Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/03/2005
Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với việc củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn kết mang lại sự an vui

Khẳng định lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” trùng hợp với lời dạy của đức Phật “Đoàn kết mang lại sự an vui”, giới Phật giáo Nam Tông Khmer cho rằng, chính những lời dạy này đã quy tụ, thống nhất được các hệ phái trong “ngôi nhà chung” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giá trị thực tiễn của bài học đoàn kết đã được chứng minh qua 2 cuộc kháng chiến và trở thành truyền thống lâu đời của nhân dân ta. Thực tế chứng minh, Việt Nam không phân biệt đối xử giữa các dân tộc, tôn giáo. Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, dân tộc đa số và thiểu số đều là công dân Việt Nam có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau. Đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo đều được hưởng các chính sách ưu tiên để cùng phát triển trong cộng đồng đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Đại biểu chư tăng Nam Tông Khmer Nam bộ gửi tới Đại hội niềm vui, phấn khởi bởi những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. MTTQ - nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân đã có vai trò tích cực phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giúp nhau phát triển sản xuất. Đảng, Nhà nước và MTTQ luôn chăm lo cho dân, đặc biệt là người nghèo. ở nhiều địa phương có đông đồng bào theo đạo, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo thuận lợi; chùa chiền được tu bổ, sửa sang. Nhờ chính sách cởi mở, hàng năm, có nhiều Việt kiều về thăm quê và đầu tư làm ăn tại Việt Nam.

Mong có sách giáo khoa song ngữ Chăm - Việt

Ông Hj Machdares Samael, Phó ban thường trực Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (CĐHG) thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho cộng đồng người Chăm, mong muốn Nhà nước sớm biên soạn sách giáo khoa song ngữ Chăm - Việt và đưa vào chương trình dạy chính khoá trong các trường học cho con em dân tộc Chăm, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu và bảo tồn văn hoá dân tộc.

Người Chăm tự hào có bài hát “Làng Chăm ơn Bác” với điệp khúc cuối là “Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người Chăm”. Điều đó thể hiện sự đồng thuận của đồng bào Chăm: nguyện một lòng, một dạ đi theo Đảng, theo con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn. Con đường đó là phấn đấu thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Người Chăm là thành viên của cộng đồng 54 dân tộc anh em, sinh sống lâu đời ở Việt Nam, với dân số khoảng 133.000 người (xếp thứ 14 trong 54 dân tộc anh em).

Trong nhiệm kỳ V của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người Chăm luôn đồng hành cùng nhân dân cả nước bước vào thế kỷ mới. Cộng đồng người Chăm ở mọi vùng, miền luôn đoàn kết với các dân tộc anh em, với các tôn giáo bạn, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” với nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng quỹ từ thiện, nhà tình thương, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống, giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Làng người Chăm ngày càng đổi mới, có điện, đường, trường, trạm, có nước sạch sinh hoạt.

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, các cơ sở tôn giáo của người Chăm đã được pháp luật bảo hộ. Các giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo mà người Chăm thờ phụng được tôn trọng. MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các chức sắc người Chăm và người Chăm có đạo sống “tốt đạo, đẹp đời”. Số người Chăm tham gia các đoàn thể, tổ chức quần chúng ngày càng tăng, đặc biệt là tham gia UBMTTQ các cấp.

Phát huy vai trò của người tiêu biểu trong đồng bào Tây Nguyên

Bốn lần vinh dự được dự Đại hội MTTQ Việt Nam, ông YaDuck càng thấm nhuần tư tưởng, chủ trương hoà hợp dân tộc và đường lối đại đoàn kết của Đảng. Ông tâm sự về 2 dấu ấn in đậm cả cuộc đời. Đó là năm 1983, từ lầm đường lạc lối, theo ngọn cờ đại nghĩa của dân tộc, ông đã trở về với gia đình, với buôn làng, với quê hương, đất nước, được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Từ năm 1989 đến nay, ông tham gia công tác mặt trận, là Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng. Suốt 20 năm chứng kiến sự đổi thay, phát triển của đất nước, ông nhận thức sâu sắc rằng đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh vô địch của cả dân tộc để chiến thắng mọi thiên tai, địch hoạ, làm cho đất nước trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững.

Với vai trò là Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng, ông YaDuck có điều kiện gần gũi, gặp gỡ đồng bào thiểu số để tuyên truyền, vận động bà con xây dựng và phát triển kinh tế, đấu tranh với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Ông mong muốn MTTQ Việt Nam quan tâm phát huy vai trò của những người tiêu biểu, các già làng ở Tây Nguyên cũng như các vùng miền khác nhằm vận động gia đình, dòng tộc, buôn làng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách đại đoàn kết dân tộc, đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch. MTTQ Việt Nam nên có hình thức vận động, tập hợp những cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc gắn với việc xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc về đất sản xuất và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ gốc Tây Nguyên. Ông YaDuck đề nghị Đảng và Nhà nước cần có chủ trương, chính sách khả thi xây dựng đội ngũ trí thức, công nhân, cán bộ khoa học kỹ thuật là đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên để tập hợp, phát huy sức trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới. Đó là cơ sở để xây dựng và thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc.

Đất canh tác cho đồng bào cần giải quyết “thấu tình, đạt lý”

Mang tới Đại hội Mặt trận tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc ÊĐê, ông Ama Bhiăng, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk mong Mặt trận ngày càng mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần chăm lo cuộc sống của đồng bào ngày một khấm khá hơn.

Đắk Lắk là tỉnh có số lượng và thành phần dân tộc đông nhất trong cả nước nên giải pháp đảm bảo bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Cùng với đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, tỉnh cần quan tâm giải quyết các vấn đề lương thực, nước sạch, tư liệu sản xuất, đất đai. Trong đó vấn đề về đất ở và đất sản xuất cho bà con là quan trọng, cần giải quyết thấu tình, đạt lý. Bên cạnh đó, việc quan tâm tới đời sống tinh thần của bà con cũng rất quan trọng. Là địa phương có nhiều dân tộc, đồng bào mong muốn có nhiều chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc để giúp bà con hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không bị kẻ xấu lợi dụng; kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Là cán bộ mặt trận có kinh nghiệm, ông Ama Bhiăng góp ý kiến về việc đổi mới công tác dân tộc và phương thức vận động đồng bào dân tộc thiểu số cho phù hợp với nhiệm vụ, đặc biệt là có chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công việc cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng đối với cán bộ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,259,663


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs