Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 22/03/2005
Công tác dân tộc ở Kiên Giang có nhiều chuyển biến mới

Nguyễn Trí Phương

 

Từ lâu, đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang đã sống xen kẽ và hoà nhập với đồng bào Kinh và Hoa. Phần lớn đồng bào sống bằng nghề nông và thường tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ và khu vực biên giới. Đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh Kiên Giang chiếm 12,78% dân số, riêng 36 xã có đông đồng bào Khmer cư trú, có 30.210 hộ với 157.251 khẩu, chiếm 30,04% dân số.

Từ năm 2000 đến nay, tỉnh đã đầu tư 654,96 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ vốn sản xuất trên 1,6 tỷ đồng, xét cấp đất cho 420 hộ thiếu đất ở vùng có đông đồng bào Khmer. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã huy động trong dân hơn 30 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương, trong đó nhiều xã đóng góp từ 1-2 tỷ đồng như xã Định Hoà (huyện Gò Quao), Sơn Kiên (Hòn Đất)... Nhìn chung đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện, số hộ khá, trung bình ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm dần (số hộ dân tộc khá chiếm 23,66%, số hộ nghèo chiếm 19,8% trong tổng số hộ dân tộc).

Về văn hoá - xã hội, tỉnh đã vận dụng thực hiện chính sách miễn đóng học phí và quỹ xây dựng trường lớp đối với học sinh là người dân tộc ở các cấp học trong hệ công lập. Hàng ngàn con em dân tộc được tuyển vào học ở các trường dân tộc nội trú của tỉnh, của huyện. Tỷ lệ huy động học sinh dân tộc đến trường ngày càng tăng, nhiều em được tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Việc dạy chữ Khmer được quan tâm, năm qua, 2.124 học sinh ở 74 lớp được học song ngữ: Việt và Khmer. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào được chú trọng, các xã vùng đồng bào dân tộc đều có trạm xá. Mỗi năm tỉnh cấp kinh phí trên 800 triệu đồng để mua thuốc trị bệnh miễn phí cho đồng bào, số người dân tộc thiểu số nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các chương trình y tế quốc gia được đồng bào hưởng ứng. Thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” có 24.414 hộ được công nhận gia đình văn hoá, chiếm 64,74% so tổng số hộ Khmer trong tỉnh. Bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy, các lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức. Đội văn nghệ quần chúng Khmer được tổ chức và duy trì, ở nhiều nơi có hoạt động thuyền ngo. Chùa Khmer trong tỉnh, nhất là những chùa có truyền thống cách mạng được tu bổ, sửa chữa khang trang với kinh phí hàng chục tỷ đồng, chủ yếu từ sự đóng góp của đồng bào và hỗ trợ của ngân sách Nhà nước.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc được giữ vững và ổn định, tình hình qua lại biên giới Campuchia trái phép của đồng bào dân tộc giảm so với trước. Các đơn thư khiếu nại của đồng bào đều được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết khá kịp thời, đúng pháp luật. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn có ý thức cảnh giác trước những diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở có tiến bộ hơn trước, đến nay không còn cơ sở Đảng yếu kém. Đội ngũ cán bộ là người dân tộc ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Các cơ sở Đảng đã chú trọng phát triển Đảng trong người dân tộc, riêng 36 xã trọng điểm có 329 đảng viên dân tộc Khmer chiếm 12,94% so với tổng số đảng viên. Phần lớn đảng viên người dân tộc thiểu số đều phát huy được vai trò, vị trí của mình. Hội đồng nhân dân hoạt động theo luật định, tăng cường công tác giám sát. Năng lực quản lý, điều hành của UBND được nâng lên, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, hoạt động bộ máy chính quyền đi dần vào nền nếp. Hoạt động Mặt trận và các đoàn thể có bước đổi mới, đáp ứng một phần lợi ích của đoàn viên, hội viên và của quần chúng là người dân tộc. Các đoàn thể đã làm lực lượng nòng cốt trong các phong trào xoá đói giảm nghèo, thực hiện quy chế dân chủ và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác dân tộc của Đảng bộ cơ sở.

Qua kết quả khảo sát gần đây ở vùng có đông đồng bào dân tộc cho thấy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn thấp. Việc phát triển sản xuất trong vùng đồng bào chưa toàn diện, đồng bộ, ngành nghề phát triển không đáng kể. Công tác xoá đói giảm nghèo còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cộng đồng. Dự án đưa dân nghèo đi khai thác đất hoang vùng tứ giác Long Xuyên đạt hiệu quả thấp. Điều đáng quan tâm là tình trạng sang bán, cầm cố đất đai còn nhiều nhưng các địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn. Trình độ dân trí thấp, số học sinh theo học bậc trung học phổ thông không cao. Hệ thống chính trị tuy được củng cố nhưng chất lượng hoạt động còn hạn chế, trình độ năng lực của cấp uỷ, chính quyền một số nơi trong quản lý, điều hành còn yếu. Chưa chú ý xây dựng lực lượng chính trị làm nòng cốt trong các tổ chức đoàn thể, việc tập hợp quần chúng nhất là lực lượng thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức thấp.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 68-CT/TW của Ban Bí thư, tỉnh Kiên Giang cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường, đồng thời năng động để thu hút ngoại lực, xã hội hoá các mặt. Các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm xoá đói giảm nghèo trong đảng viên, cán bộ hưu trí và gia đình chính sách. Đầu tư nhiều hơn nữa về xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt một số chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc.

Các ngành, các cấp cũng cần quan tâm đầu tư phát triển về văn hoá xã hội, tập trung chăm lo cho công tác giảng dạy, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương. Động viên đồng bào xoá bỏ những tập quán sản xuất, sinh hoạt lạc hậu, phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch phá hoại an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng tôn giáo, truyền đạo trái phép trong đồng bào dân tộc.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các cơ sở Đảng phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy dân chủ ở cơ sở. Các đoàn thể phải nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới nội dung hình thức, phương thức phù hợp với từng giới, từng địa phương và đặc điểm của đồng bào dân tộc, và chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer, Tỉnh uỷ Kiên Giang đã yêu cầu các cấp uỷ thực hiện một cách chủ động, cơ bản, đồng bộ và đạt hiệu quả cụ thể trong từng năm, ở từng địa phương, xã ấp, một cách toàn diện, vững chắc.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,259,442


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs