Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 28/01/2008

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với học sinh dân tộc nội trú Mường Khương (Lào Cai).

LTS. Nhân dịp Xuân mới Mậu tý, năm 2008 ông Ksor Phước, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã dành cho phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển cuộc trò chuyện về hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về việc thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Báo Dân tộc và Phát triển xin trân trọng gửi tới bạn đọc.

- Phóng viên (PV): Thưa Chủ tịch, xin Chủ tịch cho biết những nét lớn đạt được trong năm 2007 về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi qua hoạt động giám sát của Quốc hội?

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (HĐDT) Ksor Phước:

Mặc dù công tác trên cương vị mới được hơn 4 tháng nhưng tôi đã có 2 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn miền núi, trong đó có 5 tỉnh Tây Bắc, 3 tỉnh Đông Bắc và 2 tỉnh Tây Nguyên. Điều đầu tiên tôi thấy đó là sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chăm lo phát triển đời sống, nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc. Cơ sở hạ tầng được xây dựng tương đối đầy đủ, có khoảng 95% số xã đặc biệt khó khăn đã có trường học, điện, đường, trạm y tế, bưu điện... Kết quả đó là những cố gắng vượt bậc so với khả năng kinh tế của đất nước hiện nay.

Bên cạnh đó, đối với đồng bào, việc ý thức tổ chức sản xuất đã có sự chuyển biến rõ nét. Phương thức sản xuất đã có sự thay đổi từ chọc tỉa, tra hạt, tự cung tự cấp sang trồng trọt, chăn nuôi sản phẩm hàng hóa có ứng dụng khoa học kỹ thuật. Việc chế biến sản phẩm trước khi tiêu thụ được chú trọng; một số nơi phát triển kinh tế rừng cũng có hiệu quả mặc dù chưa thực sự có nhiều mô hình tốt. Đặc biệt dự án cánh đồng 30-50 triệu/ha là dự án rất có ý nghĩa cũng được một số địa phương triển khai thí điểm thành công như Cao Bằng, Bắc Kạn hay một số tỉnh Tây Nguyên... Điều đó đã góp phần làm cho tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm mạnh, khoảng 5% mỗi năm; hạ tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi xuống còn gần 30% như hiện nay.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như nỗ lực, cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc đã thúc đẩy đời sống của đồng bào được nâng lên đáng kể. Đến nay hầu hết số hộ đồng bào nghèo được hưởng lợi từ chính sách của Nhà nước, trong đó có khoảng 90% số hộ được hỗ trợ làm nhà, 80% được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Số người được chăm sóc y tế thường xuyên tăng cao, toàn vùng miền núi hầu như không xảy ra dịch bệnh lớn; chương trình tiêm chủng mở rộng được hoàn thiện, đảm bảo cho tất cả bà mẹ và trẻ em được thụ hưởng. Đặc biệt, thành tựu về giáo dục là vô cùng to lớn, vùng đồng bào đã cơ bản xóa được mù chữ; trình độ dân trí được nâng lên, chương trình phổ cập Trung học cơ sở (THCS) đạt trên 70% số trường. Dự tính đến hết năm 2008, sẽ có 40 tỉnh vùng miền núi hoàn thành phổ cập THCS và chậm nhất đến 2010 là hoàn thành phổ cập THCS cả nước. Đối với vùng sâu, vùng xa, hàng năm ngành giáo dục đã đào tạo, bồi dưỡng được trên 1.000 em tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Đây chính là nguồn cán bộ cơ sở rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển vùng DTTS và miền núi. Ngoài ra, nhờ được học mà đồng bào dân tộc thiểu số đã dần biết áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất sản phẩm hàng hóa; một số tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ...

Đời sống của đồng bào được nâng lên, trình độ dân trí, nhận thức cũng được cải thiện đáng kể đã góp phần giữ vũng sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

- PV: Thưa Chủ tịch, xoá đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào các DTTS và miền núi là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Theo Chủ tịch, để đạt được điều đó, cần thực hiện những giải pháp nào?

- Chủ tịch HĐDT Ksor Phước:

Tuy vùng miền núi đã có sự phát triển vượt bậc nhưng so với tình hình chung của cả nước hiện nay thì khu vực dân tộc, miền núi còn rất nhiều khó khăn; những kết quả của việc thực hiện chính sách tuy khả quan nhưng mới chỉ là bước đầu chứ chưa sâu rộng, bền vững. Điều này cho thấy khu vực này cần sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và sự năng động, sáng tạo, bám sát cơ sở của chính quyền địa phương. Đồng thời, để có được sự phát triển bền vững, sâu rộng cũng đòi hỏi sự nỗ lực, vươn lên, xóa bỏ tâm lý tự ti, ỷ lại của đồng bào các dân tộc. Có như vậy mới có thể đi lên hội nhập cùng cả nước để phát triển.

Qua thực tế cho thấy, vùng dân tộc và miền núi hiện nay đang vướng phải những khó khăn, cản trở đến quá trình phát triển, đòi hỏi phải khắc phục được nó mới tiến lên được. Những cản trở đó là: Trình độ dân trí thấp, không đồng đều; cơ sở hạ tầng còn yếu kém; tâm lý tự ti, ỷ lại còn phổ biến ở nhiều nơi; năng lực sản xuất thấp, tập quán sản xuất còn lạc hậu; việc tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn; tài nguyên rừng và môi trường chưa được sử dụng hợp lý; mặt khác, vấn đề dân di cư tự do, du canh du cư còn chưa ổn định.

Chính vì vậy, khu vực miền núi cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp nhằm xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Đó là: Tổ chức, quy hoạch lại các khu dân cư, tối thiểu phải có 40 hộ trở nên, để đảm bảo đầu tư hạ tầng cơ sở có hiệu quả, không lãng phí; Đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí, bổ sung có chất lượng nguồn lực con người; Đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng tỷ lệ kinh tế rừng, phát triển chăn nuôi hàng hoá. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần phải gấp rút thực hiện công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên người dân tộc thiểu số, có thể hướng đến các lao động dịch vụ hoặc xuất khẩu lao động. Các địa phương cũng cần thực thi các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng, sản xuất và sử dụng lao động trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế. Vấn đề cuối cùng, cũng rất quan trọng là công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số cần được quan tâm hơn nữa.

- PV: Thưa Chủ tịch, Chương trình hoạt động giám sát của HĐDT của Quốc hội trong năm 2008 về thực hiện chính sách dân tộc như thế nào?

- Chủ tịch HĐDT Ksor Phước:

Chương trình hoạt động của Hội đồng trong năm nay sẽ tập trung mạnh trong việc giám sát các chương trình, dự án đang thực hiện ở vùng dân tộc và miền núi như Chương trình 134, 135… Trước hết, Hội đồng sẽ tổ chức một số Hội nghị tham vấn các Bộ, ngành liên quan sau đó sẽ tiến hành giám sát tại địa phương. Sau khi hoàn thành việc giám sát Hội đồng sẽ tổ chức một Hội nghị đánh giá kết quả cũng như có ýy kiến với Chính phủ và địa phương đối với việc thực hiện chính sách ở vùng dân tộc và miền núi.

Nhân dịp Xuân mới, qua Báo Dân tộc và Phát triển, thay mặt HĐDT của Quốc hội, tôi xin gửi lời thăm hỏi trân trọng nhất đến cán bộ, công nhân viên chức Uỷ ban Dân tộc, cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc cả nước. Chúc các đồng chí, đồng bào sức khoẻ, công tác tốt, phát huy truyền thống lao động sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân đây, tôi cũng mong Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục đổi mới phù hợp với tình hình xã hội, góp phần đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào đầy đủ, kịp thời hơn. Đồng thời là cầu nối chuyển tải trung thực tâm tư, nguyện vọng cùng những ý kiến phản ánh của đồng bào đến với Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy, phát huy và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc và miền núi của nước ta.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch!


Hoàng Trung-Đông A
(thực hiện)

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Những sự kiện quan trọng, tiêu biểu trong lĩnh vực dân tộc năm 2007 (01/2008)
 •  
 • Kết quả bước đầu thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (01/2008)
 •  
 • “Công tác xóa đói giảm nghèo cần tập trung hơn nữa vào địa bàn đặc biệt khó khăn” (01/2008)
 •  
 • Việt Nam sau 1 Năm gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức trong năm 2008 (01/2008)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,620,920


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs