Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/03/2005
Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện tốt công tác dân tộc góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Đại tướng Phạm Văn Trà

Uỷ viên Bộ Chính trị BCHTW Đảng CSVN

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

Cách đây 60 năm, ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của QĐNDVN được thành lập.

Ra đời trong những năm tháng đầy khó khăn gian khổ của cách mạng, được Đảng và Bác Hồ trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân và đồng bào các dân tộc trong cả nước nuôi dưỡng hết lòng giúp đỡ, chở che, Quân đội ta từng bước trưởng thành, phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đoàn kết, anh dũng chiến đấu hy sinh, cùng với nhân dân cả nước, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tổ quốc, nhân dân và đồng bào các dân tộc đã yêu mến gọi cán bộ, chiến sĩ quân đội bằng danh hiệu cao quý và tên gọi thân thương, gần gũi “Bộ đội Cụ Hồ”. Danh hiệu cao quý đó là sự kết tinh bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội cách mạng kiểu mới, là sản phẩm của quan hệ máu thịt quân dân, một giá trị cao đẹp và là một trong những nét đặc sắc tiêu biểu của nền văn hoá Việt Nam.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội; không có nhân dân thì không có bộ đội; mọi cán bộ chiến sĩ phải làm sao để dân tin, dân phục, dân yêu, vì: “Quân đội ta là quân đội nhân dân, nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc là để giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc cho nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác”.

60 năm qua, quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó, trong đó có việc thực hiện công tác dân tộc để xây dựng tình đoàn kết máu thịt giữa quân đội với nhân dân và đồng bào các dân tộc Việt Nam - một trong những đặc trưng về bản chất và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, thực hiện quân dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Những năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, các chỉ thị, nghị quyết của BCHTW, Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác dân tộc, các đơn vị trong toàn quân đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc. Những kết quả nổi bật là:

Thực hiện các hình thức: kết nghĩa, hành quân dã  ngoại làm công tác dân vận, tổ đội công tác tăng cường cơ sở… với các nội dung phong phú sinh động, phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và chế độ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân và đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Công tác tuyên truyền vận động của quân đội đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong đồng bào, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và chia rẽ, phá hoại đất nước.

Thực hiện phương châm: hướng về cơ sở, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, một trọng tâm công tác dân vận của LLVT, những năm qua, cán bộ chiến sĩ toàn quân đã góp phần cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở hơn 15.000 lượt xã, phường, trong đó có 5.167 lượt xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 6868 lượt xã, phường vùng biên giới, biển đảo, vùng đặc biệt khó khăn với hơn 9.000 lượt tổ, đội công tác và 88.630 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hơn 5.000 tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và chỉ thị của Bộ Quốc phòng, từ năm 2002 đến nay các đơn vị của QK5, QK9, QK4, QK7, QĐ3 đã tổ chức và đưa vào hoạt động 224 đội công tác chuyên trách xây dựng cơ sở ở 288 xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc trên các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Quân khu 4.

Qua gần 2 năm vừa triển khai nhiệm vụ, vừa thường xuyên rút kinh nghiệm hoạt động, hiệu quả hoạt động của các đội công tác từng bước được nâng cao, được cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên các địa bàn ghi nhận và đánh giá cao. Hệ thống của trường quân sự quân khu, quân đoàn, trường quân sự tỉnh, trường thiếu sinh quân, hệ cử tuyển trong một số học viện, nhà trường quân đội đã tích cực bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ là con em của đồng bào các dân tộc phục vụ quân đội và tạo nguồn cho cơ sở, trong đó có hơn 400 chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bổ sung vào đội ngũ cán bộ xã, thôn, bản đã phát huy tác dụng tốt, nhiều đồng chí được giữ các cương vị chủ chốt ở cơ sở…

Cùng với nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc, các đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng miền núi, dân tộc bằng các chương trình, dự án cụ thể được Nhà nước và Bộ Quốc phòng đầu tư: Chương trình xoá đói giảm nghèo, Chương trình quân dân y kết hợp, định canh định cư, xây dựng các điểm sáng về văn hoá vùng cao biên giới; tham gia xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học… Các hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay đã có trên 47.300 hộ đồng bào dân tộc tại chỗ và di cư tự do đã được định canh định cư trong các vùng dự án do quân đội quản lý trong đó riêng các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng có 9.000 hộ.

Một số vùng đồng bào dân tộc bị thiên tai bão lụt, hạn hán, cháy rừng, lũ quét… cán bộ, chiến sĩ quân đội là lực lượng xung kích, nòng cốt, không quản hy sinh gian khổ tham gia giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất do thiên tai gây ra. Một số đồng chí đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng chí, đồng bào các dân tộc.

Thông qua thực hiện công tác dân tộc đã xuất hiện nhiều mô hình tốt như: giúp đồng bào dân tộc định canh định cư, ổn định cuộc sống của BĐ15/QK5, BĐ16; Đoàn 379/QK2; Đoàn 42/QK3; phong trào xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng đời sống văn hoá của BĐBP; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ y tế cơ sở của Học viện Quân y, Bệnh viện TW Quân đội 108 và nhiều đơn vị khác.

Những kết quả về công tác dân tộc nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc vùng đồng bào các dân tộc, tăng cường tiềm lực và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội… Đồng bào các dân tộc đã sát cánh cùng với cán bộ, chiến sĩ LLVTND mà nòng cốt là QĐND bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và lực lượng công an nhân dân, tuyên truyền vận động bà con không di dịch cư tự do, đấu tranh chống truyền đạo trái pháp luật. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ và góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác dân tộc; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm đối với đồng bào các dân tộc, với phương châm hướng về cơ sở, thực hiện “4 cùng” trong công tác vận động quần chúng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực hiện tốt công tác dân tộc, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống trong đồng bào các dân tộc.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, “dân chủ”, “nhân quyền” thực hiện chiến lược “DBHB” chống phá ta quyết liệt trên mọi lĩnh vực với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt hơn. Tình hình trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với QĐND trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc XHCN, quân đội ta phải làm tốt cả 3 chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, thường xuyên nâng cao cảnh giác, chủ động ngăn chặn và đối phó kịp thời với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra, góp phần giữ vững ổn định đất nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong đó có công tác dân tộc.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác dân tộc của Quân đội tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, CNVQP toàn quân quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của BCHTW, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, các quyết định, Chương trình hành động của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc đó là vấn đề chiến lược cơ bản lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành của toàn bộ hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác dân tộc còn là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ QĐND để đền đáp công ơn to lớn của nhân dân các dân tộc đã giúp đỡ, chở che cho QĐND trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ Tổ quốc XHCN ngày nay. Đồng thời còn là một trong những trọng tâm công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Các đơn vị đóng quân vùng dân tộc, miền núi, những lực lượng trực tiếp làm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc phải tự học tập, bồi dưỡng để thông hiểu phong tục tập quán đồng bào các dân tộc, học tiếng dân tộc và nâng cao năng lực làm công tác vận động.

Tuỳ theo từng địa bàn, tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đơn vị để triển khai công tác dân tộc, thông qua mọi hoạt động xây dựng, SSCĐ, công tác, lao động sản xuất và công tác dân vận - vận động quần chúng với nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Các đơn vị vừa phải thực hiện tốt công tác dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi địa bàn đóng quân, địa bàn làm nhiệm vụ, mặt khác phải làm tốt công tác dân tộc đối với các cán bộ, chiến sĩ, CNVQP là con em đồng bào các dân tộc đang phục vụ trong quân đội trong việc tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, giáo dục huấn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn, sử dụng… tạo mọi điều kiện cho anh em tiến bộ, trưởng thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Quân đội.

Hai là: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Thông qua các hình thức công tác dân vận tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Êđê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số anh em khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền đoàn thể nhân dân ở các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong đồng bào các dân tộc, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân và sự toàn vẹn thống nhất đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong tham gia xây dựng cơ sở tập trung vào nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, phát hiện, tạo nguồn cán bộ là con em đồng bào các dân tộc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm và hiệu quả công tác của cơ quan quân sự địa phương, BĐBP, của đội ngũ cán bộ tăng cường cho cơ sở và các đội công tác xây dựng cơ sở theo Chỉ thị 123 của Bộ Quốc phòng tại các vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế - quốc phòng ở vùng dân tộc, miền núi, vùng biên giới và các chương trình dự án phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội do Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng, theo hướng ưu tiên tham gia xoá đói giảm nghèo, định canh định cư cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, đặt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội trong mối quan hệ chặt chẽ với quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới, biển đảo. Phấn đấu đến 2010 hoàn thành chương trình Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng “Đón nhận, đỡ đầu 100.000 hộ dân đến lập nghiệp vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo”.

Ba là: Tiếp tục củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vùng dân tộc và miền núi. Sự phát triển mạnh mẽ vững chắc về kinh tế và ổn định chính trị - xã hội là nền tảng của nền quốc phòng, an ninh. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là sức mạnh tổng hợp, trong đó sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là nền tảng, thế trận lòng dân là cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Trên cơ sở tổng kết 15 năm xây dựng khu vực phòng thủ theo Chỉ thị 56/TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổng kết Nghị quyết 02/NQ-TW của Bộ Chính trị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung xây dựng thế trận, tăng cường tiềm lực trong xây dựng khu vực phòng thủ, điều chỉnh bố trí lực lượng hợp lý, hoàn chỉnh các phương án, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chủ động đối phó thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội trên từng địa bàn và trong cả nước.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐNDVN, 15 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, cán bộ, chiến sĩ QĐND rất đỗi tự hào về nhân dân và dân tộc Việt Nam anh hùng đã sinh ra QĐNDVN anh hùng, đã nuôi dưỡng, chở che tạo nên sức mạnh vô tận của quân đội ta, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Bác Hồ muôn vàn kính yêu - Người Cha của các LLVT nhân dân Việt Nam. Đường lối chính trị, quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là ngọn cờ bách chiến, bách thắng của quân đội ta. Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, Quân đội ta tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong đó có công tác dân tộc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,280,022


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs