Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 31/01/2008
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số


Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi Bác hiểu rõ những khó khăn của miền núi, vùng sâu vùng xa của bà con dân tộc thiểu số - một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Người khẳng định “Các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà”. Bác luôn đánh giá cao bản chất thật thà chất phác của đồng bào dân tộc thiểu số và luôn đặt niềm tin ở họ có khả năng làm tốt mọi công việc, từ việc nhỏ đến việc lớn “Đồng bào các dân tộc rất thật thà và rất tốt. Nếu nói đúng thì đồng bào nghe, đồng bào làm và làm được”. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng ở Việt Bắc, Người xúc động nhớ lại những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của đồng bào dân tộc giúp đỡ cán bộ làm cách mạng. “Đồng bào Thổ, đồng bào Nùng, đồng bào Mán... người thì giúp chúng tôi ăn, kẻ thì cho chúng tôi áo. Có những đồng bào nhịn ăn nhịn mặc, bán trâu bán ruộng để giúp chúng tôi làm cách mệnh”. Sự cưu mang giúp đỡ của đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc đã góp phần làm nên chiến thắng Thu đông tháng 10/1947 đánh dấu sự trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta. Người cảm phục hết lòng ca ngợi: Đồng bào Việt Bắc đã có một lịch sử cách mạng rất vẻ vang... Có sự vẻ vang đó là vì toàn thể đồng bào Việt Bắc: Kinh, Thổ, Mán, Nùng, Mèo, v.v. ai cũng yêu nước, ai cũng không chịu làm nô lệ, ai cũng đoàn kết, ai cũng hăng hái ủng hộ cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn động viên đồng bào dân tộc thiểu số phải tích cực tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm. Đây là nhân tố để thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Người chỉ rõ “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi người áo ấm cơm no”. Bác luôn nhắc nhở cấp uỷ, chính quyền địa phương phải quan tâm phát triển đường giao thông nông thôn, nối kết các thôn, buôn làng, phục vụ cho sản xuất, lưu thông hàng hoá. Bác nhận xét “Cho đến nay, làm đường chưa chú ý phục vụ sản xuất, chưa kết hợp chặt chẽ giao thông với thuỷ lợi”.

Bác đã tiên lượng hệ quả kinh tế - xã hội của vấn đề du canh, du cư nên Bác luôn khuyên đồng bào cần cố gắng phải định canh, định cư để ổn định cuộc sống. Đồng thời Người còn nhắc nhở đồng bào dân tộc thiểu số phải có ý thức bảo vệ rừng, không được chặt phá rừng bừa bãi, bởi đây là nguồn lợi vô cùng to lớn của đất nước.

Tiết kiệm là yếu tố không thể thiếu của quá trình sản xuất, tái sản xuất nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào. Không tiết kiệm chẳng khác nào như gió vào nhà trống. Bởi vậy, Bác Hồ luôn nhắc nhở đồng bào “Về mặt kinh tế, đồng bào miền núi nhiều nơi còn chưa biết tiết kiệm. Có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Ăn, cúng, cưới xin đều chưa biết tiết kiệm”. Bác luôn quan tâm xây dựng đời sống mới trong đồng bào dân tộc. Theo Bác cái gì hợp thời thuộc về bản sắc cần lưu giữ bảo vệ; những hủ tục lạc hậu rườm rà, gây tốn kém lãng phí cần phải đẩy lùi xoá bỏ. “Đồng bào còn tục lệ ma chay, cưới hỏi ăn uống lu bù. Mình ăn vài bữa, nhưng nhà có con cưới hỏi, có người chết thì mắc nợ phải đi vay. Phải bán trâu, bán ruộng. Thế là xa xỉ không tốt”. Muốn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh một yếu tố không thể thiếu là nâng cao trình độ văn hoá, học vấn cho đồng bào dân tộc thiểu số mà nhiệm vụ cần kíp là phải tập trung xoá nạn mù chữ. Từ trong chiều sâu đạo đức hết lòng thương dân của mình, Bác khuyên nhủ đồng bào rất chân tình mộc mạc “Đồng bào phải cố gắng xoá nạn mù chữ. Phải biết đọc, biết viết thì làm ăn mới tiến bộ được”. “Cần tích cực xoá nạn mù chữ, thực hiện vệ sinh, phòng bệnh trong các dân tộc, vì có văn hoá, có sức khoẻ thì có thêm điều kiện tốt để quản lý hợp tác xã”, nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc cho từng gia đình.

Đoàn kết là sức mạnh, là giá trị văn hoá giúp tổ chức, con người vượt qua những khó khăn thách thức.

Bác Hồ thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của miền núi, vùng sâu, vùng xa, do đó Người luôn canh cánh mong muốn “Đồng bào tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong một nhà”. Bác còn yêu cầu không chỉ đoàn kết giữa các dân tộc mà còn đoàn kết giữa đồng bào Lương và Giáo; đoàn kết giữa đồng bào dân tộc tại chỗ với đồng bào dân tộc mới đến định cư, đoàn kết giữa nhân dân với bộ đội. Người nói: Đồng bào các dân tộc phải đoàn kết, nhân dân và bộ đội phải đoàn kết, cán bộ và nhân dân cùng bộ đội phải đoàn kết. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946), Bác Hồ nhắc nhở kêu gọi các dân tộc thiểu số đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Mỗi dân tộc đều có đặc điểm văn hoá, tập quán canh tác riêng nên Người luôn mong muốn ở họ có sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Bác lưu ý “Dân tộc nhiều người phải giúp đỡ dân tộc ít người, dân tộc ít người cần cố gắng làm ruộng. Hai bên phải giúp đỡ lẫn nhau. Dân tộc đông người không phải giúp qua loa, cũng như dân tộc ít người không nên ngồi chờ giúp”.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắn liền với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, vì vậy Bác luôn nhắc nhở “Toàn thể đồng bào miền núi phải nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn trật tự trị an... ngăn chặn bọn phản cách mạng âm mưu phá hoại”, không nghe theo kẻ xấu làm tổn hại đến lợi ích của cách mạng, cộng đồng.

Mỗi tin vui thắng trận, điển hình tiên tiến từ các phong trào người tốt việc tốt Bác đều khen ngợi biểu dương kịp thời. Bên cạnh những mặt mạnh, ưu điểm của cán bộ dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để họ khắc phục sửa chữa: “Cán bộ và đảng viên dân tộc thiểu số thì hay tự ti, cho mình là kém, do đó mà thiếu tinh thần tự động, tiến lên”; rằng “Cán bộ địa phương có tâm lý tự ti, cho mình là văn hoá kém, chính trị kém, không muốn làm cán bộ. Như thế là không đúng”. Bác luôn mong muốn cán bộ dân tộc thiểu số phải nâng cao trình độ kiến thức các mặt để phục vụ đồng bào, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các bản làng yên vui, hạnh phúc. Hơn lúc nào hết đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số phải đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ngành, một mặt góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, mặt khác thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, giúp đỡ bà con các dân tộc thiểu số cùng lao động, sản xuất, xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu.

Trong 20 năm đổi mới vừa qua diện mạo kinh tế - xã hội của miền núi, vùng sâu, vùng xa có khởi sắc đáng kể, đời sống các mặt của bà con dân tộc không ngừng được cải thiện nâng lên. Tuy nhiên so với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống thì vùng đất này vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phải quan tâm giải quyết để từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, giữa các dân tộc. Chắc chắn những lời nhắc nhở nghĩa tình sâu nặng của Hồ Chí Minh sẽ được đồng bào dân tộc thiểu số cả nước vốn giàu lòng yêu nước, nguyện một lòng theo Đảng, Bác Hồ để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

TS. Nguyễn Thế Tư

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,913,079


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs