Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
“Công tác xóa đói giảm nghèo cần tập trung hơn nữa vào địa bàn đặc biệt khó khăn”

 28/01/2008

Giảm nghèo là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững gắn với bảo đảm công bằng xã hội. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam trong những năm đổi mới được các tổ chức Quốc tế công nhận là “câu chuyện thành công nhất trong phát triển kinh tế”. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Xin ông cho biết thành tựu giảm nghèo đạt được của Việt Nam giai đoạn 2001- 2005 và kết quả thực hiện mục tiêu trong 2 năm 2006-2007?

Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc: Xoá đói giảm nghèo toàn diện, bền vững luôn luôn được Đảng, Nhà nước xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước bền vững. Đảng và Nhà nước đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, thực hiện theo lộ trình hợp lý, được cơ chế hoá và đặc biệt là có sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Chính phủ đã có những cải cách, điều chỉnh hợp lý để giúp người nghèo phát huy nội lực vươn xoá đói giảm nghèo. Thành tựu nổi bật nhất trong giai đoạn 2001-2005 là thông qua việc huy động bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn, qua các kênh, với tổng số tiền khoảng 41 nghìn tỷ đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam trung bình mỗi năm là 30 vạn hộ. Phát huy những thành quả giảm nghèo đạt được, với sự nỗ lực chung của cả nước, trong 2006-2007, đã có gần 2,9 triệu hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi; trên 1,3 triệu lượt người nghèo được hướng dẫn cách làm ăn; 20 nghìn lao động nghèo được hỗ trợ dạy nghề miễn phí; 62 nghìn lượt cán bộ giảm nghèo các cấp được tập huấn nâng cao năng lực; 29 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ BHYT; 2,4 triệu học sinh nghèo được miễn giảm học phí; 230 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở v.v…

Bên cạnh đó, Chương trình 135 giai đoạn I với 25.000 công trình hạ tầng, đã góp phần quan trọng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trung bình mỗi năm khu vực này giảm bình quân từ 4-5% tỷ lệ hộ nghèo, đã có 671 xã trên địa bàn toàn quốc ra khỏi diện ĐBKK. Giai đoạn II, Chương trình 135 sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ dịch vụ v.v…

Có thể nói hàng loạt chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ ở các địa phương đã cải thiện đáng kể diện mạo các vùng miền trong cả nước. Đến nay, có 51 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Tình trạng nghèo, đói, thiếu ăn kinh niên ở nhiều vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã chấm dứt. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước cuối năm 2007 còn 14,87%. Một số địa phương cơ bản xoá hết hộ nghèo theo chuẩn quốc gia như Thành phố Đà nẵng; TP Hồ Chí Minh.

PV: Thưa thứ trưởng, khoảng cách giàu-nghèo và sự chênh lệch giữa các vùng ngày càng tăng, vậy đâu là nguyên nhân chính?

Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc: Có nhiều nguyên nhân như: Vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên xoá đói giảm nghèo. Việc đánh giá tỷ lệ nghèo còn thấp hơn thực tế nên, một bộ phận người nghèo chưa tiếp cận với các chương trình XĐGN. Nguồn lực huy động XĐGN của chúng ta còn khiêm tốn (bình quân 60 nghìn đồng/người/năm)…

Trong khi đó, một số địa phương chưa triển khai lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, cũng như xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. Một số cơ chế, chính sách và biện pháp hỗ trợ chưa phù hợp thực tiễn. Ở địa bàn vùng cao, vùng sâu, thông tin đến với người dân chưa đầy đủ nên nhận thực về chính sách của Nhà nước đối với người nghèo còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo thiếu và yếu…

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi cao gấp trên 2 lần tỷ lệ hộ nghèo của cả nước; hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng có chiều hướng tăng, tỷ lệ tái nghèo đói lớn do thiên tai, bão lụt, mất mùa, đặc biệt đối với nhóm hộ nằm sát chuẩn đói nghèo (chiếm 70-80%). Khoảng cách giữa hộ nghèo nhất với hộ giàu nhất chênh lệch lên tới 15 lần, làm cho việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo càng khó khăn hơn.

PV: Xin ông cho biết một số mục tiêu và giải pháp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2006-2010?

Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc: Chương trình MTQG giảm nghèo đặt ra từ nay đến năm 2010, giảm hộ nghèo cả nước xuống còn 11%, thu nhập của nhóm hộ nghèo tăng 1,45 lần so với năm 2005; 50% số xã ĐBKK, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng ĐBKK; 6 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT; 500 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ xoá nhà tạm;150 nghìn học sinh nghèo được miễn giảm học phí v.v…

Để thực hiện được những mục tiêu này, Chương trình đưa ra các giải pháp thực hiện nhất quán và kế thừa giai đoạn trước như: Thông qua các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thôn, hỗ trợ nông dân, kinh tế vùng; Chương trình 135 giai đoạn II để thực hiện mục tiêu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Ngoài nguồn kinh phí gần 13 nghìn tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, các địa phương phải bố trí tối thiểu bằng 1% tổng chi ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động xoá đói giảm nghèo, đặc biệt thu hút nguồn lực từ cộng đồng và của quốc tế; thực hiện chặt chẽ việc giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện.

Thời gian tới, công tác giảm nghèo cần tập trung vào các địa bàn ĐBKK, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, hải đảo vùng dân tộc ít người và các đối tượng khó khăn nhất, đặc biệt ưu tiên phụ nữ và trẻ em nghèo;đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm giảm nghèo trong các cấp, các ngành; khơi dậy ý chí, quyết tâm vượt nghèo, vươn lên làm giàu của người dân; chú trọng kiện toàn về tổ chức và tăng cường cán bộ có năng lực, nhiệt huyết cho công tác giảm nghèo; có chính sách, cơ chế khuyến khích, giải pháp có tính đột phá áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thích hợp đến các xã nghèo, người nghèo; phát hiện, xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp với địa phương, có sự tham gia trực tiếp của chính người nghèo; khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nghề và tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người nghèo để xoá đói giảm nghèo bền vững…

P.V: Xin cảm ơn ông!Phương Hạ (thực hiện)

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Việt Nam sau 1 Năm gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức trong năm 2008 (01/2008)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,621,006


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs