Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/05/2005
Những nội dung chủ yếu trong xây dựng chính sách Dân tộc của Nhà nước Trung Quốc


Đồng chí Sơn Song Sơn thăm trung tâm văn hóa các dân tộc thiểu số Vân Nam - Trung Quốc.

Thạc sĩ: Nguyễn Cao Thịnh

 

Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc. Dân tộc Hán là dân tộc có số dân lớn nhất, chiếm tỷ lệ trên 90% tổng dân số toàn quốc, còn lại là 55 dân tộc thiểu số với số dân khoảng 105 triệu người trong đó dân tộc Choang có số dân đông nhất khoảng 16 triệu người và dân tộc Hezhen có số dân ít nhất chỉ khoảng vài nghìn người. Trong 55 dân tộc thiểu số, có 18 dân tộc có số lượng trên 1 triệu người. Các dân tộc thiểu số vừa sống tập trung thành cộng đồng vừa sống rải rác thành các nhóm người. Hiện đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, Tây Nam, một phần phía Nam, Đông Nam của Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, hầu hết các dân tộc thiểu số của Trung quốc đều cư trú ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, và biên giới. Mặc dù tỷ lệ dân tộc thiểu số của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 8,46% so với tổng số dân số, nhưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có diện tích tự nhiên rất lớn. Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương chiếm khoảng 1/6 diện tích quốc gia, Khu tự trị Tây Tạng chiếm khoảng 1/8 diện tích quốc gia... Tuy là những vùng khó khăn nhưng lại chứa đựng nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. 52% nguồn lực về rừng nằm trong địa bàn vùng dân tộc và phần lớn nguồn thuỷ điện của quốc gia cũng tập trung ở vùng này. Vùng dân tộc thiểu số cũng là vùng giàu tiềm năng về các khoáng sản kim loại và phi kim.

Các dân tộc thiểu số đã tham gia và góp phần quan trọng sáng tạo nên những nét văn hoá nổi tiếng của đất nước. ở nhiều vùng, dân tộc thiểu số đã có trình độ phát triển cao trong một số lĩnh vực như: Toán học, làm lịch, dược, dệt, nhuộm, văn học, thơ ca, âm nhạc và ca vũ... Về tiếng nói và chữ viết cũng rất đa dạng. Hiện nay 21 dân tộc thiểu số của Trung Quốc có ngôn ngữ riêng của dân tộc mình.

Phong tục tập quán của các dân tộc rất khác nhau và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tín ngưỡng, tôn giáo. Sự khác nhau xuất phát từ truyền thống lịch sử, giá trị đạo đức, hệ tư tưởng và các đặc điểm dân tộc của từng dân tộc. ở Trung Quốc, tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tin và đi theo đạo Phật ( trong đó có hệ phái có nguồn gốc Tây Tạng), đạo Thiên chúa... và có 10 dân tộc tin vào đạo Hồi giáo Ixlam. Đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tự hào về một Đất nước Trung Quốc thống nhất  và vĩ đại, đặc biệt có ý thức bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất giữa các dân tộc. Điều này đã được thể hiện trong lịch sử đấu tranh, tồn tại và phát triển của Trung Quốc, tuy có những thăng trầm trong các giai đoạn lịch sử, song các dân tộc thiểu số Trung Quốc luôn đoàn kết cùng nhau bảo vệ sự thống nhất chung của đất nước. Các dân tộc thiểu số đều hiểu đoàn kết thống nhất sẽ đem lại sự phát triển cho các dân tộc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng công tác dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác- Lê nin làm nền tảng tư tưởng, kết hợp với thực tiễn tình hình dân tộc và công tác dân tộc của Trung Quốc để hình thành quan điểm chính sách dân tộc mang đặc thù và màu sắc Trung Quốc, đó là “Bình đẳng, đoàn kết, tự trị dân tộc và các dân tộc cùng phát triển phồn vinh”. Trung Quốc coi duy trì bình đẳng dân tộc là nhiệm vụ cơ bản và xuyên suốt của công tác dân tộc, đồng thời xác định rõ các dân tộc từ dân tộc Hán đến 55 dân tộc thiểu số đều có nghĩa vụ như nhau trong việc bảo vệ, giữ gìn sự thống nhất của đất nước và phải coi đó là lợi ích cao nhất. Trách nhiệm của từng dân tộc và của cả hệ thống chính trị là không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thấm nhuần tư tưởng “Dân tộc Hán không thể tách rời các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số không thể tách rời dân tộc Hán, các dân tộc thiểu số không thể tách rời nhau”.

Từ quan điểm đó, chính sách dân tộc của Trung Quốc đã tập trung vào những nội dung:

Thứ nhất: Đảm bảo duy trì sự bình đẳng giữa các dân tộc thiểu số, đây là chính sách trụ cột của Trung Quốc. Nội dung chính của bình đẳng dân tộc là: Tất cả các dân tộc thiểu số, không kể quy mô dân số, trình độ phát triển, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo đều bình đẳng trong xã hội và có địa vị ngang nhau. Tất cả các thành phần dân tộc thiểu số đều có quyền như nhau và cùng gánh vác trách nhiệm trong tất cả các lĩnh vực của nhà nước. Nhà nước không chỉ tạo ra các bảo đảm về chính trị, pháp luật cho sự bình đẳng giữa các dân tộc thiểu số mà còn đặt ra một số giá trị đặc biệt giúp cho việc đẩy mạnh tốc độ phát triển về kinh tế, văn hoá- xã hội, nhằm tạo ra sự bình đẳng cho các dân tộc.

Thứ hai: Chính sách dân tộc tạo ra sự vững chắc trong việc bảo vệ thống nhất đất nước và mối đại đoàn kết to lớn giữa các dân tộc thiểu số, đây là nội dung chủ yếu trong chính sách về công tác dân tộc. Mọi dân tộc phải có ý thức trách nhiệm giương cao ngọn cờ yêu nước và kiên quyết phản đối, chống lại mọi hoạt động ly khai, chia rẽ sự thống nhất của đất nước. Bản chất của đoàn kết dân tộc là: các dân tộc thiểu số phải đối xử bình đẳng với nhau, thân thiện, tôn trọng nhau, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau, chung lưng đấu cật để cùng nhau xây dựng một đất nước Trung Quốc thực sự hiện đại, dân chủ, thịnh vượng, hùng mạnh và có nền văn hoá tiên tiến.

Thứ ba: Xây dựng chính sách để thực hiện ngày một hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn tự trị vùng dân tộc. Tự trị vùng dân tộc thiểu số được coi là một chính sách cơ bản của Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề dân tộc. Vùng tự trị dân tộc nằm trong hệ thống chính trị cơ bản của Trung Quốc. Để thực hiện và bảo đảm cho chính sách này, tháng 5/1984, Trung Quốc đã ban hành “Luật tự trị vùng dân tộc thiểu số”. Tự trị vùng dân tộc thiểu số có nghĩa là tại những vùng có dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng, sẽ được Nhà nước cho phép lập ra cơ quan lãnh đạo chính quyền của dân tộc khu vực đó (gồm cấp khu, châu, huyện, xã), tại đó người dân tộc thiểu số được thực hiện quyền của mình trong việc thành lập và bầu ra các cơ quan hành chính và người lãnh đạo cao nhất của dân tộc mình, để nắm quyền điều hành khu vực đó. Luật cũng khẳng định tất cả các vùng dân tộc tự trị đều là bộ phận không thể tách rời của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Hiện nay Trung Quốc có 5 khu tự trị (Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Nội Mông, Dân tộc Hồi - Ninh Hạ, Dân tộc Choang - Quảng Tây), với 30 châu, 119 huyện và 1256 xã.

Thứ tư: Quan tâm đến chính sách đào tạo cán bộ dân tộc, đây là một trong những nội dung quan trọng của chính sách dân tộc của Trung Quốc. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng sẽ có một đội ngũ cán bộ dân tộc thực sự ưu tú, toàn tâm, toàn ý đối với công tác dân tộc và chính đội ngũ cán bộ này sẽ là những nhân tố cực kỳ quan trọng, quyết định đến hiệu quả của công tác dân tộc và sự phát triển của các dân tộc thiểu số. Ngay trong “Luật tự trị vùng của nhóm dân tộc thiểu số” cũng có những quy định cụ thể về việc lựa chọn cán bộ cho vùng đó, dân tộc đó.

Thứ năm: Tập trung huy động mọi nguồn lực để không ngừng tăng cường sự thịnh vượng chung cho tất cả các dân tộc. Thông qua chính sách cụ thể, Nhà nước đảm bảo mọi thành phần, mọi vùng dân tộc thiểu số thường xuyên được mở rộng và nâng cao chất lượng trong việc cải thiện về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ... Các dân tộc được tạo mọi điều kiện để thể hiện, phát huy các sức mạnh vốn có và đặc thù của dân tộc trong việc tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội.

Thứ sáu: Tôn trọng văn hoá, ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết) tín ngưỡng tôn giáo và phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số. Người dân của các dân tộc thiểu số được tự do tín ngưỡng tôn giáo. Người dân có quyền tin hoặc không tin vào bất kỳ một tôn giáo nào và họ có thể tin vào một tôn giáo này hay một tôn giáo khác. Nhà nước bảo hộ các hoạt động tôn giáo bình thường và không cho phép lợi dụng tôn giáo để có hoạt động can thiệp vào các hoạt động chính trị, xã hội, các công việc của chính phủ cũng như trong lĩnh vực giáo dục và luật pháp. Tất cả các nhóm dân tộc thiểu số có quyền sử dụng và phát triển ngôn ngữ, văn hoá riêng của dân tộc mình, có quyền giữ gìn và cải tiến phong tục, tập quán của chính dân tộc mình.

Đánh giá đúng tầm quan trọng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn và phù hợp. Trong chỉ đạo thực hiện, Trung Quốc luôn gắn lý luận với thực tiễn, lấy thực tiễn làm cơ sở để bổ sung và phát triển lý luận, làm cho lý luận ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với đặc thù riêng. Tại Trung Quốc, cơ quan làm công tác dân tộc có vị trí then chốt trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Đây chính là những nhân tố quan trọng có tính quyết định để công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của nhà nước Trung Quốc được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, mang lại những đổi thay to lớn trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc. Đặc biệt trong những năm gần đây với Chiến lược “Đại khai phát Miền Tây”, Trung Quốc đang dồn lực đầu tư, phát triển khu vực được coi là còn nghèo khó này, để nhanh thu hẹp khoảng cách giữa các tỉnh miền Tây với các tỉnh miền Duyên Hải; tạo ra sự phát triển cho hơn 40 dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng đất miền Tây này. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,912,878


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs