Tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực, trình độ, để làm nòng cốt cho các phong trào. Tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đồng bào các dân tộc về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời đấu tranh vạch rõ những âm mưu thủ đoạn hiểm độc của các thế lực thù địch và những kẻ đầu cơ chính trị... Qua hơn một năm triển khai thực hiện chính sách dân tộc, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, nhất là về thực hiện các chương trình hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số như Chương trình 135. Toàn huyện được tỉnh phân về 7 công trình, đến hết năm 2003 tất cả 7 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng số vốn trung ương đầu tư 1,7 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm nay huyện đang triển khai 3 công trình cho 2 xã Vụ Bổn và Ea Yiêng, gồm xây 13 phòng học kiên cố, làm mới 3 km đường giao thông nông thôn với số vốn đầu tư 1,3 tỷ đồng. Các công trình đều thi công đúng tiến độ, đúng theo thiết kế, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết cho sản xuất và đời sống dân sinh. Kết hợp với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện cũng đã sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư trên địa bàn để cơ bản hoàn thành công tác định canh định cư và tách các hộ sống chung trong nhà dài ra lập gia đình riêng. Mỗi gia đình ra ở riêng đều được cấp 2.000 m2 đất thổ cư làm nhà ở. Toàn huyện có 6.868 hộ với 40.398 khẩu là đồng bào dân tộc tại chỗ, đến hết năm 2003 toàn huyện đã định canh, định cư cho 5.598 hộ, đạt 81,5%, trong đó có 97 hộ định canh du cư, 1.186 hộ định cư du canh theo chương trình dự án dãn dân nội vùng. Trong thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá cho đồng bào nghèo theo Quyết định 168 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2003, Công ty lương thực - vật tư nông nghiệp tỉnh phối hợp với huyện tiến hành thu mua sản phẩm cho nông dân vùng III được 130 tấn ngô hạt, bán hỗ trợ vật tư cho nông dân 400 tấn phân bón và 50 tấn giống các loại. Hầu hết các doanh nghiệp, công ty được giao nhiệm vụ đều niêm yết giá, thông báo giá bán rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và xuống từng thôn bán cho bà con có nhu cầu sử dụng giống, phân bón. Nhờ đó bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa không bị tư thương ép giá như những năm trước đây.

Thực hiện chính sách trợ cấp các mặt hàng tiêu dùng trong năm đã cấp phát 44.540 kg muối Iốt cho 8.900 khẩu, bình quân mỗi khẩu được cấp 5 kg, cấp phát 29.800 lít dầu hoả cho 5.940 hộ, bình quân mỗi hộ được cấp 5 lít/năm; cấp hỗ trợ tiền điện 6.000 hộ với tổng số tiền trên 230 triệu đồng, bình quân mỗi hộ một năm được hỗ trợ 21.500 đồng tiền điện. Thực hiện Quyết định 132 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc tại chỗ, cơ quan, ban ngành trong huyện đã lên phương án, dự toán kinh phí, điều tra qui hoạch toàn bộ đất đai hiện có trên cơ sở nắm lại nhu cầu thiếu đất để đề ra phương án cấp đất. Qua điều tra toàn huyện có 3.301 hộ thiếu đất, trong đó có 1.365 hộ thiếu đất ở và 3.301 hộ thiếu đất sản xuất. Tổng diện tích đất cần để giải quyết là 1.943 ha, trong đó đất thổ cư 54,3 ha, đất sản xuất 1.889 ha. Đến nay huyện đã hợp đồng khai hoang được 650 ha đất hoang hoá, sau khi cày bừa xong đã tiến hành giao đất cho 945 hộ với diện tích 493 ha, bình quân mỗi hộ được cấp 5.200 m2. Thực hiện Chương trình 154 của Thủ tướng Chính phủ cho vay tiền làm nhà theo hình thức trả chậm, huyện đã sử dụng nguồn vốn trên làm được 54 ngôi nhà cho đồng bào nghèo và sử dụng nguồn vốn dãn dân làm được 126 ngôi nhà bán kiên cố cấp cho bà con mới đến ở vùng tái định cư. Đầu năm nay huyện đã thành lập một buôn mới lấy tên ENông A và sắp tới sẽ lập thêm buôn E Nông B đưa số đồng bào các buôn còn lại của các xã vào định cư. Hiện nay nhà nước đang đầu tư xây dựng một đập nước ở suối Ea Nông có trữ lượng trên 1 triệu m3 với tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng nhằm cải tạo, mở mang, xây dựng cánh đồng lúa nước 100 ha phục vụ bà con gieo sạ 2 vụ trong năm.

Với Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo huyện đã triển khai xong việc lập danh sách cấp sổ khám bệnh miễn phí cho 15 xã, 1 thị trấn với tổng số 67.083 người. Trong năm 2003 tổng số thuốc cấp cho các đối tượng chữa bệnh miễn phí lên hàng tỷ đồng. Các xã đều có trạm y tế phục vụ bà con đến khám và chữa bệnh miễn phí. Về văn hóa giáo dục, đến nay toàn huyện có trên 143/257 thôn buôn, xây dựng thôn buôn văn hóa. Bình quân cứ 3 người dân có một người đi học. Huyện có trường dân tộc nội trú, hàng năm tuyển nhận trên 100 học sinh là con em đồng bào có hoàn cảnh khó khăn đến học. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sách vở cho con em đồng bào dân tộc khó khăn, năm học 2003- 2004 toàn huyện có 93 trường học với 68.955 học sinh, trong đó có 21.212 em là con em đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp 446.732 cuốn sách vở, tổng trị giá lên 1.524 triệu đồng. Đến nay toàn huyện có 27/38 buôn đồng bào dân tộc thiểu số có điện lưới phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hai năm qua, Ngân hàng chính sách - xã hội huyện cũng đã cho 1.800 hộ đồng bào được vay vốn xóa đói giảm nghèo với tổng số 432 triệu đồng, bình quân mỗi hộ được vay 2,4 triệu đồng để đầu tư cho sản xuất và chăn nuôi. Nhờ vậy tỷ lệ đói nghèo trên địa bàn huyện giảm mạnh. Năm 2001 toàn huyện có 9.117 hộ nghèo chiếm 17%, năm 2003 số hộ nghèo giảm xuống còn 5.987 hộ giảm 3.130 hộ. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số có 61 hộ từ nghèo vươn lên khá và trung bình, nhiều hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Cùng với những cố gắng trong thực hiện những chính sách kể trên huyện Krông Pách đã tập trung cho nhiệm vụ củng cố các cấp chính quyền thôn buôn. Đến nay 257 thôn buôn thành lập ban tự quản, hầu hết thôn buôn có chi bộ Đảng, những thôn buôn nào ít đảng viên thì tổ chức sinh hoạt ghép. Các đồng chí đảng viên trưởng đầu ngành của các xã hàng tháng về sinh hoạt tại các chi bộ của buôn thôn. Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Hội nông dân, hội Người cao tuổi, công an thôn, buôn được củng cố đi vào hoạt động có nề nếp. Các trưởng thôn, buôn hàng tháng đều có phụ cấp. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hàng năm đều tăng, trong khoá HĐND nhiệm kỳ 2004-2009, tỷ lệ cán bộ người dân tộc tại chỗ chiếm 30%, nhiều đồng chí có trình độ, năng lực được cử vào làm cán bộ chủ chốt của huyện và xã.

Công tác dân tộc của huyện Krông Pách trong những năm qua có những chuyển biến đáng kể, trực tiếp góp phần ổn định tình hình, bước đầu làm thay đổi nếp nghĩ và tập quán sản xuất của đồng bào, và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,466,783


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs