Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Công tác cai nghiện ma tuý ở Điện Biên: Kết quả cùng những vấn đề cần giải quyết
 21/03/2005

Nguyễn Hùng Thao

Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

 

Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên giới ở phía Tây Bắc Tổ quốc, có 2 tuyến biên giới dài 398,5 km, trong đó tuyến biên giới Việt - Lào dài 360 km; tuyến biên giới Việt - Trung dài 38,5 km. Tỉnh có diện tích tự nhiên là 9.554,1 km2, có 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố với 88 xã, phường, thị trấn; dân số trên 45 vạn người, gồm 21 dân tộc anh em sinh sống.

Trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Điện Biên có bước phát triển, đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện, song tình hình các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma tuý chưa giảm, tỷ lệ tái nghiện còn cao, đặc biệt là số người nghiện ma tuý không chỉ ở trong đồng bào dân tộc vùng cao, mà còn gia tăng ở các đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức và ở các thị xã, thị trấn, thị tứ ở vùng thấp.

Theo kết quả điều tra đến nay toàn tỉnh Điện Biên có 5.464 người nghiện ma tuý (trong đó nam: 5.102 người, nữ: 362 người, độ tuổi từ 18-40 chiếm 60%). Dân tộc Mông chiếm 43,77%, dân tộc Thái chiếm 28,47%, dân tộc Kinh chiếm 16,72%, dân tộc khác chiếm 11%.

Thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001- 2005, Ban chỉ đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma tuý; chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức xã hội đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống ma tuý. Đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng chống tệ nạn ma tuý đến từng hộ gia đình, tổ dân cư, gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới”

Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý trong cán bộ CNVC và người lao động trong toàn tỉnh, cuộc thi đã thu hút được 5.216 người tham gia. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào phòng ngừa, tố giác, đấu tranh, chống tội phạm ma tuý; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình bản, làng, cơ quan, đơn vị, trường học,… không có tội phạm ma tuý và tệ nạn mại dâm. Đã tuyên truyền, phát động quần chúng vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, thuyết phục, tư vấn, quản lý, giám sát và giúp đỡ người nghiện ma tuý. Tổ chức lực lượng xuống đường để tuyên truyền phòng, chống ma tuý nhân ngày “toàn dân phòng, chống ma tuý” và “tháng hành động phòng chống ma tuý”.

Công tác cai nghiện ma tuý tại cộng đồng được quan tâm, đã đa dạng hoá công tác cai nghiện, các cơ sở cai nghiện có quy mô phù hợp với điều kiện của địa phương. Kết quả dành được là: bình quân hàng năm toàn tỉnh cai nghiện được từ 1.300 - 1.700 người; số người nghiện ma tuý giảm dần. Song do Điện Biên là một tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ đói nghèo cao (28,05%) trong khi đó số đối tượng nghiện ma tuý nhiều chiếm (1,35%) so với dân số, kinh phí chi cho công tác cai nghiện hàng năm chủ yếu là do Trung ương hỗ trợ, kinh phí địa phương và các nguồn lực khác không có, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Mặt khác người nghiện ma tuý ở Điện Biên chủ yếu rơi vào các hộ nghèo cho nên phần đóng góp của các gia đình người nghiện không có. Về cơ sở vật chất tại trung tâm 05-06 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố nhất là các trang thiết bị và điều kiện sinh hoạt của người bệnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. ở các xã vùng cao, vùng biên giới không có địa điểm để thực hiện cai nghiện (hiện nay chủ yếu nhờ địa điểm của UBND xã hoặc trường học) cho nên đã ảnh hưởng đến kết quả cai nghiện và công tác quản lý đối tượng.

Do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn cho nên việc tổ chức các điểm cai nghiện rất phức tạp và khó khăn.

Về tổ chức bộ máy: Cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi từ xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã đến Trung tâm 05-06 của tỉnh vừa thiếu, lại vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ năng lực quản lý. Mặt khác việc cai nghiện ma tuý chỉ thực hiện một phác đồ bằng an thần kinh do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác cai nghiện nhất là ở cơ sở (ở tuyến xã chỉ có 01 y sĩ).

Diễn biến của tình hình tệ nạn ma tuý còn phức tạp, các tụ điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng ma tuý chưa triệt phá triệt để; các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, nhất là vận chuyển ma tuý từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh còn hoạt động phức tạp. Nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cũng như người dân chưa đầy đủ, các giải pháp về cai nghiện phục hồi thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất giữa các cấp, các ngành, các đơn vị thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa thực hiện công tác cai nghiện phục hồi với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác. Việc đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi chỉ đơn thuần nhìn vào hành vi sử dụng ma tuý của người nghiện ma tuý, chưa nhìn hết bối cảnh thực tế bản chất của ma tuý.

Để công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý của Điện Biên trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, cần được cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý và cai nghiện ma tuý trước hết phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp.

Phải tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý; trong đó phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác, lên án tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác giúp đỡ, cai nghiện ma tuý; đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần cho người nghiện ma tuý đi cai nghiện.

Phải luôn luôn gần gũi, giúp đỡ người nghiện ma tuý, không tránh xa, kỳ thị họ, luôn luôn động viên, khích lệ tinh thần để họ quyết tâm cai nghiện, sớm đoạn tuyệt với ma tuý. Tạo môi trường trong sạch lành mạnh và bố trí công ăn việc làm, tạo điều kiện cho họ tái hoà nhập cộng đồng.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,279,268


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs