Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
“Chỗ dựa vững chắc nhất là lòng dân”

 17/01/2008

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh của cả nước; là vùng giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Năm - Uỷ viên TW Đảng, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2001-2010 theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

PV: Việc ra đời Nghị quyết 10 có ý nghĩa như thế nào đối với khu vực Tây Nguyên, thưa ông?

Ông Mai Văn Năm: Trong 5 năm đầu của thế kỷ 21 (2001-2005), mặc dù các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, làm cho tình hình phức tạp, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế-xã hội và ổn định chính trị. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhất là từ khi có Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 của Bộ chính trị, tình hình kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên càng thêm ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Điều đó được thể hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Đảng và Nhà nước như việc thực hiện các Quyết định 132, 134, 304, 231... của Thủ tướng Chính phủ, đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để khai hoang 22.975ha đất sản xuất giao cho 47.500 hộ; cấp 547,5ha đất ở cho 13.569 hộ đồng bào DTTS. Đồng thời, với sự hỗ trợ của Nhà nước và của cộng đồng, đã làm mới và sửa chữa trên 31.000 căn nhà. Chương trình 135 và 1 số dự án khác với số vốn trên 1,7 tỷ đồng được lồng ghép xây dựng kết cấu hạ tầng: giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trung tâm cụm xã, khuyến nông, khuyến lâm… đã tạo nên sự thay đổi về diện mạo ở những vùng nông thôn: 99,2% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 98% số xã có điện lưới quốc gia, 100% số xã có điện thoại, trạm y tế, 99,25% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, 32% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

PV: Thưa ông, mặc dù đạt được những thành tựu to lớn trong xoá đói giảm nghèo, nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở Tây Nguyên vẫn còn cao. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính?

Ông Mai Văn Năm: Đúng là tỷ lệ nghèo ở Tây Nguyên vẫn còn cao (khoảng 58% số hộ). Có 2 nguyên nhân: Thứ nhất về khách quan. Do âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch kích động gậy chia rẽ, chống phá, gây “diễn biến hòa bình”. Bên cạnh đó, những khó khăn do lịch sử để lại như trình độ dân trí, sự chênh lệch-xã hội của mỗi dân tộc, điểm xuất phát thấp… cần phải có thời gian để khắc phục.

Thứ hai về mặt chủ quan. Do công tác vận động, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng chưa công phu, hiệu quả chưa cao. Nội dung, phương pháp chưa sát hợp với từng đối tượng. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có nơi, có lúc còn thiếu đồng bộ, chưa sát hợp, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ, ngành trung ương với địa phương để giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, tổ chức lại sản xuất của đồng bào DTTS tại chỗ. 

Chính những nguyên nhân trên đã dẫn đến tình hình kinh tế-xã hội tăng trưởng chưa vững chắc, nhiều tiềm năng, lợi thế của từng địa phương chưa được khai thác có hiệu quả để tạo nền tảng cho sự phát triển chung nên chưa tạo ra bước đột phá để có sự thúc đẩy sản xuất phát triển XĐGN và cải thiện đời sống người dân.

PV: Để XĐGN, phát triển bền vững ở Tây Nguyên, thời gian tới, theo ông cần tập trung vào những giải pháp trọng yếu nào?

Ông Mai Văn Năm: Trước hết, cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình thuỷ lợi để mở rộng diện tích canh tác, nhất là vùng sâu, vùng xa, tạo sự đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển và bảo vệ rừng để bảo đảm nông nghiệp, nông thôn phát triển vững chắc, làm cơ sở đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt, là đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất ở, đất sản xuất, giao khoán rừng, giải quyết việc làm, nhà ở, chương trình nước sạch cho đồng bào DTTS theo QĐ 132, 134, 304, 231 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các dân tộc. Xây dựng và mở rộng các trường phổ thông DTNT, bán trú cấp tỉnh, huyện; thực hiện việc cử tuyển con em đồng bào DTTS vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Bảo đảm cấp tiểu học được học cả chữ viết, tiếng nói phổ thông và chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình.

PV: Văn hoá được xem như một động lực của sự phát triển, mà văn hoá, bản sắc Tây Nguyên là tiềm năng rất lớn. Nhận định của ông về vấn đề đó như thế nào?

Ông Mai Văn Năm: Đúng vậy, chỗ dựa vững mạnh nhất của chúng ta là lòng dân, là sức mạnh văn hoá. Văn hoá như là “chất keo dính” các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội tạo nên hình hài và bản sắc dân tộc của mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Văn hoá có khả năng bao quát một cách trực tiếp, đảm bảo tính bền vững của xã hội, tính kế thừa của lịch sử và không bị trộn lẫn ngay cả khi hội nhập vào những cộng đồng lớn hơn. 

Trong bối cảnh và đặc thù của Tây Nguyên, văn hoá đã và đang trở thành động lực và hệ điều tiết để vùng đất này phát triển. Theo quan điểm của Đảng ta thì văn hoá là nền tảng tinh thần của nhân dân ta, và lợi thế của người đi sau chính là văn hoá. Đối với cả nước là như vậy, đối với Tây Nguyên càng phải như vậy. Theo tôi, Tây Nguyên sẽ đi lên bằng sức mạnh văn hoá truyền thống của dân tộc.

Xin cám ơn ông!


Lan Ngọc (thực hiện)

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Bỏ miền xuôi lên núi làm giàu (01/2008)
 •  
 • Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Hội nghị tham vấn thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg và Quyết định 304/2005/QĐ-TTg (01/2008)
 •  
 • Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; (01/2008)
 •  
 • Việt Nam phấn đấu vì hệ thống thương mại toàn cầu công bằng (01/2008)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,258,948


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs