Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thạch Thất: Khu đô thị công nghiệp- dịch vụ trong tương lai

 30/01/2008

Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thạch Thất, kiêm Chủ tịch Hội đồng GPMB

Thạch Thất là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Tây gồm 19 xã và 1 thị trấn, diện tích tự nhiên 13.183,67 ha; dân số toàn huyện đến năm 2006 là 158.000 người, nhờ huyện có tiềm năng về đất đai, lợi thế về địa hình, có các tuyền đường giao thông thuận lợi nối liền với thủ đô Hà Nôi.

 Giai đoạn từ năm 2001 đến nay được sự quan tâm của Chính Phủ, của UBND tỉnh Hà Tây đã quy hoạch nhiều dự án lớn của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện đó là chuỗi đô thi Miếu Môn- Xuân Mai- Hòa Lạc, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, Khu dân dụng Bắc Phú Cát, mở rộng và hoàn thiện đường Láng- Hòa Lạc... với tổng diện tích thu hồi trên 3000 ha.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh Hà Tây thì huyện Thạch Thất là đơn vị dẫn đầu tỉnh cả về quy mô dự án và tốc độ GPMB. Ngoài các dự án trên, huyện Thạch Thất còn tiến hành GPMB để xây dựng nhiều cụm, điểm công nghiệp, các tuyến đường giao thông và một số dự án khác để thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện. Để đảm bảo GPMB đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, công tác bồi thường, thu hồi đất đối với huyện trong năm qua được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thạch Thất, kiêm Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện cho biết: Trong năm 2007, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã chỉ đạo Ban Bồi thường GPMB, các cơ quan chức năng huyện, UBND các xã tổ chức bồi thường GPMB thu hồi đất cho 14 dự án. Trong đó có 7 dự án có diện tích thu hồi lớn chuyển tiếp từ năm 2006 sang năm 2007 là: Khu công nghệ Cao Hòa Lạc, Khi công nghiệp Bắc Phú Cát, Khu Dân dựng Bắc Phú Cát, Láng Hòa Lạc, Dự án Tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội, Thu hồi đất Đại học Quốc gia Hà Nội giao trường Sĩ quan Lục Quân I và tiếp nhận mới 7 dự án phải bồi thường để bàn giao mặt bằng trong năm 2007. Kết quả đến nay đã thống kê, kiểm đếm cho 14 dự án được 684,98ha của 6103 lượt hộ dân, đạt 75,9% so với kế hoạch giao. Trong đó các dự án có diện tích thu hồi lớn như: Khu công nghệ cao Hòa Lạc là 429,31 ha, đạt 107,3% kế hoạch, khu Dân dụng Bắc Phúc Cát là 67,2 ha đạt 100% kế hoạch, đường Láng Hòa Lạc là 30,2 ha đạt 55,9% kế hoạch, các dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là 125,85ha đạt 42% kế hoạch; Khu công nghiệp Bắc Phú Cát là 21,26 ha đạt 30,3% kế hoạc. Đối với các dự án có diện tích thu hồi nhỏ đều đạt 100% kế hoạch như: Trung tâm Lưu trữ hình ảnh Quốc Gia; Trụ sở Công an Huyện, Trạm biến áp 110 KV Phùng Xá...

Lập phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ của 14 dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt với diện tích là 663,77ha của 5711 lượt hộ dân. Năm 2007, UBND tỉnh và UNND huyện đã ban hành 24 Quyết định phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB của 12 dự án. Số diện tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 661,93 ha của 5.680 lượt hộ dân. Kinh phí được phê duyệt là 44,416 tỷ đồng trong đó kinh phí phải chi trả là 427,796 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả được 507,07 ha của 4.953 lượt hộ dân, tương đương với kinh phí là 334,986 tỷ đồng.

Để ổn định cuộc sống cho những hộ dân thuộc diện phải giải tỏa, năm 2007 Hội đồng GPMB huyện Thạch Thất đã phối hợp với UBND các xã, Ban Quản Lý các dự án đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất để xây dựng các khu tái định cư CNC Hòa Lạc đến , ĐHQG Hà Nội, Khu Dân dụng Bắc Phú Cát . Đối với Khu CNC Bắc Phú Cát đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án Tái định cư tại Quyết định số 1329/QĐ- UBND ngày 27/7/2007, Hội đồng GPMB huyện đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức công khai phương án và tiếp nhận đơn đề nghị cấp đất tái định cư của các hộ dân và dự kiến tổ chức xét duyệt từ tháng 1/2008. Đối với Khu Tái Định cư dân dựng Bắc Phú Cát, Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thiện dự án theo kế hoạch và tổ chức tiến hành mô hình tái định cư cho các dự án theo phương án phê duyệt của UBND tỉnh. Tiếp tục xây dựng phương án tái định cư của Dự án ĐHQG Hà Nội, Khu công nghiệp để trình UBND tỉnh vào đầu năm 2008.

Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác GPMB vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định. Về vấn đề này, Ông Nguyễn Doãn Hoàn cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù Thạch Thất đã nỗ lực hết mình trong công tác GPMB song trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn nhất đinh: Cụ thể như:

Trong cùng một thời điểm, Hội đồng GPMB huyện phải tập trung chỉ đạo thực hiện GPMB cho nhiều dự án, các dự án lại tập trung chủ yếu ở các xã Thạch Hòa, Tân Xã, Hạ Bằng, Bình Yên, lực lượng cán bộ xã tham gia công tác GPMB phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên ảnh hưởng đến tiến độ GPMB. Công tác quản lý đất đai của một số xã trước đây còn có nhiều tồn tại, đất quốc phòng bàn giao cho địa phương không có bản đồ giải thửa, tình trạng đất đai chuyển nhượng qua nhiều chủ, khó khăn cho công tác phân loại đất và xác định đối tượng được hưởng bồi thường, hỗ trợ.

Việc chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chưa thực sự yên tâm với chủ chương của Nhà nước, một bộ phân nhân dân ở độ tuổi 45-50 không còn khả năng đào tạo bồi dưỡng, chuyển nghề do đó còn băn khoăn, trăn trở về việc làm và cuộc sống sau khi thu hồi đất. Giá bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản, vật kiến trúc còn chênh lệch với giá thị trường. Chính sách về bồi thường, GPMB tái định cư của Nhà nước còn nhiều bất cập nhất là bồi thường GPMB của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch dự án của Nhà nước chưa đồng bộ, khi thực hiện công tác GPMB mới tiến hành quy hoạch và xây dựng khu tái định cư. Thời gian thực hiện dự án còn kéo dài, tiến độ chậm. Một số dự án quy hoạch còn chồng lấn ranh giới và diện tích, chưa được giải quyết cụ thể. Chính sách giá bồi thường còn một số bất cập, nhiều tài sản, hạng mục không có trong giá của tỉnh, đặc biệt là tài sản của các doanh nghiệp thuộc dự án đường Láng- Hòa Lạc, quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ.

Trong quá trình thực hiện thường xuyên phát sinh những vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách, nên Hội đồng phải kiến nghị điều chỉnh, bổ sung mới có cơ sở thực hiện.

Công tác GPMB là một công việc rất phức tạp, gian nan, nó ảnh hưởng một cách sâu sắc và to lớn đến cuộc sống của từng gia đình, của mỗi cá nhân và thậm chí đến nhiều thế hệ về sau cho nên việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là luật đất đai, các chính sách về bồi thường GPMB để nhân dân có nhận thức đúng đắn về chủ chương của Đảng và Nhà nước luôn được UBND huyện Thạch Thất chú trọng thường xuyên, nếu không làm tốt khâu tuyên truyền thì rất dễ nẩy sinh khiếu kiện và làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án và sâu xa hơn nó là làm ảnh hưởng đến lợi ích Quốc gia và môi trường đầu tư.

Song song với việc chỉ đạo công tác bồi thường thu hồi đất, UBND huyện còn thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, khối nội chính của huyện tiến hành kiểm tra đôn đốc, kiểm điểm tiến độ, tập trung chỉ đạo giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB ngay trong cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, chăm lo đến chính sách, quyền lợi của cán bộ làm công tác GPMB. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền lợi chính sách của người bị thu hồi đất được công khai dân chủ, được đối thoại, giải thích, được kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện bồi thường,, thu hồi đất.

Tăng cường cán bộ chuyên trách GPMB, tăng thời gian làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình gây cản trở công tác GPMB theo đúng quy định của pháp luật như xây dựng trái phép, di chuyển, trồng cây mới trên diện tích đã có quyết định thu hồi.

Để công tác GPMB được diễn ra thuận lợi, Chính phủ cần khẩn trương tiến hành thực hiện quy hoạch vùng và quy hoạch của dự án. Chỉ đạo các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công đối với số diện tích đã nhận bàn giao mặt bằng nhằm hạn chế tái sử dụng, tạo điều kiện cho các địa phương trong công tác quản lý, giữ gìn an ninh trật tự. Đối với các xã có hầu hết diện tích đất phải thu hồi cho các dự án, đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho xã kinh phí để xây dựng các công trình hạ tầng ở địa phương và kinh phí phục vụ công tác GPMB và bảo vệ mặt bằng xử lý vi phạm. Cho phép huyện xây dựng phương án cấp đất dịch vụ bằng tiền đối với các xã không còn quỹ đất để quy hoạch. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung giá bồi thường đối với các công trình vật kiến trúc. Ngoài ra các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành cần có chính sách tạo công ăn việc làm, đao tạo nghề và các chính sách xã hội khác cho người nông dân. Đặc biệt là thu hút lao động vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn đối với con em trong độ tuổi lao động ở những nơi có đất bị thu hồi.

Đối với Ban quản lý dự án, khi tiến hành thuê đo vẽ lập bản đồ địa chính cần có sự giám sát, theo dõi và yêu cầu các đơn vị đo đạc phải phối hợp chặt chẽ với huyện, xã để tiến hành lập bản đồ địa chính được chính xác, tránh tình trạng đo đạc sai lệch về diện tích, mốc giới, xác định loại đất không chính xác. Quá trinh thực hiện GPMB phải chỉnh sửa, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của nhân dân vừa phức tạp, vừa mất thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ. Đối với các dự án khi đã được tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cần kịp thời chuyển kinh phí cho huyện để chi trả cho dân. Sau khi đã nhận bàn giao mặt bằng cần triển khai thi công ngay để tạo tâm lý ổn định cho nhân dân, hạn chế tái lấn chiếm sử dụng và có trách nhiệm quản lý sử dụng đất đã nhận bàn giao.

Với chủ tương của tỉnh Hà Tây, huyện Thạch Thất sẽ được quy hoạch thành huyện phát triển theo hướng công nghiệp-dịch vụ- đô thị. Do vậy công tác GPMB trong những năm tới vẫn là một trong những công đảm bảo được ưu tiên hàng đầu để việc thực hiện các dự án theo đúng tiến độ.


H.Thanh

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Xuân sớm Tân Châu (01/2008)
 •  
 • Bản triệu phú Ta Niết (01/2008)
 •  
 • Quảng Nam: Hỗ trợ 8.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số định canh định cư (01/2008)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 59,906,794


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.3 secs