Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/03/2005
Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở các tỉnh miền núi Tây Bắc

LTS: Vừa qua, được sự uỷ quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” ở các tỉnh Tây Bắc. Đồng chí Trần Đình Hoan, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu kết luận Hội nghị. Tạp chí Dân tộc trích đăng phần nói về những kinh nghiệm bước đầu được rút ra và một số nhiệm vụ cần tập trung, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Qua thực tiễn 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 về “ Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” ở các địa phương, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên ở các cấp phải quán triệt sâu sắc nghị quyết của Trung ương và nâng cao nhận thức về vị trí đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn hiện nay. Muốn đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống ở cơ sở, trước hết phải tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ, tổ đảng ở các thôn, bản, để các tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đây là điều kiện có ý nghĩa quyết định để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự và an toàn xã hội ở cơ sở.

Hai là, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố tổ chức đảng với xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn và các thôn làng vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra từ cơ sở. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc. Đặc biệt coi trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về văn hoá, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn và các thôn, bản vững mạnh, có tác phong miệng nói, tay làm, sâu sát, gắn bó và có uy tín với nhân dân; giải quyết tốt mối quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý giữa các dân tộc ở cơ sở.

Ba là, các cấp uỷ phải quán triệt sâu sắc và thực thi trong thực tiễn quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; coi trọng việc vận dụng, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Phát huy cao độ nội lực từ bên ngoài để xây dựng cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo, đem lại lợi ích thiết thực và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, nhất là ở các xã, bản vùng sâu, vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết giữa các dân tộc. Các cấp uỷ cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động, xác định rõ mối quan hệ làm việc giữa tổ chức đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; chú trọng xây dựng các hương ước, quy ước, luật tục trong cộng đồng dân cư ở các thôn, bản; phát huy uy tín của các già làng, những người có tín nhiệm trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc và trong đội ngũ cán bộ để tuyên truyền, vận động quần chúng; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nội bộ nhân dân, không để những mâu thuẫn nhỏ tích tụ, trở thành điểm nóng.

Năm là, đối với những xã ở vùng núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn, cấp uỷ cấp trên cần chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban ngành ở tỉnh, huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức kết nghĩa, đỡ đầu hoặc trực tiếp giúp đỡ từng xã, bản có nhiều khó khăn. Đối với những thôn, bản, trường học có ít hoặc chưa có đảng viên, cấp uỷ cấp trên cần phân công, điều động cấp uỷ viên hoặc tăng cường đảng viên có năng lực, kinh nghiệm ở nơi khác đến trực tiếp tham gia sinh hoạt với cơ sở, tập trung củng cố các đoàn thể quần chúng, phân công từng đảng viên kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú đối tượng đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Sáu là, đối với những nơi đã xảy ra hoặc tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội, cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể các cấp cần bám sát cơ sở, đánh giá đúng tình hình cơ sở, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra chủ trương giải pháp phù hợp để củng cố, khắc phục tình hình; chủ động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn kiên trì giải thích, tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng, làm cho quần chúng hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không nghe, không làm theo bọn xấu. Đối với những đồng bào do nhẹ dạ, cả tin, bị bọn xấu lôi kéo, dụ dỗ bán nhà cửa, tài sản, vượt biên trái phép, nay nhận thấy sai lầm trở về địa phương mà đời sống gặp nhiều khó khăn thì cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể cần có hình thức giúp đỡ cụ thể, thiết thực, để đồng bào nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 5 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau:

1- Sau hội nghị này, các cấp uỷ đảng và lãnh đạo các ngành căn cứ vào yêu cầu, nội dung Nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của cấp uỷ, tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Trung ương ở các ngành, địa phương mình; làm rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được và nguyên nhân; rút ra kinh nghiệm, đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi để tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến rõ nét về hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5.

2- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Quy định số 94, 95- QĐ/TW, ngày 3-3-2004 của Ban Bí thư, để các tổ chức cơ sở đảng thực sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở nhiệm vụ chung, mỗi đảng bộ, chi bộ cần cụ thể hoá nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động, xác định rõ mối quan hệ làm việc giữa tổ chức đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, để Mặt trận, các đoàn thể thực sự đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đối với những cơ sở yếu kém, các cấp uỷ đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực để củng cố, giúp đỡ cơ sở phấn đấu vươn lên. Đối với những xã, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, những nơi có ít hoặc chưa có có đảng viên, cấp uỷ cần chủ động, tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên từ những học sinh trong các trường Dân tộc nội trú, những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, có kế hoạch và bước đi cụ thể, để từ 3 đến 5 năm tới, cơ bản khắc phục được tình trạng các thôn, bản, trường học chưa có đảng viên.

3- Các cấp uỷ đảng phải quán triệt và thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo và những chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi của Đảng và Nhà nước; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn, bảo đảm công bằng xã hội; từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống của nhân dân trong vùng với các vùng khác trong cả nước. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết giữa các dân tộc. Phải lấy đơn vị thôn, bản là địa bàn triển khai thực hiện các dự án về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà văn hoá ở các thôn, bản. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí, tiêu cực đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống của nhân dân địa phương, khắc phục tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt, nhà ở tạm bợ, không đủ tư liệu sản xuất,... Đối với các xã vùng sâu, vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ổn định sản xuất; không đốt, phá rừng làm nương rẫy. Không tái trồng cây thuốc phiện. Không di cư tự do và không nghe bọn xấu xúi giục, không tham gia vận chuyển, tàng trữ và buôn bán chất ma tuý qua biên giới. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước gắn với xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài với hai nước bạn láng giềng là Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Đối với đồng bào có đạo, cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể cần chăm lo đời sống và quan tâm đến những nhu cầu chính đáng của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân và các chức sắc tôn giáo thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập hợp quần chúng có đạo tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để kết nạp họ vào Đảng.

4- Các cấp uỷ cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng và có cơ cấu hợp lý; tích cực và chủ động tạo nguồn để xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở và các thôn, bản; có kế hoạch cụ thể để tiếp nhận, bố trí công tác đối với số học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và tăng cường về xã, phường, thị trấn công tác nhằm từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Nội dung, chương trình, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần chú trọng nâng cao khả năng tác nghiệp, năng lực và kinh nghiệm xử lý công việc cụ thể của từng chức danh cán bộ. Đối với các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn về cán bộ, cấp trên cần tăng cường cán bộ có năng lực và kinh nghiệm về kèm cặp, giúp đỡ; coi trọng việc tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số từ những học sinh ở các trường Dân tộc nội trú, những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Cấp uỷ, chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Quân khu I, Quân khu II, lựa chọn những thanh niên là người dân tộc thiểu số tham gia nghĩa vụ quân sự, sau một năm luyện tập quân sự sẽ đưa đi học các lớp về quản lý hành chính, kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp... để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về tham gia công tác tại xã hoặc các thôn, bản.

5- Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp huyện phải hướng về cơ sở, đề cao trách nhiệm và đổi mới sự chỉ đạo đối với cơ sở; tăng cường sự phối hợp hoạt động và tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở. Cán bộ cấp trên phải có tác phong: miệng nói, tay làm, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Cần thực hiện tốt chủ trương: cán bộ cấp tỉnh nắm chắc cấp huyện và hiểu được cấp xã; cán bộ cấp huyện nắm chắc cấp xã và hiểu được thôn, bản; cán bộ cấp xã nắm chắc tình hình ở các thôn, bản và từng hộ gia đình. Đối với những xã, bản vùng cao biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn và những nơi còn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn có thể gây mất ổn định, Trung ương và tỉnh cần ưu tiên đầu tư, tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá, phủ sóng phát thanh, truyền hình; tập trung xây dựng, từng bước hình thành các thị trấn, thị tứ, các trung tâm kinh tế theo cụm xã để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân.   

 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,913,325


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs