Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/06/2009
Kết quả thực hiện Quyết định số 134 trên địa bàn tỉnh Lai Châu


Khai hoang đất làm nương xếp đá của đồng bào dân tộc Mông vùng Tây Bắc

Lai Châu là tỉnh vùng cao phía Tây bắc của Tổ quốc, có đường biên giới Việt - Trung dài 273 km với cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời là tỉnh thuộc khu vực đầu nguồn xung yếu của sông Đà, có giá trị rất lớn đối với đất nước về điện năng, về cấp nước cho vùng đồng bằng Bắc bộ.

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 9.065,123 km2, hơn 60% diện tích có độ cao trên 1.000 m, trên 90% diện tích có độ dốc trên 25o, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, xen kẽ là các thung lũng có địa hình tương đối bằng phẳng như Mường Xo, Tam Đường, Bình Lư, Than Uyên. Lai Châu có 6 huyện, thị xã với 94 xã, phường, thị trấn, dân số 330.666 người. Toàn tỉnh có 88 xã thuộc vùng khó khăn, trong đó có 72 xã đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân tộc Thái chiếm 35,19%, dân tộc Mông 21,87%, dân tộc Dao 11,84%, dân tộc Kinh 12,7%, dân tộc Hà Nhì 5,12%, còn lại là các dân tộc khác. Đời sống kinh tế - xã hội của đại đa số đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo theo chuẩn cũ tại thời điểm thực hiện Quyết định số 134 (tháng 7 năm 2004) là 30,7%, trong đó có những xã đặc thù như xã Pa ủ, Pa Vệ Sủ - huyện Mường Tè tỷ lệ đói nghèo ở mức trên 70% (hai xã này có 100% đồng bào La Hủ và Mảng sinh sống). Đến nay, tỷ lệ đói nghèo chung toàn tỉnh theo chuẩn mới tại thời điểm 30/6/2007 là 46% (thời điểm 31/12/2006 là 50,95%).

 Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có đời sống khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở hội nghị triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân và các phòng ban liên quan của các huyện, thị cùng tất cả các xã, phường, thị trấn để tập huấn và hướng dẫn thực hiện quyết định, công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều tra lập danh sách đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại chỗ chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, đất ở và còn khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt.

 Trên cơ sở các quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và cấp cơ sở đã khẩn trương tiến hành rà soát, điều tra và xây dựng Đề án hỗ trợ.

 Song song với việc điều tra rà soát, việc hoàn thiện về công tác tổ chức quản lý chương trình cũng được quan tâm. Tỉnh Lai Châu không thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 134 riêng mà sử dụng Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo của tỉnh và các huyện, thị để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện tổ chức thực hiện, cơ quan thường trực Chương trình 134 của tỉnh là Ban Dân tộc, của các huyện là Phòng Kinh tế. Đối với cấp xã: Thành lập Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo, đồng thời mỗi xã được tăng cường một tổ công tác của tỉnh hoặc huyện để giúp xã triển khai thực hiện Chương trình Xoá đói giảm nghèo và Quyết định 134. Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích rõ về mục đích, yêu cầu của chương trình đến tận người dân. Thông qua chương trình, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều hộ đã tự nguyện tham gia đóng góp ngày công hoặc chủ động vận động anh em trong dòng tộc tương trợ giúp đỡ khai hoang ruộng nước, làm công trình nước sinh hoạt, xây bể chứa nước, đổi công trong việc làm nhà. Theo Đề án, toàn tỉnh có 17.346 hộ cần được hỗ trợ theo Quyết định 134 với tổng kinh phí 175,964 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, tỉnh được Trung ương giao vốn hỗ trợ 110 tỷ đồng và đã triển khai thực hiện: Hỗ trợ đất sản xuất cho 11.269 hộ, kinh phí 14.087 triệu đồng, đạt 19,36% kế hoạch; Hỗ trợ nhà ở cho 13.103 hộ, kinh phí 65.515 triệu đồng, đạt 99,3% kế hoạch; Hỗ trợ NSH tập trung: 78/120 công trình, kinh phí thực hiện 23.298 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch. Như vậy các mục tiêu thực hiện Quyết định 134 giải ngân được 107.400 triệu đồng, đạt 97,64% kế hoạch.

 Qua 3 năm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 134 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng giải quyết những bức xúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đất sản xuất và nước sinh hoạt; xoá nhà tranh tre, nứa lá trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

 Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chương trình 134 vẫn còn một số tồn tại như: Sự phối hợp của các sở ngành liên quan chưa được thường xuyên, nhiều cán bộ phụ trách công tác xoá đói giảm nghèo còn kiêm nhiều việc, chưa phát huy được vai trò tham mưu đối với cấp uỷ chính quyền địa phương cũng như thực hiện công tác; công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở cấp cơ sở còn hạn chế; việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ còn chậm; một bộ phận người dân còn ỷ lại trông chờ vào Nhà nước hoặc tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại chưa nỗ lực vươn lên bằng chính sức của mình. Mức hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ với 1 triệu đồng là rất khó thực hiện và hiệu quả không cao vì đồng bào cư trú ở vùng núi cao chủ yếu là núi đá, mạch nước ngầm không có; công tác khai hoang gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, qũy đất sản xuất ít, phân tán nhỏ lẻ nên rất khó trong công tác đầu tư thuỷ lợi vì suất đầu tư cao. Trình độ, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ xã còn hạn chế, đại đa số chưa qua đào tạo chuyên môn nên công tác chỉ đạo thực hiện ở cơ sở đạt hiệu quả không cao; cơ sở hạ tầng của tỉnh còn thấp kém, giao thông đi lại rất khó khăn nhất là vào mùa mưa nên ảnh hưởng tới tiến độ thi công các công trình.

 Dù còn gặp nhiều khó khăn, song những kết quả đạt được đã góp phần tích cực giảm bớt những thiếu khó trong vùng đồng bào dân tộc. Để đạt được kết quả đó, tỉnh Lai Châu đã tổ chức xây dựng bộ máy chỉ đạo điều hành thống nhất từ tỉnh đến xã. Đây là điều kiện hết sức quan trọng, quyết định đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện chương trình. Bên cạnh đó là sự đồng tình ủng hộ của người dân, đảm bảo nguyên tắc dân chủ công khai trong việc lựa chọn, rà soát các đối tượng thụ hưởng. Toàn bộ nguồn vốn được sử dụng có kế hoạch, hợp lý, công khai và lồng ghép các nguồn vốn khác để nâng cao tính hiệu quả thiết thực của chương trình. Kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Quyết định 134 ở Lai Châu đó là:

 Đối với nội dung hỗ trợ đất sản xuất: Nơi nào có điều kiện khai hoang tạo quỹ đất sản xuất thì khuyến khích khai hoang; nơi nào không có khả năng khai hoang thì thực hiện hỗ trợ để chuyển đổi sản xuất từ nông nghiệp sang phát triển kinh tế lâm nghiệp, hỗ trợ phát triển các loại cây dược liệu như thảo quả, cây công nghiệp dài ngày như cao su, đối với nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt: Tập trung hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung, lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện nội dung này như: Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, Chương trình 135… Ngoài những kinh nghiệm trên, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh chủ trương xây dựng cơ chế quản lý đơn giản, dễ thực hiện song vẫn đảm bảo các quy định của chương trình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện ở cơ sở để đảm bảo chương trình đạt hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời coi trọng công tác tuyên truyền để khơi dậy ý chí tự lực tự cường trong nhân dân và trong cộng đồng, phấn đấu vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

 Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài việc thực hiện một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ các ban ngành từ tỉnh đến cơ sở và trong nhân dân về công tác xoá đói, giảm nghèo phải đẩy mạnh công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư từ những nơi thiếu đất đến những nơi có điều kiện sản xuất thuận lợi, phù hợp với tập quán sinh hoạt và sản xuất của đồng bào. Tổ chức xây dựng kế hoạch từ cấp cơ sở, phân công cán bộ thường trực Uỷ ban nhân dân xã phụ trách công tác xoá đói, giảm nghèo chuyên trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách hỗ trợ đến với từng hộ dân, đảm bảo các chính sách ưu đãi của Nhà nước đến được với người dân. Lai Châu là một trong những tỉnh miền núi nghèo khó nhất của cả nước, số hộ dân tộc thiểu số nghèo có nhu cầu cần hỗ trợ cả 4 nội dung còn rất lớn. Vì vậy, đề nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục bố trí đủ vốn và nâng mức vốn phân bổ cho tỉnh những năm tiếp theo để tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện Quyết định 134 đạt hiệu quả.

Đồng thời Chính phủ cần tập trung nguồn vốn để đầu tư các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho những diện tích đã khai hoang. Nâng mức chuyển nhượng đất sản xuất giữa các hộ dân từ 5 triệu đồng/ha lên 30 triệu đồng/ha và nên hỗ trợ diện tích khai hoang ruộng nước đối với tất cả các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, vì nhiều hộ không phải là dân tộc thiểu số nhưng vẫn nghèo, thiếu đất sản xuất.

Nguyễn Văn Xuân
Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Lai Châu

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,170,715


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs