Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/05/2005
Hơn 2 năm thực hiện Quyết định 1637/QĐ-TTg về cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi: Kết quả và một số việc cần quan tâm


Đoàn kiểm tra , chụp ảnh với cán bộ địa phương và sư trụ trì tại Chùa Khmer Viên Bình, huyện Mỹ Xuyên ,tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Hữu Giảng

Phó Chánh Thanh tra- Phụ trách Thanh tra

(Uỷ ban Dân tộc)

 

Ngày 31/12/2001 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1637/QĐ-TTg về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm tăng cường công tác thông tin phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, góp phần vào sự đi lên trên địa bàn các xã khó khăn.

Để đánh giá chính xác quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, cùng kết quả của việc phát hành, sử dụng báo, tạp chí với từng đối tượng, đồng thời chỉ ra những tồn tại khuyết điểm và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc cấp và sử dụng báo, tạp chí tại địa bàn được hưởng thụ theo Quyết định 1637, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại 5 tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, Sóc Trăng, Hà Tĩnh và Thanh Hoá. Đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo Thanh tra Uỷ ban, Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Tuyên truyền kết hợp với Uỷ ban Nhân dân, với các ban ngành có liên quan, trực tiếp kiểm tra ở 10 huyện, 20 xã, 15 thôn làng, ấp bản; 4 Đồn Biên Phòng; 20 Nhà Bưu điện văn hoá xã, Chùa Khmer, Trường dân tộc nội trú... Tại các nơi kiểm tra và ý kiến của địa phương đã khẳng định việc Chính phủ cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi nơi trình độ dân trí còn thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn, điều kiện tiếp nhận thông tin hết sức hạn chế. Mặc dù điều kiện đi lại có nhiều khó khăn nhưng 18 tờ báo, tạp chí đã được ngành bưu chính chuyển đến đúng địa chỉ. Từ nguồn báo, tạp chí này, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho vùng dân tộc miền núi sớm cập nhật với cơ sở; những cách làm hay, những kinh nghiệm quý báu trong lao động, sản xuất đã đến với đồng bào. Qua đó đồng bào tiếp thu và từng bước áp dụng góp phần nâng cao hiểu biết, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo đói ở từng thôn bản phum sóc. Song vấn đề đặt ra là việc quản lý, lưu giữ, sử dụng nhằm phát huy hiệu quả của các tờ báo, tạp chí tại cơ sở còn những hạn chế và bất cập. Ngay nội dung của Quyết định 1637/QĐ- TTg và các văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, nhiều ban ngành chức năng của tỉnh nắm chưa đầy đủ và hầu hết đều chưa có văn bản hướng dẫn đối với cơ sở. Do đó, các đối tượng được thụ hưởng số báo, tạp chí ấy chưa biết mình được cấp từ nguồn nào, số lượng là bao nhiêu loại cho nên khi thiếu không biết kiến nghị đến đâu, muốn đóng góp về nội dung, hình thức của báo chí, không biết gửi đến cơ quan nào... Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, theo chúng tôi thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Với các tỉnh được thụ hưởng báo chí theo Quyết định 1637/QĐ-TTg, đề nghị UBND có quyết định giao cho Ban Dân tộc của tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì phối kết hợp với các ngành chức năng như Ban Tuyên giáo, Sở Văn hoá, Sở giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh và các Đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 1637.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở tiếp nhận quản lý, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả các tờ báo, tạp chí được cấp. Ví như chọn những bài viết thiết thực để đọc trong các chương trình truyền thanh trên mạng truyền thanh của xã, của thôn và trong các buổi sinh hoạt tại nhà văn hoá thôn bản. Xây được những mô hình đọc và làm theo báo. Có như vậy mới phát huy được hiệu quả của các tờ báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn.

- Sớm xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống Nhà bưu điện văn hoá xã cho các xã vùng dân tộc miền núi. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn và đầu tư cơ sở vật chất phương tiện để Bưu điện văn hoá xã thực sự là trung tâm giao lưu văn hoá thông tin, lưu giữ tuyên truyền báo, tạp chí và các ấn phẩm văn hoá để phục vụ đồng bào.

- Đối với các báo, tạp chí phục vụ đồng bào ở địa bàn đặc biệt khó khăn cần tập trung nâng cao chất lượng, phải đặc biệt coi trọng tính thiết thực, hiệu quả trong mỗi số báo, tạp chí; có nhiều bài viết đi sâu giới thiệu những kinh nghiệm mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, quốc phòng an ninh. Phải chú ý xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các vùng miền để có những bài viết kịp thời phản ánh những đổi mới, đi lên, những gương người tốt, việc tốt và cả những bất cập cùng những ý kiến, đề nghị của đồng bào các dân tộc từ đó nâng tính thời sự, tính thiết thực của hoạt động báo chí.

Với các đối tượng được thụ hưởng báo, tạp chí cần thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định; kịp thời đề xuất những ý kiến kiến nghị và cả những thay đổi (tăng, giảm) số lượng đối tượng trong diện được cấp báo, tạp chí theo Quyết định 1637 đến cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương và Trung ương.

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng về cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn đã đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, từng bước đáp ứng nhu cầu được cung cấp thông tin của đồng bào, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá giáo dục cùng những chuyển biến tiến bộ trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở nơi xung yếu và khó khăn nhất nước hiện nay. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,892,834


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs